Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wpp.wroc.pl DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Spotkanie Rady Parku Rozwój i integracja infrastruktury WPP etap I oraz dalsze zamierzenia Zarządcy WPP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wpp.wroc.pl DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Spotkanie Rady Parku Rozwój i integracja infrastruktury WPP etap I oraz dalsze zamierzenia Zarządcy WPP."— Zapis prezentacji:

1 www.wpp.wroc.pl DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Spotkanie Rady Parku Rozwój i integracja infrastruktury WPP etap I oraz dalsze zamierzenia Zarządcy WPP w zakresie wykorzystania funduszy UE Prezes Zarządu DOZAMEL Sp. z o.o. – Paweł Kowalczewski Kowalczewski

2 www.wpp.wroc.pl Projekt inwestycyjny „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego Etap I” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Spotkanie Rady Parku

3 3 listopada 2006 – podpisanie umowy z ARP (nr WKP_1/1.3/1/2006/9/139/U) o dofinansowaniu projektu „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Etap I” www.wpp.wroc.pl Wniosek o dofinansowanie – geneza Zarządca WPP – Dozamel Sp. z o.o. Wniosek o dofinansowanie – geneza UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 www.wpp.wroc.pl Przebieg realizacji Projektu 1.Obszar „B” i „C” (Dolmel i Pafawag) mają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla obszaru „A” (Archimedes) uzyskaliśmy już decyzję o warunkach zabudowy 2.Wykonano mapy do celów projektowych dla wszystkich obszarów należących do Wrocławskiego Parku Przemysłowego, na których planowane są inwestycje infrastrukturalne 3.Ogłoszono przetarg na wykonawców projektów sieci infrastrukturalnej oraz ogłaszane są przetargi na inne projekty. 4.Wyłonieni zostaną wykonawcy dla ogłoszonych zadań inwestycyjnych, a rozpoczęcie głównych robót budowlanych planujemy w lipcu 2007 roku DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Przebieg realizacji Projektu UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 www.wpp.wroc.pl Projekty wniosków na lata 2007-2013 1.Zgłoszenie w Urzędzie Marszałkowskim przez DOZAMEL Sp. z o.o ośmiu wstępnych projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2.Łączna wartość projektów – 250 750 000 zł DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Projekty wniosków na lata 2007-2013

6 www.wpp.wroc.pl Projekty wniosków na lata 2007-2013 1.Termomodernizacja obiektów przemysłowych w strefie ochrony konserwatorskiej DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Projekty wniosków na lata 2007-2013 działania, efekty czas realizacji obniżenie kosztów ogrzewania średnio o 60% zmniejszenie poziomu emisji ciepła do atmosfery Lp. 2009 – 2011 2.Budowa infrastruktury elektroenergetycznej 20kV budowa 30 stacji transformatorowych i 50 stacji rozdzielczych niskiego i średniego napięcia dostarczenie energii ponad 250 podmiotom gospodarczym działającym na terenie WPP 2008 – 2011 3.Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego budowa i modernizacja ok. 10 km dróg, chodników i parkingów dla samochodów osob. i ciężarowych, wytyczenie ścieżek rowerowych system monitorowania komunikacji i nowe oznakowania drogowe usprawnienie systemu komunikacji, poprawa bezpieczeństwa, redukcja poziomu zanieczyszczeń i hałasu 2008 – 2011

7 www.wpp.wroc.pl Projekty wniosków na lata 2007-2013 4.Budowa składowiska tymczasowego przechowywania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych wytworzonych na terenie Parku DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Projekty wniosków na lata 2007-2013 działania, efekty wyznaczony punkt okresowego składowania odpadów przemysłowych system monitorowania powstawania odpadów na terenie Parku Lp. wybudowanie 3 km nowej linii kolejowej z trakcją elektryczną (likwidacja starej sieci kolejowej) usprawnienie przewozu wyrobów o ponadnormatywnych gabarytach przesunięcie części transportu drogowego na kolejowy oczyszczenie, naprawa, odtworzenie i uzupełnienie elewacji (ok. 15 tys. m 2 ) oraz dachów przywrócenie początkowej świetności tych obiektów czas realizacji 2009 2010 – 2011 2009 – 2012 5.Budowa infrastruktury kolejowej 6.Renowacja obiektów przemysłowych w strefie ochrony konserwatorskiej

8 www.wpp.wroc.pl Projekty wniosków na lata 2007-2013 7.Budowa zintegrowanego centrum ratownictwa DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Projekty wniosków na lata 2007-2013 działania, efekty zintegrowany system łączności kompleksowy monitoring i kontrola w zakresie bezpieczeństwa ludzi i obiektów Zespół Zintegrowanego Ratownictwa i Kontroli współpracujący z systemem ratownictwa Wrocławia oraz regionu Lp. 8.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zielonych i poprzemysłowych wraz z realizacją zespołów drobnej zabudowy rekultywacja zniszczonych obszarów Parku (nowe trawniki, drzewa, krzewy, zielone miejsca relaksu, ścieżki spacerowe, obiekty małej architektury) zwiększenie powierzchni obszarów ekologicznych czas realizacji 2009 – 2010 2010 – 2012

9 www.wpp.wroc.pl Pomoc publiczna 1.Zespół Pomocy Publicznej Departamentu Finansów Publicznych zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Wrocławia, a w szczególności – Wrocławskiego Parku Przemysłowego 2.W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach czterech nowych programów pomocowych, w tym także dla dużych przedsiębiorstw 3.Pierwszym podstawowym warunkiem skorzystania z pomocy publicznej jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji. Można to zrobić bezpośrednio w UM w Zespole Pomocy Publicznej Departamentu Finansów Publicznych lub w siedzibie Zarządcy WPP - DOZAMEL Sp. z o.o. 4.Szczegóły na www.wpp.wroc.pl / Uczestnicy WPP / Informacjewww.wpp.wroc.pl DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Projekty wniosków na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Www.wpp.wroc.pl DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP Spotkanie Rady Parku Rozwój i integracja infrastruktury WPP etap I oraz dalsze zamierzenia Zarządcy WPP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google