Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadleśnictwo Bartoszyce. Pozyskiwanie drewna Le ś nicy pozyskuj ą drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadleśnictwo Bartoszyce. Pozyskiwanie drewna Le ś nicy pozyskuj ą drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe."— Zapis prezentacji:

1 Nadleśnictwo Bartoszyce

2 Pozyskiwanie drewna Le ś nicy pozyskuj ą drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urz ą dzenia lasu, zatwierdzane przez ministra ś rodowiska, pozwalaj ą na wycink ę 55-60% drzewo stanu, a pozostałe 40% przyrasta na pniu (zwi ę ksza swoj ą mi ąż szo ść, „zawarto ść drewna w drewnie”). Powoduje to wzrost zasobów drewna z roku na rok i s ą ju ż dwukrotnie wi ę ksze ni ż pół wieku temu.

3 Odnawianie lasów

4 Zalesianie terenów

5 Ochrona Lasów Ochrona lasu w Nadle ś nictwie Bartoszyce wykonywana jest w zakresie prognostyki, zwalczania szkodliwych owadów i grzybów, ochrony po ż ytecznej fauny oraz zabezpieczania upraw przed zwierzyn ą : - zwalczanie szkodników owadzich wykładaj ą c pułapki feromonowe na ró ż ne gatunki szkodników np. kornik drukarz, zwójki, - owijanie p ę dów szczytowych sadzonek wełn ą owcz ą, - Zwi ę kszanie oporu ś rodowiska.

6 Pomniki przyrody

7 Gatunki zwierząt Na terenie lasów Nadle ś nictwa Bartoszyce wyst ę puj ę wiele ró ż nych gatunków Zwierz ą t, m. in.: łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, wilki, lisy, jenoty, bobry, zaj ą ce, borsuki, kuny, tchórze, norki ameryka ń skie. W 2008r. Na terenie Nadle ś nictwa pojawił si ę gatunek szopa pracza.

8 Lasy mieszane

9 Pracę wykonali: - Bartłomiej Filip Nowak (kl. 2D) - Michał Fiedorowicz (kl. 2A) - Patryk Sakowicz (kl. 2A) LO im. S. Żeromskiego w Bartoszycach Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne Wykorzystane ź ródła: http://miejsca.net/photos/instytucje http://www.bartoszyce.olsztyn.lasy.gov.pl/ www.niedziela.pl www.tapeciarnia.pl


Pobierz ppt "Nadleśnictwo Bartoszyce. Pozyskiwanie drewna Le ś nicy pozyskuj ą drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google