Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łęcznej za rok 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łęcznej za rok 2013"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łęcznej za rok 2013

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013
Straż Miejska w Łęcznej funkcjonuje od czerwca 2006r. Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych. Wykonując swe ustawowe zadania, Straż Miejska przyczynia się do wydatnego polepszenia bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta i Gminy Łęczna. Działania te obejmują zarówno egzekwowanie przepisów prawa, prewencję, profilaktykę, jaki współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Działania Straży Miejskiej kierowane są przede wszystkim na przestrzeganie przepisów w zakresie porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łęczna. Dotyczą one wielu płaszczyzn prawnych–zarówno jeśli chodzi o przestępstwa, wykroczenia, jak i kontrolę ruchu drogowego, a także wszelkie sprawy związane z zachowaniem czystości i porządku. Poniższe sprawozdanie ma służyć ukazaniu jak najszerszego spektrum działań Straży oraz ich pozytywnych efektów dla Łęcznej.

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013

4 SPRAWOZDANIE Z STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013
PREWENCJA 1.Edukacja społeczna (zajęcia w szkołach i przedszkolach, Akcja „Bezpieczne ferie” –zajęcia prewencyjne z zakresu bezpiecznych zabaw (program autorski funkcjonariuszki SM) - styczeń 2013r. • Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” – strażnik , policjant – marzec 2013r. • Zajęcia prewencyjne dla klas 1-2 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Nr1 w Łęcznej, pt.: „Bezpieczne Życie” cały rok Zajęcia Edukacyjne w Szkole Podstawowej ul. Jaśminowa z zakresu ruchu drogowego z zajęciami praktycznymi na „Miasteczku rowerowym”.- wrzesień 2013r. • Konkurs z zakresu wiedzy na temat nadużywania alkoholu. – wrzesień 2013r. • Pogadanka w ramach profilaktyki „Bezpieczny Senior” przeprowadzona w Centrum Kultur w Łęcznej – wrzesień 2013r. • Akcja „Bezpieczne wakacje” – m.in. kontrole placówek organizujących letni wypoczynek dzieci i młodzieży .- 2 strażników +1 policjant, lipiec-sierpień 2013r. • Zgłoszenie i realizacja Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży „STOP-18” – 1 strażnik +1 policjant, cały rok, • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 1 strażnik + funkcjonariusz Policji + pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, cykl spotkań, cały rok 2013r

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013
„Bezpieczny senior”. Pogawędka z członkami KLUB 50 PLUS miała na celu uświadomienie jakie współczesne zagrożenia czyhają na osoby starsze. Tematem rozmowy były: Oszustwa związane z bankomatami – Skimming – Jak ustrzec się kradzieży. Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "Na wnuczka", „Na misia”. Kradzież w Internecie przy zakupach ON-LINE, Stalking – przestępstwo często spotykane w praktyce. Jak bezpiecznie zachować się na drodze. Przeprowadzono także Konkurs, który miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu. Zabawa polegała na rozwiązaniu testu i poprzez wskazanie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania dotyczące poruszonego tematu. Przeprowadzono zajęcia prewencyjne na Miasteczku Rowerowym przy ul. Jaśminowej w Łęcznej z zakresu Ruchu Drogowego mające na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa prawidłowego poruszania się na jezdni lub jako pieszego.

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013
PREWENCJA 2.Monitoring miejski. Monitoring miejski to ważny element prewencji, pozwalający znacznie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. W roku 2013 ujawniliśmy za pomocą kamer monitoringu 564 zdarzeń, potwierdzonych przez funkcjonariuszy w czasie związanej z ujawnieniem interwencji. W większości były to zdarzenia dotyczące zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenie mienia, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Nagłaśnianie idei monitoringu oraz ujawnionych za jego pomocą zdarzeń w mediach spowodowało, że w rejonach objętych monitorowaniem kamer liczba zdarzeń spadła do znikomej ilości. Odrębną grupę zdarzeń ujawnianych coraz częściej za pomocą kamer stanowią wykroczenia z zakresu ruchu drogowego. Rejestrujemy niebezpieczne zachowania kierujących pojazdami wobec innych uczestników ruchu, szczególności pieszych, rejestrujemy kierujących niestosujących się do znaków zakazu ruchu czy zatrzymywania a także uczestników kolizji drogowych, co pozwala rozwiać wszelkie nie jasności w trakcie czynności prowadzonych w związku ze zdarzeniami. W roku 2014 planujemy rozbudowę systemu o kolejną kamerę.

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ ZA ROK 2013
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI I SŁUŻBAMI W 2013r. 1.Policja •patrole łączone •działania edukacyjne •akcje prewencyjne •wspólne ćwiczenia i szkolenia •zabezpieczanie imprez masowych 2.Straż Pożarna •ćwiczenia zgrywające działanie służb miejskich 3.Nadleśnictwa Świdnik i Lubartów •kontrole legalności handlu chronionymi gatunkami roślin w okresach przedświątecznych 4.Placówki oświatowe •edukacja, prewencja, konkursy 5.Wojewódzki i Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna •informowanie o stanach i rodzajach zagrożeń 6.Referaty organizacyjne Urzędu Miejskiego •drogownictwo, konwoje dokumentów, kontrole, ochrona środowiska

9 Opracowanie i wykonanie: Joanna Wojciechowska Urząd Miejski w Łęcznej
Łęczna 2014r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łęcznej za rok 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google