Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Parlamentu Europejskiego. Co roku Parlament zbiera się dwanaście razy na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Sześć dodatkowych sesji ma miejsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Parlamentu Europejskiego. Co roku Parlament zbiera się dwanaście razy na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Sześć dodatkowych sesji ma miejsce."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Parlamentu Europejskiego

2 Co roku Parlament zbiera się dwanaście razy na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Sześć dodatkowych sesji ma miejsce w Brukseli. Co roku Parlament zbiera się dwanaście razy na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Sześć dodatkowych sesji ma miejsce w Brukseli.

3 Podstawowym zadaniem komisji parlamentarnych jest przygotowanie prac plenarnych. Podstawowym zadaniem komisji parlamentarnych jest przygotowanie prac plenarnych. W Parlamencie działa 20 komisji stałych, które zajmują się sprawami tak od siebie odległymi jak polityka zagraniczna i rybołówstwo i są motorem legislacyjnej machiny Parlamentu. Każda z komisji liczy od 25 do 78 parlamentarzystów, których reprezentacja odzwierciedla w mniejszym lub większym stopniu układ sił pomiędzy grupami politycznymi w Parlamencie. Pomiędzy sesjami plenarnymi komisje spotykają się z przedstawicielami innych instytucji, organizacji i grup obywatelskich. W Parlamencie działa 20 komisji stałych, które zajmują się sprawami tak od siebie odległymi jak polityka zagraniczna i rybołówstwo i są motorem legislacyjnej machiny Parlamentu. Każda z komisji liczy od 25 do 78 parlamentarzystów, których reprezentacja odzwierciedla w mniejszym lub większym stopniu układ sił pomiędzy grupami politycznymi w Parlamencie. Pomiędzy sesjami plenarnymi komisje spotykają się z przedstawicielami innych instytucji, organizacji i grup obywatelskich. Komisje sporządzają raporty dotyczące proponowanych aktów legislacyjnych i zgłaszają do nich poprawki. Mogą również przedstawiać raporty z własnej inicjatywy. Każda z komisji, podobnie jak ministrowie w Radzie, odpowiedzialna jest za określony obszar działalności UE. Komisje organizują otwarte seminaria dotyczące wielu zagadnień, nad którymi pracują. Uczestniczą w nich przedstawiciele różnych dziedzin i środowisk. Komisje sporządzają raporty dotyczące proponowanych aktów legislacyjnych i zgłaszają do nich poprawki. Mogą również przedstawiać raporty z własnej inicjatywy. Każda z komisji, podobnie jak ministrowie w Radzie, odpowiedzialna jest za określony obszar działalności UE. Komisje organizują otwarte seminaria dotyczące wielu zagadnień, nad którymi pracują. Uczestniczą w nich przedstawiciele różnych dziedzin i środowisk.

4 Podczas sesji plenarnej "sprawozdawca" komisji odpowiedzialny za stworzenie raportu przedstawia Izbie swoje stanowisko oraz poprawki wniesione przez komisję. Dzięki temu wszyscy posłowie mogą debatować i głosować nad treścią dokumentu. Podczas sesji plenarnej "sprawozdawca" komisji odpowiedzialny za stworzenie raportu przedstawia Izbie swoje stanowisko oraz poprawki wniesione przez komisję. Dzięki temu wszyscy posłowie mogą debatować i głosować nad treścią dokumentu. W wyjątkowych sytuacjach Parlament może również powoływać podkomisje specjalne i komisje tymczasowe, które zajmują się ściślej wybranymi zagadnieniami oraz pozwalają na sprawdzenie doniesień o łamaniu prawa europejskiego lub o uchybieniach w jego stosowaniu. Obecnie w Parlamencie działa tymczasowa nadzwyczajna komisja do spraw zmian klimatycznych. W wyjątkowych sytuacjach Parlament może również powoływać podkomisje specjalne i komisje tymczasowe, które zajmują się ściślej wybranymi zagadnieniami oraz pozwalają na sprawdzenie doniesień o łamaniu prawa europejskiego lub o uchybieniach w jego stosowaniu. Obecnie w Parlamencie działa tymczasowa nadzwyczajna komisja do spraw zmian klimatycznych.

5 Delegacje Parlamentu Europejskiego podtrzymują relacje i wymieniają informacje z parlamentami w krajach nie należących do UE. Poprzez delegacje Parlament reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz. Delegacje Parlamentu Europejskiego podtrzymują relacje i wymieniają informacje z parlamentami w krajach nie należących do UE. Poprzez delegacje Parlament reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz. W Parlamencie istnieje 34 delegacji. Każda składa się z około piętnastu posłów europejskich. W Parlamencie istnieje 34 delegacji. Każda składa się z około piętnastu posłów europejskich. Wyróżnia się cztery kategorie delegacji: Wyróżnia się cztery kategorie delegacji: Delegacje międzyparlamentarne mają za zadanie utrzymywanie stosunków z parlamentami krajów spoza Unii Europejskiej, które nie kandydują do przystąpienia. Delegacje międzyparlamentarne mają za zadanie utrzymywanie stosunków z parlamentami krajów spoza Unii Europejskiej, które nie kandydują do przystąpienia. Wspólne komisje parlamentarne utrzymują stosunki z parlamentami krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej lub parlamentami krajów stowarzyszonych ze Wspólnotą. Wspólne komisje parlamentarne utrzymują stosunki z parlamentami krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej lub parlamentami krajów stowarzyszonych ze Wspólnotą. Delegacja Parlamentu Europejskiego na Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP obejmuje posłów europejskich i parlamentarzystów pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Delegacja Parlamentu Europejskiego na Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP obejmuje posłów europejskich i parlamentarzystów pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Delegacja Parlamentu Europejskiego do Euro- Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Delegacja Parlamentu Europejskiego do Euro- Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

6


Pobierz ppt "Działalność Parlamentu Europejskiego. Co roku Parlament zbiera się dwanaście razy na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu. Sześć dodatkowych sesji ma miejsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google