Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl, www.umelblag.eu Centrum Bezpieczeństwa Miasta (CBM) Nowe Cele i Kierunki Działania Straży Miejskiej

2 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Bezpieczeństwo mieszkańców - miasta Miejski Monitoring wizyjny Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Monitoring przeciwpowodziowy Centrum zarządzania miejską siecią szerokopasmową Straż Miejska

3 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Cele do osiągnięcia Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Podniesienie efektywności działania służb – skrócenie czasu reakcji Uregulowanie kompetencji poszczególnych służb w sytuacjach zagrożenia Zintegrowanie i skoordynowanie działań służb Wprowadzenie dedykowanej służby 24 godzinnej Dostosowanie liczby operatorów do potrzeb monitoringu wizyjnego Ujednolicenie systemów teleinformatycznych i alarmowych Skupienie służb w jednym, dobrze wyposażonym miejscu Zmiana sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej

4 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto MONITORING MIEJSKI MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANOWISKO ds. SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIO WEJ SYSTEM ZARZĄDZANIA MIEJSKĄ SIECIĄ SZEROKOPASMO WĄ CBM Centrum Bezpieczeństwa Miasta

5 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”

6 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Monitoring wizyjny - miejski Obsługa monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską 24/7 Monitorowanie miejsc niebezpiecznych – ogólnodostępnych Nowoczesny system cyfrowy z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje, nagrywający w jakości HD Wykrywanie zdarzeń i zagrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa Stała współpraca z Policją i innymi służbami mundurowymi Miejsce monitoringu dla służb w przypadku imprez masowych 43 kamery (23 obrotowe i 20 stałopozycyjnych)

7 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Całodobowe dyżury w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Reagowanie na zagrożenia wspólnie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w sytuacjach nadzwyczajnych Nadzór systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w sytuacjach zagrożenia Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne 17 syren alarmowych rozmieszczonych w mieście

8 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto

9 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto

10 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Monitoring przeciwpowodziowy projekt zrealizowany przez Miasto Elbląg pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

11 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Monitoring przeciwpowodziowy Moduł prognozowania powodzi (specjalistyczne oprogramowanie teleinformatyczne wraz z siecią czujników (telemetryczne stacje pomiarowe) rozlokowanych w mieście Elblągu oraz w powiecie elbląskim i na Mierzei Wiślanej) Dostęp w czasie rzeczywistym do danych pogodowych i hydrologicznych tj. poziom wody w ciekach wodnych, kierunek i siła wiatru, wielkość opadu, Błyskawiczna analiza sytuacji i możliwość wygenerowania prognozy stanu wody (do 48 h w przód) Reagowanie na zagrożenie powodziowe oraz wsparcie dla MCZK w podejmowaniu kluczowych decyzji

12 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Centrum zarządzania miejską siecią szerokopasmową Centrum zgłoszeń i obsługi, Referat Teleinformatyki – Departamentu Innowacji i Informatyki (7 osobowy zespół) Sieć światłowodowa o długości około 80 kilometrów kanalizacji (120 km kabli światłowodowych) Korzystają wszystkie jednostki miasta - 160 obiektów Punkty monitoringu wizyjnego miasta. 1700 Numerów telefonicznych (telefonia wewnętrzna) 200 kamer (łącznie z kamerami w obiektach) Obsługiwanych ponad 2500 użytkowników

13 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja od 1 października 2015 r. Straż Miejska rozpoczęła realizację nowych zadań na podstawie opracowania „Cele i Kierunki działań Straży Miejskiej miasta Elbląg na lata 2015-2020”, której hasłem jest: „rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja”

14 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja Zaangażowanie się w aktywną obsługę Monitoringu Wizyjnego Miasta przez strażników miejskich całodobowo Zrezygnowanie z „polowania” – koniec ery fotoradarów Zrezygnowanie z sankcji na rzecz oddziaływania wychowawczego Poprawa czystości i porządku - Ekopatrol Poprawa bezpieczeństwa publicznego- patrole prewencyjne z Policją Wzmocnienie działań pn. zero tolerancji dla alkoholu Rozpoczęcie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym

15 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja Działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym 45 zajęć profilaktycznych dla dzieci klas I-VI (900 dzieci), materiały edukacyjne, ulotki, książeczki Pierwsze kroki ze Strażą Miejską – kto nas chroni i pomaga ? Bezpieczni ze Strażą Miejską - jak wezwać pomoc ? Bezpieczna droga do szkoły Bezpieczne zabawy, w tym bezpieczne ferie i wakacje Nieznajomy w domu, na placu zabaw i w sklepie Bezpieczeństwo w domu – gaz, ogień, woda i prąd Zachowanie w stosunku do agresywnego psa Życie bez przemocy Ekologia, segregacja odpadów Decyduję świadomie, odpowiedzialnie - narkotyki, dopalacze Patrol szkolny - patrolowanie terenów szkolnych i przyległych

16 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00 fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl www.umelblag.eu Bezpieczne Miasto Straż Miejska - rozwój dla mieszkańców i profesjonalizacja Ogółem 8715 interwencji 814 interwencji z monitoringu wizyjnego 5.769 interwencji porządkowych ujawniono 3720 wykroczeń – pouczono 3.304 osoby zatrzymano 321 osób do wytrzeźwienia skontrolowana 1.454 posesji i obiektów Wylegitymowano 3.720 osób zabezpieczano 85 imprez

17 Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 e-mail: umelblag@umelblag.pl, www.umelblag.eu Dziękuję za uwagę Bezpieczne Miasto


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg tel. +48 55 239 30 00, fax +48 55 239 33 30 Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google