Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODZESPÓŁ Estetyka, czystość i bezpieczeństwo ESTETYKA, CZYSTOŚĆ – WIZERUNEK ULICY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODZESPÓŁ Estetyka, czystość i bezpieczeństwo ESTETYKA, CZYSTOŚĆ – WIZERUNEK ULICY."— Zapis prezentacji:

1 PODZESPÓŁ Estetyka, czystość i bezpieczeństwo ESTETYKA, CZYSTOŚĆ – WIZERUNEK ULICY

2 Sprawozdanie dotyczy okresu od 16 kwietnia do 9 maja br. W okresie tym odbyły się trzy spotkania robocze (16, 21 i 25 kwietnia) oraz prezentacja na Sztabie w dniu 9 maja. Poniżej przedstawiony materiał ma charakter opracowania bieżącego roboczego, zbierającego dotychczasowe propozycje niezależnie od stopnia powszechnej ich akceptacji (są tu więc i te wobec których była pełna niemalże akceptacja jak i te indywidualne często budzące kontrowersje w łonie członków Zespołu). Ostateczne uzgodnienie materiału Zespołu planowane na spotkaniu w dniu 15 maja.

3 Działania strategiczne (w przedziale czasowym 2-5 lat) remonty budynków, ich rewaloryzacja, w tym elewacji i ścian szczytowych (wymagających generalnego remontu jest 48 na odcinku od pl. Wolności do al.. Mickiewicza); remonty oficyn, również ich elewacji, remonty generalne podwórek, które zwłaszcza na odcinkach Piotrkowskiej wyłączanych z ruchu kołowego winny stawać się przestrzenią publiczną z dobrze urządzonymi wnętrzami lokali nie tylko mieszkalnych; budowa sieci parkingów wielopoziomowych; etapowana (z uwagi na duże koszty) wymiana nawierzchni ulicy wraz z wymianą oświetlenia oraz tzw. „mebli”;

4 Działania w średnim horyzoncie czasowym (1-2 lata) tworzenie sieci parkingów przynależnych kolejnym wyłączanym z ruchu odcinkom ulicy Piotrkowskiej; w przypadku parkingów wielopoziomowych wydaje się celowym zabezpieczenie środków gminnych na ich budowę i udział w kosztach bieżącej eksploatacji; prace naprawcze przy elewacjach nie wymagających generalnego remontu tzw. „2” (33 takie na odcinku od Placu Wolności do al.Mickiewicza, w tym 5 gminnych); prace konserwacyjne i naprawcze w bramach ocenionych symbolem „2” – (jest ich ogółem ok. 40, w tym 8 gminnych); uzupełnienia w tzw.„meblach” ulicy (wyprzedzająco w stosunku do pełnej wymiany przy przebudowie nawierzchni); całkowite, zakończone porządkowanie systemu reklam i wszelkich tablic na budynkach; stworzenie systemu nośników informacji o działalności gospodarczej wewnątrz posesji w oficynach;

5 modernizacja oświetlenia iluminacyjnego (uzupełnienie sieci słupów tzw. czarnych, rozwinięcie iluminacji źródłami światła na samych elewacjach, udoskonalenie źródeł światła (LED); rozbudowa oświetlenia baldachimowego nad ulicą z wyposażeniem wymiennym wraz z porami roku, elementy świąteczne, udoskonalenie źródeł światła (LED ). Elementy świąteczne na Placu Wolności – (zespół choinek, kilkunastometrowa pisanka); stworzenie sieci elementów informacji turystycznej (tablice kierujące, plany, mapy); likwidacja banerów nad ulicą; montaż żeliwnych osłon wokół drzew; montaż stalowych, ażurowych podstaw pod drzewami;. stopniowa likwidacja kiosków z zapewnieniem preferencyjnych warunków uzyskania lokali użytkowych określonej kategorii jako alternatywa dla dalszej działalności handlowej – ZAPEWNIONA OCHRONA MIEJSC PRACY;

6 Działania doraźne (skala terminu 2-4 miesiące) ukwiecenia przestrzeni ulicy (również okna, balkony) zachęcanie poprzez organizowanie bardzo atrakcyjnych konkursów (małe konkursy ogłoszone w przeszłości nie przynosiły spodziewanych efektów) - (organizacja konkursu – Biuro Promocji i Delegatura); programowe ukwiecenie ( bardzo bogate) budynków urzędowych i kilku instytucji jako działanie stosunkowo łatwe w realizacji a zachęcające do naśladownictwa; kontynuacja działań porządkowych : permanentne sprzątanie według zasad rozszerzonych o mycie latarnianych słupów i elementów wyposażenia ulicy, nawierzchni z kostki gorącą wodą pod dużym ciśnieniem - (zarządca drogi); systematyczne usuwanie zniszczonych i uszkodzonych elementów wyposażenia ulicy, wymiana na nowe: (kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) – (zarządca drogi – ZDiT – 3-4 miesiące); bieżące uzupełnienia nasadzeń w gazonach (wykonane i w trakcie – Delegatura);

7 malowanie słupów oświetlenia iluminacyjnego (czarne) – wykonane w ostatnich dniach przez Delegaturę; malowanie słupów oświetlenia podstawowego (białe) – obietnica Zakładu Energetycznego w najbliższym czasie; uzupełnienie trawników wokół drzew, delikatne ich wygrodzenie niskim płotkiem – Zarząd Dróg w najbliższym czasie; naprawa nawierzchni w kilku podcieniach (Zarząd Dróg) – 3 miesiące; doświetlenie w podcieniach (Delegatura i AN-y) – 3 miesiące; usunięcie nielegalnych koziołków – (Straż Miejska); przegląd legalności reklamowych elementów na elewacjach, bramach itp. – stosowne nakazy demontażu nielegalnych (pełna realizacja w terminie ok. 4 miesięcy) - realizatorzy: administracje, Straż Miejska, Plastyk Miasta, Referat Architektury w Delegaturze; ogłoszenie czytelnych zasad porządku plastycznego dla tabliczek informacyjnych i reklamowych (Plastyk Miasta – komisja problemowa);

8 rygorystyczne egzekwowanie opłat za reklamy na budynkach (w przypadku wspornikowych również za zajęcie pasa drogowego) opracowanie cennika jednolitych opłat dla Administracji Nieruchomościami, zalecenia podobnych dla administracji prywatnych (Wydział Budynków, ZDiT); wprowadzenie ulg w opłatach dla tych podmiotów, które zdecydują się na szybką wymianę na nowe reklamy zgodnie z preferowanym porządkiem. Z uwagi na dużą liczbę reklam znaczące efekty w terminie ok. roku; monitorowanie urządzenia ogródków gastronomicznych, szybka reakcja na odstępstwa od zatwierdzonych projektów – dopilnowanie ich ukwiecenia (komisja ds.ogródków na bieżąco); montaż zdrojów ulicznych (plany ZWiK jeszcze w tym sezonie); opracowanie metod wyróżniania za szczególną dbałość o obiekt i karania za uchybienia w tym zakresie traktując to jako zaniedbanie obowiązków właścicielskich (Biuro Prawne, Wydział Budynków);

9 upowszechnienie wiedzy o działających w lokalach gastronomicznych bezpłatnych toaletach – udoskonalenie informacji w terenie; ścisłe egzekwowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości wewnątrz posesji poczynając od bram; kontynuacja urządzania estetycznych stanowisk dla pojemników na śmieci w podwórkach; zalecenie doświetlenia bram – montaż czujników ruchu; konkurs permanentny na najlepsze wystawy sklepowe; szybkie zorganizowanie strony internetowej dla prezentacji najlepszych witryn sklepowych – w okresie np. 1 tygodnia prezentacja trzech – czterech najlepszych. Prezentacja taka winna być swego rodzaju przedłużeniem reklamowej funkcji samej witryny – nagroda skuteczna, a więc zachęcająca innych. Wciągnięcie do współpracy którejś z gazet ewentualnie wykupienie stosownego miejsca w gazecie (Biuro Promocji, Zespół);

10 mycie wyremontowanych elewacji, wykonywanie drobnych napraw bieżących (60 elewacji na odcinku od placu Wolności do Mickiewicza); remontowe prace w dwu pasażach (Schillera i Rubinsteina) wymiana ławek, remonty fontanny, uzupełnienia zieleni; - prace prowadzone przez Delegaturę; regulacja ustawienia gazonów porządkująca ruch pieszy na ulicy; kioski – poprawa estetyki, likwidacja przedpola handlowego: skuteczna likwidacja dzikiego handlu (rejon ul. Zamenhofa);

11 ORIENTACYJNE OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ulica Piotrkowska od pl. Wolności do al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego 1-153) i (2-152) –1. po remoncie, bez zastrzeżeń; 2. do prac kosmetycznych i malowania; 3. do remontu


Pobierz ppt "PODZESPÓŁ Estetyka, czystość i bezpieczeństwo ESTETYKA, CZYSTOŚĆ – WIZERUNEK ULICY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google