Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel , fax Centrum Bezpieczeństwa Miasta (CBM) Nowe Cele i Kierunki Działania Straży Miejskiej

2 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Bezpieczeństwo mieszkańców - miasta Miejski Monitoring wizyjny Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Monitoring przeciwpowodziowy Centrum zarządzania miejską siecią szerokopasmową Straż Miejska

3 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Cele do osiągnięcia Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Podniesienie efektywności działania służb – skrócenie czasu reakcji Uregulowanie kompetencji poszczególnych służb w sytuacjach zagrożenia Zintegrowanie i skoordynowanie działań służb Wprowadzenie dedykowanej służby 24 godzinnej Dostosowanie liczby operatorów do potrzeb monitoringu wizyjnego Ujednolicenie systemów teleinformatycznych i alarmowych Skupienie służb w jednym, dobrze wyposażonym miejscu Zmiana sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej

4 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto MONITORING MIEJSKI MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANOWISKO ds. SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIO WEJ SYSTEM ZARZĄDZANIA MIEJSKĄ SIECIĄ SZEROKOPASMO WĄ CBM Centrum Bezpieczeństwa Miasta

5 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”

6 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Monitoring wizyjny - miejski Obsługa monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską 24/7 Monitorowanie miejsc niebezpiecznych – ogólnodostępnych Nowoczesny system cyfrowy z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje, nagrywający w jakości HD Wykrywanie zdarzeń i zagrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa Stała współpraca z Policją i innymi służbami mundurowymi Miejsce monitoringu dla służb w przypadku imprez masowych 43 kamery (23 obrotowe i 20 stałopozycyjnych)

7 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Całodobowe dyżury w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Reagowanie na zagrożenia wspólnie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w sytuacjach nadzwyczajnych Nadzór systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w sytuacjach zagrożenia Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne 17 syren alarmowych rozmieszczonych w mieście

8 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto

9 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto

10 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Monitoring przeciwpowodziowy projekt zrealizowany przez Miasto Elbląg pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

11 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Monitoring przeciwpowodziowy Moduł prognozowania powodzi (specjalistyczne oprogramowanie teleinformatyczne wraz z siecią czujników (telemetryczne stacje pomiarowe) rozlokowanych w mieście Elblągu oraz w powiecie elbląskim i na Mierzei Wiślanej) Dostęp w czasie rzeczywistym do danych pogodowych i hydrologicznych tj. poziom wody w ciekach wodnych, kierunek i siła wiatru, wielkość opadu, Błyskawiczna analiza sytuacji i możliwość wygenerowania prognozy stanu wody (do 48 h w przód) Reagowanie na zagrożenie powodziowe oraz wsparcie dla MCZK w podejmowaniu kluczowych decyzji

12 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Centrum zarządzania miejską siecią szerokopasmową Centrum zgłoszeń i obsługi, Referat Teleinformatyki – Departamentu Innowacji i Informatyki (7 osobowy zespół) Sieć światłowodowa o długości około 80 kilometrów kanalizacji (120 km kabli światłowodowych) Korzystają wszystkie jednostki miasta obiektów Punkty monitoringu wizyjnego miasta Numerów telefonicznych (telefonia wewnętrzna) 200 kamer (łącznie z kamerami w obiektach) Obsługiwanych ponad 2500 użytkowników

13 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja od 1 października 2015 r. Straż Miejska rozpoczęła realizację nowych zadań na podstawie opracowania „Cele i Kierunki działań Straży Miejskiej miasta Elbląg na lata ”, której hasłem jest: „rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja”

14 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja Zaangażowanie się w aktywną obsługę Monitoringu Wizyjnego Miasta przez strażników miejskich całodobowo Zrezygnowanie z „polowania” – koniec ery fotoradarów Zrezygnowanie z sankcji na rzecz oddziaływania wychowawczego Poprawa czystości i porządku - Ekopatrol Poprawa bezpieczeństwa publicznego- patrole prewencyjne z Policją Wzmocnienie działań pn. zero tolerancji dla alkoholu Rozpoczęcie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym

15 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja Działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym 45 zajęć profilaktycznych dla dzieci klas I-VI (900 dzieci), materiały edukacyjne, ulotki, książeczki Pierwsze kroki ze Strażą Miejską – kto nas chroni i pomaga ? Bezpieczni ze Strażą Miejską - jak wezwać pomoc ? Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczne zabawy, w tym bezpieczne ferie i wakacje Nieznajomy w domu, na placu zabaw i w sklepie Bezpieczeństwo w domu – gaz, ogień, woda i prąd Zachowanie w stosunku do agresywnego psa Życie bez przemocy Ekologia, segregacja odpadów Decyduję świadomie, odpowiedzialnie - narkotyki, dopalacze Patrol szkolny - patrolowanie terenów szkolnych i przyległych

16 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel fax Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja Ogółem 8715 interwencji 814 interwencji z monitoringu wizyjnego interwencji porządkowych ujawniono 3720 wykroczeń – pouczono osoby zatrzymano 321 osób do wytrzeźwienia skontrolowana posesji i obiektów Wylegitymowano osób zabezpieczano 85 imprez

17 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, Elbląg tel , fax Dziękuję za uwagę Bezpieczne Miasto


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google