Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE I ETAPU 27.09.2012 SALA KONGRESOWA PKiN WARSZAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE I ETAPU 27.09.2012 SALA KONGRESOWA PKiN WARSZAWA."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE I ETAPU 27.09.2012 SALA KONGRESOWA PKiN WARSZAWA

2 JAKIE BYŁY NASZE CELE?

3 UŚWIADOMIĆ! ZWRÓCIĆ UWAGĘ! Na konsekwencje, jakie ponoszą samorządy oraz mieszkańcy miast, miasteczek i wsi z powodu szeregu nieprzemyślanych decyzji ustawodawczych wprowadzanych przez Sejm na przestrzeni ostatnich lat.

4 O JAKICH KONSEKWENCJACH MÓWILIŚMY I BĘDZIEMY MÓWIĆ?

5 Zachwianie równowagi OBCIĄŻENIA FINANSOWE DOCHODY Zmniejszenie dochodów własnych samorządów Zwiększenie ilości i zakresu zadań własnych samorządów, bez odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania 2005-2011

6 8 MLD ZŁ ROCZNIE tracą polskie gminy, powiaty i województwa wskutek nieprzemyślanych decyzji legislacyjnych

7 Przy obecnej sytuacji finansowej inwestycje lokalne zmniejszą się o 25 MLD zł w porównaniu do wcześniejszych 42-44 MLD zł. Zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych -25 MLD zł

8 Zahamowanie rozwoju Polski

9 Zagrożona realizacja zadań własnych JST Powrót do Polski resortowej

10 To wyraz SPRZECIWU wobec dotychczasowej polityki władz centralnych wobec samorządów

11 O CO POSTULUJEMY? O CO WALCZYMY?

12 Samorządy oczekują od Rządu i Parlamentu faktycznego działania oraz merytorycznego, zrównoważonego i profesjonalnego podejścia do kwestii uchwalania prawa.

13 Powody są poważne i determinujące kluczowe dla polskiej gospodarki kwestie:

14 1. Utrzymanie zdolności samorządów do wykorzystania funduszy europejskich. To samorządy w dużym stopniu zostały zobowiązane do realizacji tego zadania. Samorządy to Polska. Jeśli mamy sięgać po kolejne fundusze unijne dla rozwoju naszego kraju, to musimy mieć do tego odpowiednią zdolność finansową.

15 2. Nowe unijne dyrektywy, które Polska jest zobowiązana zrealizować, a które właśnie wchodzą w życie. Wprowadzenie ich w życie będzie wymagać ogromnych nakładów finansowych. Samorządy potrzebują zdolności i równowagi finansowej, aby mogły te dyrektywy wykonać. Konsekwencją dla kraju nie wprowadzenia ich w życie, będą wysokie kary finansowe.

16 3. Konieczność spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych

17 NASZE DZIAŁANIA SĄ:

18 1. BEZPRECEDENSOWE 2. POKOJOWE I KONSTRUKTYWNE 3. PRZEDSTAWIAJĄCE PROBLEMY i PROPOZYCJĘ ROZWIĄZAŃ

19 PROPONOWANE ROZWIĄZANIE OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 Przywrócenie finansowej równowagi samorządów UBYTKI DOCHODY 2005-2011 Przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST będących skutkiem zmian ustawowych uchwalanych przez sejm

21 Przesunięcie pieniędzy podatników do ich własnych gmin poprzez zwiększenie udziału w podatku PIT Przesunięcie pieniędzy podatników 39,34% 10,25% 1,60% 48,78% 13,03% 2,30%

22 Wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obiekty lub obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe. Subwencja ekologiczna

23 1.Konferencja prasowa w Warszawie 2.Zakrojone na szeroką skalę działania medialne – współpraca z mediami z całej Polski 3.Strona internetowa www.stawka8mld.pl stanowiąca centrum informacji o akcjiwww.stawka8mld.pl 4.Biuro prasowe Akcji 5.Biuro organizacyjne Akcji 6.Działania w mediach społecznościowych: facebook, you tube 7.Materiały merytoryczne Co robiliśmy?

24 7. Materiały prasowe 8. Materiały video 9. Działania public affairs - skierowane bezpośrednio do Posłów i Senatorów 10. Lokalne inicjatywy! Spotkania, konferencje, seminaria, happeningi, zbiórki podpisów 11. Spotkania ze stroną rządową 12. Koordynacja zbierania podpisów 13. PRZEMARSZ Co robiliśmy?

25 BLISKO ĆWIERĆ MILIONA PODPISÓW (250 000)

26 Podpisy te świadczą o obywatelskiej świadomości! Są wyrazem poparcia ludzi z całego kraju oraz nadziei i oczekiwań społecznych dotyczących rozwoju i przyszłości Polski.

27 BLISKO 500 PUBLIKACJI MEDIALNYCH

28 25 000 OSÓB ODWIEDZIŁO NASZĄ STRONĘ WWW.STAWKA8MLD.PL, FACEBOOK, YOU TUBE WWW.STAWKA8MLD.PL

29 ZŁOŻENIE PROJEKTU NA RĘCE MARSZAŁKA SEJMU RP JEST JEDYNIE ZAKOŃCZENIEM PEWNEGO ETAPU

30 I POCZĄTKIEM KOLEJNEGO...

31 JAK DZIŚ REAGUJE STRONA RZĄDOWA, SEJM?

32 PRZED NAMI SPOTKANIA, KONFERENCJE, DYSKUSJE W CAŁYM KRAJU, TAKŻE Z UDZIAŁEM POSŁÓW WSPÓŁPRACA Z RZĄDEM, PARLAMENTEM I MEDIAMI

33 SAMORZĄDY SĄ ZDETERMINOWANE, ABY OSIĄGNĄĆ POSTAWIONE CELE

34 SEJM BĘDZIE MUSIAŁ PODJĄĆ GRĘ O STAWKĘ WIĘKSZĄ NIŻ 8 MLD!

35 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY ZAANGAŻOWALI SIĘ W NASZĄ AKCJĘ!

36


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE I ETAPU 27.09.2012 SALA KONGRESOWA PKiN WARSZAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google