Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Wojewody Opolskiego Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Wojewody Opolskiego Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt Wojewody Opolskiego Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim

3 Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Całkowita wartość: ,3 mln zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5,2 mln zł Okres realizacji: r. – r.

4 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:
Główne kryterium wyboru: System dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, umożliwiający kompleksowe załatwianie i rozstrzyganie spraw, w tym z zakresu postępowania administracyjnego. Pozostałe korzyści: Transparentność działania urzędów i urzędników - osiągana poprzez odzwierciedlenie wszystkich czynności wykonywanych przez urzędników w trakcie załatwiania spraw (łącznie  z rejestrowaniem kolejnych wersji dokumentów). Realizowanie korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez EZD zintegrowanym z ePUAP. Uruchomienie korespondencji wewnętrznej w urzędach wyłącznie w postaci elektronicznej. Interoperacyjność - na poziomie operacyjnym poprzez automatyczną komunikację pomiędzy urzędami terenowymi oraz centralnymi via ePUAP. Możliwość zbierania statystyk funkcjonowania EZD w skali kraju - dzięki jednolitości systemu EZD .

5 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:

6 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:

7 Schemat obiegu dokumentacji w EZD

8 Rejestracja korespondencji w systemie EZD

9 Udostępnienie e-usług
Cele projektu: Pełna informatyzacja wewnętrznych procesów 13 urzędów administracji rządowej z terenu województwa opolskiego Zapewnienie elektronicznej komunikacji pomiędzy 13 jednostkami oraz pomiędzy mieszkańcami a tymi jednostkami Udostępnienie e-usług

10 Partnerzy projektu: Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Kuratorium Oświaty Opolski Urząd Wojewódzki Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Nadzoru Budowlanego Inspekcja Handlowa Inspekcja Transportu Drogowego Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Państwowa Straż Rybacka Urząd Ochrony Zabytków Inspekcja Farmaceutyczna

11 Schemat funkcjonowania Opolskiej Platformy Cyfrowy Urząd
Uzyskane efekty: skrócenie czasu załatwiania spraw, oszczędność kosztów, lepsza jakość usług, poprawa kompetencji cyfrowych

12 Zakres rzeczowy: Sprzęt i oprogramowanie do serwerowni centralnej
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wyposażenie do wdrożenia EZD Łącza telekomunikacyjne Szkolenia dotyczące informatyzacji Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Opolska Platforma Cyfrowy Urząd oraz Biuletyny Informacji Publicznej

13 Funkcjonalności Opolskiej Platformy Cyfrowy Urząd

14 BIP – ujednolicony dla wszystkich jednostek projektu

15 Aplikacja mobilna

16 Sprawy z wykorzystaniem e-formularzy interaktywnych w podziale na poszczególne grupy odbiorców w ujęciu rocznym W ramach projektu opracowano 81 formularzy umożliwiających załatwienie sprawy on-line. Liczba formularzy dla: - przedsiębiorców - os. fizycznych 20 - instytucji publicznych 11 - wszystkich 48

17 Procentowy udział „spraw interaktywnych” w ogólnej liczbie spraw z wykorzystaniem e-formularzy
Liczba spraw ogółem w tym: - sprawy interaktywne - pozostałe sprawy

18 Szkolenia związane z EZD
Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nowych użytkowników wdrażanego systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentami – pozwalające pracownikom umiejętnie posługiwać się wdrożonymi aplikacjami informatycznymi. Przeprowadzone szkolenia obejmowały zagadnienia związane z: instrukcją kancelaryjną i obiegiem dokumentów, dostępem do informacji publicznej, obsługą pakietów biurowych w kontekście integracji z systemem EZD.

19 Proces wypełniania e-formularza

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Wojewody Opolskiego Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google