Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 20.08.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 20.08.2015."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 20.08.2015 r.

2 2 WPROWADZENIE

3 Podstawa opracowania WPGO Przedmiotem opracowania jest wykonanie: 1.Projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022” 2.Projektu Planu inwestycyjnego. 3.Prognozy oddziaływania na środowisko Planu i Planu inwestycyjnego 3

4 Podstawa prawna opracowania WPGO 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) 2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (poz. 1016) 4

5 Metodyka opracowania WPGO Przy opracowaniu WPGO wykorzystane zostaną następujące źródła informacji: 1.Wojewódzki System Odpadowy - baza danych o odpadach prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku (WSO). 2.Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 3.Dane urzędów gminnych (na podstawie ankietyzacji). 4.Dane z instalacji. 5.Dane od przedsiębiorców. 6.Dane GUS, WIOŚ, WFOŚiGW 4.Raporty i informatory ochrony środowiska. 5.Inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. 5

6 6 STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA W LATACH 2012 – 2014

7 7 Prognoza wg WPGO

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Dane wg Sprawozdań

16 16 Dane w Sprawozdań

17 17 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645)

18 18 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 201220132014 Wymagany poziom10,012,014,0 Poziom osiągnięty w województwie9,614,321,1 Mediana8,112,919,3 Minimum0,02,09,4 Maksimum57,941,752,6 Ilośc gmin, które uzyskały poziom4682117 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu77416 % gmin, które nie uzyskaly poziomu62,633,34,9 Razem123

19 19 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

20 20 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

21 21 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676)

22 22 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 201220132014 Wymagany poziom75,050,0 Poziom osiągnięty w województwie36,818,118,3 Mediana33,214,616,5 Minimum0,0 Maksimum172,788,980,4 Ilośc gmin, które uzyskały poziom112115119 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu1184 % gmin, które nie uzyskaly poziomu8,96,53,3 Razem123

23 23 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

24 24 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

25 25 Typ przetargu na podstawie którego są odbierane odpady z terenu gminy

26 26 REGION POŁUDNIOWY

27 27 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Południowym (Mg/rok) GminaTyp gminy201220132014 BiałowieżaW765,40729,10761,64 Bielsk PodlaskiM8 216,285 848,224 908,52 Bielsk PodlaskiW2 275,981 054,15891,40 BoćkiW1 398,67597,09391,20 BrańskM684,50499,90695,76 BrańskW515,16371,21581,10 CzeremchaW325,20544,30478,50 CzyżeW253,40270,20293,06 DrohiczynMW396,38585,35563,85 Dubicze CerkiewneW154,10186,40195,70 DziadkowiceW194,20198,57280,08 GrodziskW332,10262,10361,00 HajnówkaM5 274,356 218,506 125,40 HajnówkaW409,83525,50538,55 KleszczeleMW333,00333,81398,03 MielnikW329,54316,73359,60 MilejczyceW211,45174,84184,59 NarewW705,53659,30786,40 NarewkaW495,22674,20620,54 Nurzec-StacjaW442,91428,10477,98 OrlaW440,20412,71432,80 PerlejewoW172,50137,68149,40 RudkaW219,61167,46234,90 SiemiatyczeM1 793,013 583,203 957,40 SiemiatyczeW515,10535,80618,54 WyszkiW308,90340,70389,45 27 162,5225 655,1225 675,40

28 28 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Południowym (Mg/M,rok)

29 29 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Południowym (Mg/M,rok) GminaTyp gminy201220132014 BiałowieżaW0,3330,3170,334 Bielsk PodlaskiM0,3100,2220,187 Bielsk PodlaskiW0,3210,1490,128 BoćkiW0,2990,1290,085 BrańskM0,1770,1290,181 BrańskW0,0830,0610,096 CzeremchaW0,0940,1600,141 CzyżeW0,1100,1200,134 DrohiczynMW0,0590,0870,085 Dubicze CerkiewneW0,0920,1120,121 DziadkowiceW0,0650,0680,096 GrodziskW0,0730,0580,082 HajnówkaM0,2420,2880,286 HajnówkaW0,1020,1330,137 KleszczeleMW0,1220,1230,150 MielnikW0,1280,1240,141 MilejczyceW0,1050,0890,096 NarewW0,1840,1760,213 NarewkaW0,1290,1760,163 Nurzec-StacjaW0,1040,1010,114 OrlaW0,1480,1410,149 PerlejewoW0,0570,0460,051 RudkaW0,1090,0840,120 SiemiatyczeM0,1210,2430,269 SiemiatyczeW0,0810,0850,100 WyszkiW0,0660,0730,085 0,1790,1710,173

30 30

31 31 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Regionie Południowym (Mg/M,rok)

32 32 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Regionie Południowym (Mg/M,rok) GminaTyp gminy201220132014 BiałowieżaW0,0450,0430,061 Bielsk PodlaskiW0,0040,0160,044 BoćkiW0,0000,0080,025 BrańskW0,0000,0140,052 CzeremchaW0,0230,0330,024 CzyżeW0,0200,0350,063 Dubicze CerkiewneW0,0290,0570,048 DziadkowiceW0,0070,0110,035 GrodziskW0,0040,0060,022 HajnówkaW0,0090,0620,074 MielnikW0,0080,0190,057 MilejczyceW0,0170,0190,024 NarewW0,0090,0230,062 NarewkaW0,0020,0220,051 Nurzec-StacjaW0,0100,0150,034 OrlaW0,0300,0400,050 PerlejewoW0,0240,0090,015 RudkaW0,0020,0160,043 SiemiatyczeW0,0020,0080,023 WyszkiW0,0050,0110,016

33 33 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Południowym* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) 201220132014 Wymagany poziom10,012,014,0 Poziom osiągnięty w województwie9,614,321,1 Poziom osiągnięty w Regionie Południowym15,116,123,7 Minimum0,02,512,5 Maksimum57,941,750,1 Ilośc gmin, które uzyskały poziom161725 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu1091 % gmin, które nie uzyskaly poziomu38,534,63,8 Razem 26

34 34 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Południowym* GminaTyp gminy201220132014 BiałowieżaW57,8530,8534,2 Bielsk PodlaskiM4,6014,8820,84 Bielsk PodlaskiW19,609,4018,6 BoćkiW0,0116,0018,46 BrańskM0,002,5019,5 BrańskW0,009,6015,5 CzeremchaW19,3017,2016,3 CzyżeW25,2019,5021,2 DrohiczynMW6,0010,0019,14 Dubicze CerkiewneW32,3025,2219,33 DziadkowiceW13,9010,2332,35 GrodziskW10,506,3015,09 HajnówkaM24,29 29,46 HajnówkaW13,9821,0029,14 KleszczeleMW20,8025,3024,19 MielnikW13,3522,7050,1 MilejczyceW16,2710,4516,34 NarewW6,7218,6043,3 NarewkaW8,9512,3423,2 Nurzec-StacjaW13,8012,9014,97 OrlaW21,8017,0020,7 PerlejewoW 11,2515,3 RudkaW8,285,8812,49 SiemiatyczeM27,0941,7046,3 SiemiatyczeW3,2312,0016,9 WyszkiW8,5012,7523,73

35 35 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Południowym* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645)

36 36 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Południowym* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676) 201220132014 Wymagany poziom75,050,0 Poziom osiągnięty w województwie36,818,118,3 Poziom osiągnięty w Regionie27,67,04,1 Minimum0,70,00,2 Maksimum95,170,016,8 Ilośc gmin, które uzyskały poziom25 26 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu110 % gmin, które nie uzyskaly poziomu3,8 0,0 Razem26

37 37 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Południowym GminaTyp gminy201220132014 BiałowieżaW61,10,11,0 Bielsk PodlaskiM64,96,04,6 Bielsk PodlaskiW45,43,36,1 BoćkiW2,30,62,8 BrańskM63,72,84,4 BrańskW0,70,00,2 CzeremchaW22,81,03,4 CzyżeW20,633,44,7 DrohiczynMW34,90,16,0 Dubicze CerkiewneW12,10,50,3 DziadkowiceW10,928,54,2 GrodziskW2,40,04,7 HajnówkaM3,80,20,4 HajnówkaW5,30,20,3 KleszczeleMW21,00,10,4 MielnikW95,110,73,9 MilejczyceW4,80,25,2 NarewW52,070,016,8 NarewkaW58,20,20,5 Nurzec-StacjaW47,80,36,2 OrlaW4,314,66,0 PerlejewoW30,00,02,3 RudkaW2,91,07,9 SiemiatyczeM44,27,96,4 SiemiatyczeW4,50,33,5 WyszkiW3,20,25,4

38 38 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Południowym* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676)

39 39 REGION ZACHODNI

40 40 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim (Mg/rok) – obszar wydzielony Czartoria GminaTyp gminy20122013 GrabowoW116,30308,70415,40 JedwabneMW418,60504,26672,41 KolnoM1 754,202 221,202 900,00 KolnoW582,20583,10999,60 ŁomżaW1 989,601 717,932 251,80 ŁomżaM14 906,0018 351,5419 207,50 Mały PłockW641,13601,98654,25 MiastkowoW323,40445,43637,56 NowogródMW234,40543,80463,60 PiątnicaW1 134,79975,771 755,90 PrzytułyW95,10117,66172,71 RadziłówW341,32285,10434,30 StawiskiMW871,00902,30908,50 SzczuczynMW180,18283,18314,10 ŚniadowoW750,60781,39875,50 TuroślW339,00334,00564,70 WąsoszW231,70154,30184,30 WiznaW291,80264,80402,52 ZbójnaW36,00271,90347,95 25 237,3229 648,3434 162,60

41 41 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim (Mg/rok) – obszar wydzielony Czerwony Bór GminaTyp gminy201220132014 AndrzejewoW206,40287,01838,80 Boguty PiankiW201,24174,90207,10 CiechanowiecMW1 209,60841,60916,24 CzyżewMW589,801 232,601 409,20 KlukowoW282,50252,40314,56 Kobylin-BorzymyW153,55147,85248,00 Kołaki KościelneW157,60284,90332,10 Kulesze KościelneW172,20237,80260,26 ŁapyMW5 448,374 692,505 162,20 Nowe PiekutyW474,10293,89264,40 NurW153,80259,50337,10 PoświętneW394,70267,60238,60 RutkiW336,60614,86759,89 SokołyW476,95447,55692,47 SurażMW222,70204,60327,60 SzepietowoW/MW704,401 000,201 254,60 Szulborze WielkieW76,90126,60160,70 SzumowoW337,70674,36792,20 Turośń KościelnaW686,001 206,60517,00 TykocinMW544,57451,04809,74 Wysokie MazowieckieM2 188,842 357,912 017,97 Wysokie MazowieckieW374,55299,80402,26 ZambrówM5 574,506 173,686 608,20 ZambrówW806,63999,001 030,80 Zaręby KościelneW187,70229,00335,40 ZawadyW421,50177,45241,72 22 383,4023 935,2026 479,11

42 42 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim (Mg/M,rok)

43 43 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim (Mg/M,rok) – obszar wydzielony Czartoria GminaTyp gminy201220132014 GrabowoW0,0320,0850,116 JedwabneMW0,0750,0910,123 KolnoM0,1640,2100,274 KolnoW0,066 0,114 ŁomżaW0,1840,1600,208 ŁomżaM0,2370,2930,306 Mały PłockW0,1270,1210,133 MiastkowoW0,0740,1030,147 NowogródMW0,0560,1310,113 PiątnicaW0,6410,0910,164 PrzytułyW0,0440,0540,080 RadziłówW0,0690,0580,088 StawiskiMW0,1350,1410,143 SzczuczynMW0,0280,0440,050 ŚniadowoW0,1350,1400,159 TuroślW0,065 0,110 WąsoszW0,0590,0400,048 WiznaW0,0680,0620,097 ZbójnaW0,0080,0620,081

44 44 Masa zebranych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim (Mg/M,rok) – obszar wydzielony Czerwony Bór GminaTyp gminy201220132014 AndrzejewoW0,0470,0660,195 Boguty PiankiW0,0720,0630,076 CiechanowiecMW0,1330,0930,102 CzyżewMW0,0890,1880,216 KlukowoW0,0620,0550,069 Kobylin-BorzymyW0,0450,0440,074 Kołaki KościelneW0,0650,1180,138 Kulesze KościelneW0,0530,0740,082 ŁapyMW0,2400,2080,231 Nowe PiekutyW0,1150,0720,066 NurW0,0520,0880,117 PoświętneW0,1080,0740,066 RutkiW0,0570,1060,131 SokołyW0,0810,0770,119 SurażMW0,1070,1000,161 SzepietowoW/MW0,0960,1390,174 Szulborze WielkieW0,0430,0700,091 SzumowoW0,0680,1350,159 Turośń KościelnaW0,1160,2030,085 TykocinMW0,0850,0700,126 Wysokie MazowieckieM0,2310,2480,212 Wysokie MazowieckieW0,0690,0560,075 ZambrówM0,2460,2750,297 ZambrówW0,0900,1110,114 Zaręby KościelneW0,0490,0600,089 ZawadyW0,1470,0620,084

45 45

46 46 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Regionie Zachodnim (Mg/M,rok)

47 47 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Regionie Zachodnim – obszar wydzielony Czartoria (Mg/M,rok) GminaTyp gminy201220132014 GrabowoW0,0030,0070,014 JedwabneMW0,008 0,018 KolnoM0,0020,0180,020 KolnoW0,0010,0130,014 ŁomżaW0,0070,0140,022 ŁomżaM0,0120,0220,044 Mały PłockW0,0030,0210,022 MiastkowoW0,0040,0260,023 NowogródMW0,0100,0190,011 PiątnicaW0,015 0,023 PrzytułyW0,0030,0110,015 RadziłówW0,0060,0080,005 StawiskiMW0,0000,0080,019 SzczuczynMW0,0040,0070,011 ŚniadowoW0,0020,0230,022 TuroślW0,0020,019 WąsoszW0,009 WiznaW0,0020,0130,014 ZbójnaW0,0030,0220,021

48 48 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Regionie Zachodnim – obszar wydzielony Czerwony Bór (Mg/M,rok) GminaTyp gminy 201220132014 AndrzejewoW0,0160,0110,021 Boguty PiankiW0,0250,020 CiechanowiecMW0,0070,017 CzyżewMW0,0370,0240,058 KlukowoW0,0200,0170,033 Kobylin-BorzymyW0,0020,0090,011 Kołaki KościelneW0,0230,0140,021 Kulesze KościelneW0,0000,0100,013 ŁapyMW0,0060,0450,035 Nowe PiekutyW0,0000,0110,018 NurW0,0020,0260,027 PoświętneW0,0000,0100,024 RutkiW0,0150,0100,017 SokołyW0,0120,0240,026 SurażMW0,0060,0400,018 SzepietowoW/MW0,0080,0200,031 Szulborze WielkieW0,0150,0060,019 SzumowoW0,0330,0300,049 Turośń KościelnaW0,0060,0250,018 TykocinMW0,0070,0360,046 Wysokie MazowieckieM0,0060,0380,063 Wysokie MazowieckieW0,007 0,024 ZambrówM0,0530,0480,058 ZambrówW0,0150,0100,018 Zaręby KościelneW0,0140,0040,015 ZawadyW0,0000,0400,074

49 49 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Zachodnim – obszar Czartoria* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) 201220132014 Wymagany poziom10,012,014,0 Poziom osiągnięty w województwie9,614,321,1 Poziom osiągnięty w Regionie Zachodnim - Czartoria7,616,921,1 Minimum2,09,414,5 Maksimum17,632,736,4 Ilośc gmin, które uzyskały poziom41819 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu1510 % gmin, które nie uzyskaly poziomu78,95,30,0 Razem19

50 50 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Zachodnim – obszar Czartoria * *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645)

51 51 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Zachodnim – obszar Czartoria * *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) GminaTyp gminy201220132014 GrabowoW7,0013,4122,00 JedwabneMW13,4413,0616,87 KolnoM17,6017,7036,38 KolnoW4,3318,2520,99 ŁomżaW3,8016,6017,00 ŁomżaM 17,0020,55 Mały PłockW 15,6814,71 MiastkowoW11,2018,0018,5 NowogródMW2,0016,9021,00 PiątnicaW4,3513,6027,6 PrzytułyW5,5513,1518,9 RadziłówW8,0315,7216,73 StawiskiMW 14,8423,10 SzczuczynMW7,199,3715,24 ŚniadowoW4,1032,7032,40 TuroślW5,7021,8024,05 WąsoszW16,4013,0114,5 WiznaW5,6116,7021,30 ZbójnaW4,8023,6018,56

52 52 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Zachodnim – obszar Czerwony Bór* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) 201220132014 Wymagany poziom10,012,014,0 Poziom osiągnięty w województwie9,614,321,1 Poziom osiągnięty w Regionie Zachodnim - Czerwony Bór7,711,020,3 Minimum0,02,09,9 Maksimum28,629,052,6 Ilośc gmin, które uzyskały poziom161724 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu1092 % gmin, które nie uzyskaly poziomu38,534,67,7 Razem26

53 53 Osiągnięty średni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w Regionie Zachodnim – obszar Czerwony Bór* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645)

54 54 Region Zachodni – obszar Czerwony Bór* GminaTyp gminy201220132014 AndrzejewoW0,475,4216,38 Boguty PiankiW22,0014,0016 CiechanowiecMW11,6412,6020,11 CzyżewMW0,2912,3721,5 KlukowoW28,5813,6428,7 Kobylin-BorzymyW6,019,4315,7 Kołaki KościelneW0,764,629,9 Kulesze KościelneW0,0011,6815,91 ŁapyMW8,8029,0025,00 Nowe PiekutyW0,827,0915,52 NurW23,4014,9617,90 PoświętneW1,606,8515,70 RutkiW1,005,3917,19 SokołyW22,0017,7421,2 SurażMW0,0010,7719,74 SzepietowoW/MW13,0018,7023,60 Szulborze WielkieW1,205,4618,36 SzumowoW0,904,6419,89 Turośń KościelnaW10,9012,6018,33 TykocinMW11,266,6612,37 Wysokie MazowieckieM10,2822,3652,56 Wysokie MazowieckieW 6,5932,72 ZambrówM12,4017,2123,57 ZambrówW1,219,5618,52 Zaręby KościelneW0,393,6217,42 ZawadyW3,502,0115,08

55 55 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Zachodnim – obszar Czartoria* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676) 201220132014 Wymagany poziom75,050,0 Poziom osiągnięty w województwie36,818,118,3 Poziom osiągnięty w Regionie - obszar Czartoria50,126,531,1 Minimum1,46,75,8 Maksimum172,762,680,4 Ilośc gmin, które uzyskały poziom131716 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu623 % gmin, które nie uzyskaly poziomu31,610,515,8 Razem19

56 56 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Zachodnim – obszar Czartoria* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676)

57 57 Osiągnięty średni poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Zachodnim – obszar Czartoria* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676) GminaTyp gminy201220132014 GrabowoW24,829,333,0 JedwabneMW38,818,419,5 KolnoM28,424,426,8 KolnoW12,522,035,5 ŁomżaW172,762,680,4 ŁomżaM35,833,634,1 Mały PłockW 30,916,4 MiastkowoW39,022,045,6 NowogródMW16,525,819,7 PiątnicaW100,653,952,9 PrzytułyW37,516,521,5 RadziłówW59,618,026,7 StawiskiMW 28,722,3 SzczuczynMW10,46,75,8 ŚniadowoW103,743,056,7 TuroślW128,020,033,5 WąsoszW37,311,012,7 WiznaW1,418,926,0 ZbójnaW5,217,521,9

58 58 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Zachodnim – obszar Czerwony Bór* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676) 201220132014 Wymagany poziom75,050,0 Poziom osiągnięty w województwie36,818,118,3 Poziom osiągnięty w Regionie - obszar Czerwony Bór35,229,728,1 Minimum1,32,05,2 Maksimum87,085,953,4 Ilośc gmin, które uzyskały poziom202325 Ilośc gmin, które nie uzyskały poziomu631 % gmin, które nie uzyskaly poziomu23,111,53,8 Razem26

59 59 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Regionie Zachodnim – obszar Czerwony Bór* *Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676)

60 Dziękuję za uwagę 60


Pobierz ppt "PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za lata 2016- 2022 PROJEKT PLANU INWESTYCYJNEGO Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 20.08.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google