Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Informacje wprowadzające

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Informacje wprowadzające"— Zapis prezentacji:

0 Pilotażowa wersja EWD-P Prezentacja systemu
Warszawa, 22 listopada 2004

1 Plan prezentacji Informacje wprowadzające
Europejski kontekst pracy systemu EWD-P Kilka informacji szczegółowych o systemie Prezentacja produkcyjnej wersji systemu EWD-P Podsumowanie - kierunki dalszych prac EWD-P, 22 listopada 2004 r.

2 EWD-P – Informacje wprowadzające
Pełne rozwinięcie nazwy systemu EWD-P, to: „Europejska Wymiana Dokumentów – Polska” EWD-P, to nie tylko wymiana dokumentów elektronicznych – jest to system klasy workflow, będący informatycznym narzędziem wsparcia procesu wypracowywania stanowisk Polski w sprawach europejskich Pierwsza wersja pilotażu została uruchomiona w kwietniu 2004 r. Celem systemu jest wsparcie prac polskich ekspertów i podnoszenie efektywności procesu wypracowywania stanowisk Polski w sprawach UE System posiada rozbudowane mechanizmy kojarzenia dokumentów z grupami tematycznymi UE, które są automatycznie, dwukierunkowo przemapowywane na klasyfikację spraw obowiązującą w administracji RP System ma ciekawe mechanizmy wyszukiwania dokumentów w krajowym repozytorium dokumentów UE i równocześnie umożliwia dostęp do zasobów archiwum Rady UE w Brukseli EWD-P, 22 listopada 2004 r.

3 Kluczowe instytucje Unii Europejskiej
Europejski kontekst pracy systemu EWD-P Komisja Europejska 1 Rada Unii Europejskiej 2 Parlament Europejski 3 EWD-P etap 1 Proces wypracowywania decyzji w poszczególnych krajach członkowskich UE EWD-P etap 2 Kluczowe instytucje Unii Europejskiej

4 Szczegółowe informacje o systemie EWD-P
Jednostka Koordynująca proces wypracowywania stanowiska w Polsce - UKIE Dokumenty spływające do Polski Reprezentanci Polski na spotkaniach w Radzie UE Instrukcje Prezentacja stanowisk sprawozdania 1 2 3 4 5 Resort wiodący Resorty współpracujące Wypracowywanie projektów stanowisk Polski w zakresie poszczególnych tematyk Rada Unii Europejskiej EWD-P etap 1 Ogólna organizacja procesu wypracowywania stanowisk Polski

5 Szczegółowe informacje o systemie EWD-P
Internet Sekretariat Generalny Rady UE Archiwum Rady UE + Extranet Web Server Extranet Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE U32 HTML Server Pushing Agent LAN Uczestnik grupy roboczej Przedstawiciel RP Firewall UKIE – Polska Koordynacja Serwer EWD-P Pushing Agent Administrator Koordynator Repozytorium EWD-P Archiwum Resort wiodący Ekspert Resort współpracujący 1 Resort współpracujący N Tematyka 1 Tematyka M Bruksela instrukcje sprawozdania Warszawa projekty stanowisk Polski Polska Zasięg terytorialny i architektura systemu, role w systemie

6 Rejestracja i Klasyfikacja
Szczegółowe informacje o systemie EWD-P Dokument UE Rejestracja i Klasyfikacja Dystrybucja Wypracowanie stanowiska / zapoznanie się Zatwierdzenie stanowiska Rozstrzygnięcie sporów Prezentacja Sprawozdanie z Posiedzenia UKIE Resorty/ Urzędy Eksperci Rozstrzygający Zatwierdzający Przedstawiciel Resorty/Urzędy Graf procesu pracy. Wypracowywanie stanowiska.

7 „Pilotaż 2004” systemu EWD-P
do końca 2004r. planujemy włączenie do systemu około 1 tys. użytkowników są to koordynatorzy i eksperci z ponad 20-u ministerstw i urzędów centralnych będą oni uczestniczyć w pracach prawie 30-u europejskich grup roboczych, obecnie system EWD-P przyjmuje średnio 150 nowych dokumentów elektronicznych dziennie, do tej pory system zarejestrował ponad 80 tys. dokumentów elektronicznych, które mają łączną objętość ponad 8 mln stron docelowe rozwinięcie systemu, to ponad 10 tys. użytkowników i około 200 grup roboczych pełne rozwinięcie systemu jest planowane na lata Wybrane statystyki

8 Kierunki dalszych prac
Podsumowanie Do końca 2004r. trwa wdrożenie pilotażu systemu EWD-P, W roku 2004 do systemu zostanie włączone około 1 tys. użytkowników, Realizujemy kolejne rozszerzenie EWD-P, które będzie wdrażane do połowy roku 2005, Najważniejszym zadaniem drugiego etapu EWD-P będzie uruchomienie opcji pracy w zakresie tzw. „komitologii”, czyli procesu pracy Polski w ramach spraw Komisji Europejskiej, Docelowo system obejmie ponad 10 tys. użytkowników i będzie kluczowy dla skutecznego wypracowywania stanowiska Polski w ramach jej członkostwa w Unii Europejskiej W Unii Europejskiej nie ma jednego, wspólnego standardu organizacji pracy. Przykład z Polski jest jednym ze „studium przypadku” dla naszych partnerów w UE Podobne rozwiązania są wykorzystywane we Francji, w Finlandii i Estonii Kierunki dalszych prac


Pobierz ppt "Plan prezentacji Informacje wprowadzające"

Podobne prezentacje


Reklamy Google