Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 11 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Radosław Stępczyński FINANSOWANIE INSTALACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 11 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Radosław Stępczyński FINANSOWANIE INSTALACJI."— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 11 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Radosław Stępczyński FINANSOWANIE INSTALACJI OZE ZE ŚRODKÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA Samowystarczalne gospodarstwo rolne Green Power, Poznań

2 Slajd 2 z 16 Stały przyrost Moc zainstalowana w OZE dane wg URE, stan na r.

3 Slajd 3 z 16 Słońce dla fotowoltaiki dane wg URE, stan na r. Moc zainstalowana w fotowoltaice

4 Slajd 4 z 16 4 Ziarnko do ziarnka … Finansowanie OZE w BOŚ – doświadczenie ( ) liczba [szt.]kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe Kolektory słoneczne Pompy ciepła Kotły opalane biomasą Biogaz Produkcja biopaliw Fotowoltaika Małe elektrownie wodne Geotermia (+przyłącza) Łącznie

5 Slajd 5 z 16 Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Kredyt na miarę KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ* Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE realizowane głównie przez SPV, w tym: elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne; biogazownie; instalacje wykorzystujące energię rzek, biomasy; refinansowanie poniesionych nakładów.  Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji  Waluta: PLN, USD, EUR  Okres kredytowania: do 20 lat  Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy (nie dłużej niż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie)  Harmonogram spłat dostosowany do projekcji finansowych inwestycji KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Cel kredytowania i rodzaj inwestora określone w umowach z partnerami : KfW Bankengruppe – projekty proekologiczne dla mikro-, MŚP (w tym SM) Europejski Bank Inwestycyjny – dla mikro, MŚP na zwiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa, w tym na ochronę środowiska.  Okres kredytowania: do 10 lat  Karencja: w spłacie kapitału: do 2 lat  Obniżone marże i prowizje w stosunku do oferty standardowej  Kwota kredytu: do 85% kosztów netto inwestycji  Waluta: PLN, EUR * warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej

6 Slajd 6 z 16 Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Kredyt na miarę EKOKREDYT PV Pakiet obejmujący: instalację fotowoltaiczną, kompleksowe finansowanie, montaż i gwarancję, ubezpieczenie instalacji  kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł  okres kredytowania: do 15 lat  oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M i marżę zależną od długości okresu kredytowania EKOpożyczka Dla osób fizycznych m.in. na zakup lub refinansowanie kosztów zakupu produktów i materiałów o charakterze ekologicznym, w tym: ogniw PV, pomp ciepła, kotłów na biomasę (nie dotyczy urządzeń, których nabycie było finansowane kredytem z udziałem środków WFOŚiGW/NFOŚiGW).  kwota w przedziale 1 – 150 tys. zł  okres kredytowania : do 10 lat  oprocentowanie dla towarów proekologicznych obniżone w stosunku do standardowego: stałe dla pożyczek do 36 miesięcy, zmienne oparte o WIBOR 6M dla pożyczek powyżej 36 miesięcy.

7 Slajd 7 z 16 Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Kredyt na miarę PROSUMENT (drugi nabór banków) Dla osób fizycznych, WM i SM na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowanie do 500 tys. zł.(mikrokogeneracja na biogaz) ograniczone maksymalnym jednostkowym kosztem kwalifikowanym, np. dla instalacji PV :  o mocy do 5 kW: zł/kWp ;  o mocy powyżej 5 kW do 40 kW: zł/kWp  dla instancji z montażem akumulatorów: koszt kwalifikowany powiększony o 5000 zł/kWh pojemności akumulatora Dotacja Kredyt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt Fotowoltaika elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja o mocy do 40 kWe 20% 40% oprocentowanie 1% pa okres kredytowania do 15 lat okres karencji do 6 miesięcy

8 Slajd 8 z 16 Finansowanie OZE w BOŚ - produkty Kredyt na miarę KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z WFOŚiGW  Cel kredytowania, rodzaj kredytobiorcy i warunki kredytowania zróżnicowane na terenie kraju  Wsparcie określone w umowach BOŚ Banku z Funduszami  Mechanizmy wsparcia:  kredyty ze środków Funduszu  dopłaty do oprocentowania  dopłata do kapitału  w ramach wspólnych umów lub indywidualnych decyzji WFOŚiGW

9 Slajd 9 z 16 Dopłaty do kapitału kredytów WFOŚiGW w Poznaniu Kredytobiorcy: osoby fizyczne Zakres finansowania:  zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych  zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła  zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja) Warunki kredytowania:  maksymalna kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia  kwota dotacji: 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż zł na jedno zadanie  okres kredytowania: do 10 lat  okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy  oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 2 p.p.  prowizja: do 2% kwoty kredytu Podpisywanie umów kredytu: do 31 października 2016 r.

10 Slajd 10 z 16 Dopłaty do oprocentowania WFOŚiGW w Poznaniu Kredytobiorcy: wszyscy, poza JST i osobami fizycznymi Zakres finansowania: 9 linii kredytowych dedykowanych inwestycjom proekologicznym realizowanym na terenie Wielkopolski, w tym 4 umożliwiające finansowanie OZE: m.in. zakup i instalacja farm fotowoltaicznych i biogazowni o mocy do 2 MWp, zakup i instalacja urządzeń do produkcji paliwa energetycznego z biomasy. Warunki kredytowania:  maksymalna kwota kredytu: do 5 mln zł i nie więcej niż 80% sumy kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych  maksymalny okres kredytowania: do 10 lat  okres dopłat do oprocentowania (3 p. p.) wynosi: 5 lat  oprocentowanie: oparte o WIBOR 3M, pomniejszone o dopłatę WFOŚiGW  prowizja przygotowawcza i opłata aranżacyjna: 2% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niż 200 zł Podpisywanie umów: do 31 grudnia 2016 r.

11 Slajd 11 z % unikniętych rocznych kosztów energii Przykład inwestycji Projekt: Budowa elektrowni słonecznej na dachu budynku (nowy obiekt) Inwestor: prywatny przedsiębiorca Finansowanie: kredyt BOŚ, środki własne  96 ogniw polikrystalicznych Yingli Solar YL250 P-296 o mocy 250 W  każde, o łącznej mocy 24 kW,  powierzchnia całkowita ogniw 156 m2,  trójfazowe falowniki Refusol 2 x 13 kW  falownik wyspowy SMA Sunny Island  akumulatory żelowe HAZE 8 x 200Ah 12kW Rzeczywista produkcja energii elektrycznej za okres IX.2013–VIII.2014 wyniosła 24,88 MWh, przekraczając prognozowaną o 15%. Dzięki akumulatorom wyprodukowana energia elektryczna zużywana jest w 100% na potrzeby własne, min. pompy ciepła i klimatyzacji.

12 Slajd 12 z 16 Finansowanie OZE w BOŚ OZE (38,9% OA) Doświadczenie (1991 – 2015)

13 Slajd 13 z 16 Ponad 17,5 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia Ponad 46 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ Dlaczego warto z BOŚ Bankiem?

14 Slajd 14 z 16 Główni Ekolodzy Natalia Derdzikowska Sandra Wyborska ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk Mieczysław Derczyński al. Jana Pawła II 54, Częstochowa Daria Zielińska Radosław Stępczyński ul. J. Dąbrowskiego 79A, Poznań Katarzyna Balcerowicz Leszno 14, Warszawa Bożena Łabuz Mickiewicza 21, Katowice Krzysztof Gałan ul. Krakowskie Przedmieście 54, Lublin Jakub Kowalczuk ul. Piękna 1, Białystok Dagmara Jagoda ul. Krakowska 53, Grzegorz Litke ul. Kościuszki 15, Włocławek Paweł Banach Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 14

15 Slajd 15 z 16 Dziękuję za uwagę Radosław Stępczyński Departament Sprzedaży Detalicznej Bank Ochrony Środowiska S.A.


Pobierz ppt "Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 11 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Radosław Stępczyński FINANSOWANIE INSTALACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google