Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYJACELE LASU Z GACEK. Mam na imi ę Piotr. W Schronisku dla Nieletnich w Gackach jestem od lipca 2014 roku. Schronisko według mnie jest przyjacielem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYJACELE LASU Z GACEK. Mam na imi ę Piotr. W Schronisku dla Nieletnich w Gackach jestem od lipca 2014 roku. Schronisko według mnie jest przyjacielem."— Zapis prezentacji:

1 PRZYJACELE LASU Z GACEK

2 Mam na imi ę Piotr. W Schronisku dla Nieletnich w Gackach jestem od lipca 2014 roku. Schronisko według mnie jest przyjacielem lasu, poniewa ż bierze udział w nast ę puj ą cych akcjach:

3 Pomagamy przetrwa ć zwierz ę t ą zim ę Zapoznanie ze sposobami dokarmiania zwierz ą t w porze zimowej

4 Cyklicznie bierzemy udział w akcji „Sprz ą tanie ś wiata” Wzbudzenie ch ę ci i motywów do działania na rzecz ochrony ś rodowiska przyrodniczego

5 Współpracujemy z le ś niczym pobliskich lasów Zapoznanie z zakresem działalno ś ci prowadzonej przez Lasy Pa ń stwowe

6 Czynnie uczestniczymy w oczyszczaniu lasów z ró ż nego rodzaju ś mieci Rozwijanie poczucia odpowiedzialno ś ci za stan ś rodowiska

7 Dokarmiamy ptaki przy naszym schronisku Rozwijanie zainteresowa ń wychowanków problematyk ą ekologiczn ą

8 Współpracujemy z Nadle ś nictwem i Szkółk ą le ś n ą Poznanie zasad piel ę gnowania lasu

9 Opracował: Wychowanek Schroniska dla Nieletnich w Gackach Piotr Orpik


Pobierz ppt "PRZYJACELE LASU Z GACEK. Mam na imi ę Piotr. W Schronisku dla Nieletnich w Gackach jestem od lipca 2014 roku. Schronisko według mnie jest przyjacielem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google