Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjaciel lasu Wiktoria Ziemienowicz. „Ja” jako przyjaciel lasu Całe moje ż ycie mieszkam w le ś niczówce w lesie, bo mój tata jest z nim zwi ą zany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjaciel lasu Wiktoria Ziemienowicz. „Ja” jako przyjaciel lasu Całe moje ż ycie mieszkam w le ś niczówce w lesie, bo mój tata jest z nim zwi ą zany."— Zapis prezentacji:

1 Przyjaciel lasu Wiktoria Ziemienowicz

2 „Ja” jako przyjaciel lasu Całe moje ż ycie mieszkam w le ś niczówce w lesie, bo mój tata jest z nim zwi ą zany zawodowo. na zdjęciu ze starszą siostrą przy lekturze tekstu Jana Twardowskiego „Łaskotani chrabąszcza wąsami”

3 Jestem przyjacielem lasu, poniewa ż doceniam jego walory przyrodnicze. Las cieszy oko o ka ż dej porze roku… zdjęcia wykonane w okolicach leśniczówki

4 Magiczne miejsca Szczególnie urokliwymi zak ą tkami s ą : użytek ekologiczny Źródliskowa Łąka pomnik przyrody Gruba Sosna

5 Dokarmiam ptaki Zim ą w okolice domu przylatuj ą sikorki, gile, kowaliki i trznadle. budka lęgowa rozwieszam karmę dla ptaków

6 Staram si ę popularyzowa ć wiedz ę o lesie Co roku przyjmuj ę w osadzie swoj ą klas ę. Kolegom i kole ż ankom zwracam uwag ę, ż e przyjacielem lasu nie jest osoba, która w nim hałasuje, niszczy mrowiska i zostawia ś mieci. ognisko przy leśniczówce

7 Wł ą czam si ę w organizacj ę spotka ń integracyjnych dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie le ś nictwa. wspólny spacer po lesie

8 Przyjaciółmi lasu s ą le ś nicy i my ś liwi Le ś nicy poprzez odpowiednie gospodarowanie i prawidłow ą wycink ę drzew poprawiaj ą kondycj ę naszych lasów, jednocze ś nie daj ą c cenny surowiec wielu gał ę ziom przemysłu. My ś liwi dbaj ą o stan zwierzyny w lasach poprzez utrzymywanie wła ś ciwej jej ilo ś ci i kondycji. W razie potrzeby nios ą pomoc poszkodowanym zwierz ę tom. akcja ratowania sarny

9 Sprzymierze ń cy lasu Zwierz ę ta poprawiaj ą funkcjonowanie lasu pod wzgl ę dem biologicznym. S ą to mrówki, które czyszcz ą las z martwych organizmów, ropuchy, które ż ywi ą si ę owadami oraz ś limakami i dzi ę cioły, które „lecz ą ” drzewa, usuwaj ą c korniki. ropucha szara

10 Las to bardzo skomplikowany zespół ż ywych organizmów. Dbało ść o wszystkie jego składniki zapewni nam trwało ść lasu na wiele pokole ń. Autor: Wiktoria Ziemienowicz kl. VI B


Pobierz ppt "Przyjaciel lasu Wiktoria Ziemienowicz. „Ja” jako przyjaciel lasu Całe moje ż ycie mieszkam w le ś niczówce w lesie, bo mój tata jest z nim zwi ą zany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google