Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO OŁAWA W ASPEKCIE UDZIAŁU GMINY W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ŚLĘZA-OŁAWA (PODSUMOWANIE 2 LAT FUNKCJONOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO OŁAWA W ASPEKCIE UDZIAŁU GMINY W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ŚLĘZA-OŁAWA (PODSUMOWANIE 2 LAT FUNKCJONOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO OŁAWA W ASPEKCIE UDZIAŁU GMINY W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ŚLĘZA-OŁAWA (PODSUMOWANIE 2 LAT FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU) 1

2 PLAN PREZENTACJI 1. Ilości odpadów a)Zmieszane komunalne b)Zielone i inne biodegradowalne c)Szkło d)Zbiórki objazdowe 2. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu 3. Funkcjonowanie PSZOK i MPSZOK 4. Obiór odpadów – najważniejsze zmiany 5. Zagospodarowanie odpadów - RIPOK 6. Wysokość opłaty – ewentualne podwyżki 2

3 3

4 4

5 5

6 6 Szacunkowe ilości zbieranych odpadów podczas co półrocznej zbiórki objazdowej Gmina 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe [Mg] 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (uwzględniono róniez gruz ceglany i betonowy) 16 01 03 opony [Mg] 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki łącznie [Mg] Miasto Oława50,025,05,01,081,0 Zbiórki objazdowe

7 Poziomy odzysku za 2013 i 2014 r. 7

8 8

9 9

10 10 PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

11 11 PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

12 12 odpady z grupy 17 – odpady poremontowe i budowlane odpady 20 03 07 – wielkogabaryty odpady 20 02 01 –zielone i inne biodegradowalne Ilościowy rozkład dostarczanych odpadów do PSZOK/MPSZOK I półrocze 2015 r.

13 Odbiór odpadów w latach 2015-2017 – najważniejsze zmiany Odbiór odpadów zielonych i innych biodegradowalnych w okresie maj-październik odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W zabudowie wielolokalowej (8 i więcej lokali) odbiór wszystkich frakcji odbywa się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy pojemniku można dostawić worki (szczególnie chodzi o trawę i liście). Odbiór zużytych i przeterminowanych leków oraz opakowań po nich odbywa się w aptekach/ośrodkach zdrowia. 13

14 Zagospodarowanie odpadów - RIPOK 14 Przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” przygotowane zostało z inicjatywy Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Modernizacja Zakładu obejmuje: - rozbudowę obecnie istniejącej sortowni, - budowę instalacji do produkcji paliwa z odpadów tzw. RDF, - budowę instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie fermentacji oraz stabilizacji tlenowej, - budowę III kwatery składowiskowej do deponowania odpadów, - budowę stacji przeładunkowej w miejscowości Wąwolnica. Wartość projektu: 129 598 908 zł. Wartość dofinansowania z NFOŚiGW: 61 707 457 zł. Ilość udziałów Związku w ZGO GAĆ: 3130 z 26 042, co daje 12,02 %. Wartość udziałów: 3 130 000,00 zł.

15 15 REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)

16 Wysokość opłaty – ewentualne podwyżki W skład stawki, która ustalona została na podstawie analizy ekonomicznej, wchodzą następujące podstawowe pozycje: koszty odbioru odpadów: - sprzed posesji, - zbiórka objazdowa, - odbiór przeterminowanych i zbędnych leków, koszty zagospodarowania odpadów (w uproszczeniu koszty opłat „na bramie” w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK), koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w tym Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK), koszty administracyjne. 16

17 Wysokość opłaty – ewentualne podwyżki 17

18 OPŁATA Wysokość opłaty – ewentualne podwyżki Na chwilę obecną nie ma podstaw by podnieść opłatę „śmieciową” w latach 2015 - 2016 r. Co będzie determinować wysokość opłaty w kolejnych latach: 1. Ilość odbieranych i zbieranych odpadów. 2. Koszty zagospodarowania odpadów. 3. Ilość i jakość odbieranych odpadów segregowanych. 4. Ściągalność opłaty „śmieciowej”. 5. Ewentualna zmiana ustawowych uregulowań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 18

19 www.sleza-olawa.pl 19


Pobierz ppt "GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO OŁAWA W ASPEKCIE UDZIAŁU GMINY W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM ŚLĘZA-OŁAWA (PODSUMOWANIE 2 LAT FUNKCJONOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google