Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Derejczyk*, Janina Kokoszka Paszkot**, Joanna Szczygieł *** *Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach * * Oddział Geriatrii Szpitala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Derejczyk*, Janina Kokoszka Paszkot**, Joanna Szczygieł *** *Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach * * Oddział Geriatrii Szpitala."— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Derejczyk*, Janina Kokoszka Paszkot**, Joanna Szczygieł *** *Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach * * Oddział Geriatrii Szpitala w Gorlicach * * * Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Śl UM Katowice ANALIZA PORÓWNAWCZA EFEKTYWNOŚCI I KOSZTÓW LECZENIA POMIĘDZY ODDZIAŁAMI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH A GERIATRYCZNYMI

2 Liczba hospitalizacji i odsetek zgonów na trzech wybranych oddziałach chorób wewnętrznych i na oddziałach geriatrycznych Wg danych SO NFZ w Katowicach.

3 Liczba hospitalizacji na trzech wybranych oddziałach chorób wewnętrznych i na oddziałach geriatrycznych Wg danych SO NFZ w Katowicach.

4 Odsetek zgonów w stosunku do liczby hospitalizacji na trzech wybranych oddziałach chorób wewnętrznych i na oddziałach geriatrycznych Wg danych SO NFZ w Katowicach.

5 Koszt świadczeń szpitalnych w okresie roku po wypisie z trzech wybranych oddziałów chorób wewnętrznych i oddziałów geriatrycznych Wg danych SO NFZ w Katowicach.

6 Oceniane nośniki kosztów Leczenie szpitalne, świadczenia współfinansowane, rehabilitacja lecznicza, stomatologia, wyjazd karetki pogotowia, psychiatria, opieka długoterminowa i świadczenia odrębnie kontraktowane, jest to liczba osobodni, porad, zabiegów, hospitalizacji (są to dane sprawozdawane w Pakiecie Świadczeniodawcy za lata 2004 -2006) Średni koszt to wartość wszystkich świadczeń podzielony przez liczbę świadczeń(dane nie uwzględniają środków ortopedycznych i leków przepisywanych na receptę.

7 Koszt świadczeń szpitalnych w okresie roku po wypisie z trzech wybranych oddziałów chorób wewnętrznych i trzech oddziałów geriatrycznych Wg danych SO NFZ w Katowicach.

8 ANKIETA OPIEKA MEDYCZNA NAD PACJENTEM W STARSZYM WIEKU (pow. 60 r.ż.) ODDZIAŁ GERIATRYCZNY 54 chorych – Szpital Geriatryczny Katowice 20 chorych – Oddział Geriatryczny w Gorlicach ANKIETOWANO 74 pacjentów ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY 39 chorych -Oddział Internistyczny w Raciborzu 20 chorych – Oddział Internistyczny w Gorlicach ANKIETOWANO 59 pacjentów

9 ANKIETA OPIEKA MEDYCZNA NAD PACJENTEM W STARSZYM WIEKU (pow. 60 r.ż.)

10 ANKIETA (cd.) OPIEKA MEDYCZNA NAD PACJENTEM W STARSZYM WIEKU (pow. 60 r.ż.)

11 ANKIETA (cd.) OPIEKA MEDYCZNA NAD PACJENTEM W STARSZYM WIEKU (pow. 60 r.ż.)

12 ANKIETA (cd.) OPIEKA MEDYCZNA NAD PACJENTEM W STARSZYM WIEKU (pow. 60 r.ż.)

13 ANKIETA (cd.) OPIEKA MEDYCZNA NAD PACJENTEM W STARSZYM WIEKU (pow. 60 r.ż.)

14 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY Wiek [lata]: średnia = 77,6 (SD = 7,40) ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Wiek [lata]: średnia = 73,9 (SD = 7,13) p=0,005

15 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY Liczba dni hospitalizacji : średnia = 12,1 (SD = 4,32) ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Liczba dni hospitalizacji : średnia = 9,9 (SD = 5,09) p=0,0078

16 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY N = 74 ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY N = 59 p=0,0016 N = 16 21,62% N = 29 49,15% N = 58 78,38% N = 30 50,85% Interna

17 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY Ocena sprawności wg ADL średnia = 4,71 (SD = 1,97) ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Ocena sprawności wg ADL średnia = 3,97 (SD = 1,58) p=0,073

18 ODDZIAŁ GERIATRYCZNY N = 37 / 74 Przy przyjęciu średnia = 21,46 (SD = 11,61) Przy wypisie: średnia = 17,18 (SD = 9,03) ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY N = 18 / 59 Przy przyjęciu średnia = 22,94 (SD = 6,19) Przy wypisie: średnia = 18,94 (SD = 5,76) p=0,614 Ocena sprawności Test WSTAŃ I IDŹ p=0,452

19 BADANIA Krzywa cukrowa p<0,001 Interna GGTP/FA p=0,0087 Interna Lipidogram p<0,001 Interna

20 BADANIA Oznaczanie witaminy B12 p=0,022 Interna RTG kostne p<0,001 Interna USG nerki p=0,037 Interna USG tarczycy p<0,001 Interna

21 BADANIA Doppler naczyń p=0,0432 Interna

22 BADANIA p<0,001 Konsultacje specjalistyczne Interna

23 ZAKRES OPIEKI p<0,001 Rehabilitacja w oddziale Interna

24 ZAKRES OPIEKI Testy psychologiczne Test na obecność depresji Brak różnic w edukacji opiekuna/rodziny Interna Test oceny pamięci Interna Inne testy Interna

25 WYBRANE LECZENIE Leki przeciwdepresyjne p<0,001 Brak różnic w: - antybiotykoterapii -leczeniu heparynami - stosowaniu benzodiazepin 2 OG - 7 OI Interna Leki prokognitywne p<0,001 Interna

26 Wnioski W poszukiwaniu nowych rozwiązań w krajowym systemie ochrony zdrowia, łączących racjonalne wydawanie środków z jakością opieki medycznej, przy obecnych wskaźnikach starzenia społeczeństwa rozwój geriatrii staje się z alternatywy koniecznością

27 Stan geriatrii w Polsce (2007) Liczba łóżek geriatrycznych 525 Liczba poradni geriatrycznych 94

28 Liczba geriatrów w Polsce Aktualnie wydano w Polsce 174 specjalizacje z geriatrii (01.2007) Aktualnie czynnych zawodowo ok. 120 geriatrów Aktualnie pracujących zgodnie ze specjalizacją ok. 70 osób W trakcie specjalizacji – ok.36 osób

29 6 4 5 3 3 8 4 +1 5 +2 1 +1 15 30 12 13 7 +4 3 1 Liczba lekarzy geriatrów (w tym na 10000 mieszkańców po 75 roku życia) 11 do 15 5 do 10 1 do 4 Liczba lekarzy geriatrów – stan na luty 2007 ( 120 osób czynnych zawodowo) (+8 osób na emeryturze) >15


Pobierz ppt "Jarosław Derejczyk*, Janina Kokoszka Paszkot**, Joanna Szczygieł *** *Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach * * Oddział Geriatrii Szpitala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google