Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego."— Zapis prezentacji:

1 IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku

2 2 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - FAKTY 1.14 lipca 2008 r. – pierwsze otwarte seminarium dot. ZTPO (organizowane przez Urząd Marszałkowski) 1.Jesień 2008 r. – cykl 6 spotkań w różnych miastach, uwzględniając potencjalne lokalizacje inwestycji (pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego) 1. 2010/2011 - ponad 15 spotkań dot. ZTPO zorganizowanych przez ZU od 2010 r. (Gdańsk, Kwidzyn, Kolbudy, Otomin, Kowale) 2.Udział przedstawicieli ZU w obradach:  Rady Miasta Gdańska  Rady Gminy Kolbudy Otwarte spotkania informacyjne

3 3 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - FAKTY 5. Trzy zagraniczne wyjazdy studyjne dla zainteresowanych:  2x spalarnia w Premnitz (Niemcy, czerwiec oraz wrzesień 2010 r.)  1x Spalarnia w Malmo (Szwecja, marzec 2013 r.) 6. Jesień 2011 - Debata ekspercka w NOT 7. Jesień 2011 - Konferencja "Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - warianty instytucjonalne w Europie i szanse dla województwa pomorskiego" 8. Ostatnie spotkanie informacyjne odbyło się w czerwcu 2014 r.; w wakacje br. przez 3 tygodnie na Targu Węglowym funkcjonował punkt informacyjny Zakładu Utylizacyjnego Wieloletni proces informowania i dialogu społecznego

4 4 Ograniczenie składowania odpadów biodegrad. Zakaz składowania frakcji energetycznej Regionalny wymiar projektu Woj. pomorskie: 2,2 mln mieszkańców 323 tys. Mg/rok frakcji energetycznej produkowanej po 2016 r. Woj. pomorskie: 2,2 mln mieszkańców 323 tys. Mg/rok frakcji energetycznej produkowanej po 2016 r. 2016  Rosnące koszty zagospodarowania odpadów  Kary za nieosiągnięcie wymogów Konieczne podjęcie działań już teraz!  Rosnące koszty zagospodarowania odpadów  Kary za nieosiągnięcie wymogów Konieczne podjęcie działań już teraz!

5 5 KOLEJNY ETAP REALIZACJI INWESTYCJI  Postępowanie wyłoni projektanta, wykonawcę i operatora (w jednym) Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku – Szadółkach  Ważne! Zakres przewiduje odpowiedzialność operatora za serwisowanie i utrzymanie sprawności instalacji  Podpisanie umowy planowane jest do końca 2015 r.; koniec dialogu konkurencyjnego za ok. pół roku  Umowa przewidywana jest na 25 lat (licząc od 2020 r.)  Ogromne zainteresowanie inwestycją; na etapie dialogu technicznego kontakt z ZU podjęli praktycznie wszyscy światowi liderzy branży gospodarki odpadami (ok. 20 podmiotów) Dialog konkurencyjny prowadzony przez ZU

6 6 KOLEJNY ETAP REALIZACJI INWESTYCJI  Miasto Gdańsk oraz Zakład Utylizacyjny prowadzą od kilku miesięcy intensywne rozmowy z pomorskimi samorządami  Blisko 60 gmin uczestniczy w rozmowach dotyczących zagwarantowania dostaw surowca do ZTPO przez 25 lat  Im więcej gmin w projekcie, tym niższy koszt utylizacji 1 tony  Pierwsze samorządy podjęły już stosowne uchwał wstępnie gwarantujących dostawę tzw. frakcji energetycznej (m.in. gminy Słupsk, Tczew, Smołdzino, Ustka)  Szacunkowy koszt budowy spalarni to 400 – 500 mln zł; bardzo zaawansowane prace nad aplikacją o fundusze UE Pozyskiwanie partnerów projektu

7 7 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Warunek brzegowy Projektu: Uzyskanie jak najniższej opłaty za utylizację frakcji energetycznej przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych  Dostępność funduszy UE (maksymalnie do 68% kosztów)  Mechanizm ppp (optymalizacja kosztów w całym cyklu życia projektu)  Konkurencyjny przetarg  Dostępność funduszy UE (maksymalnie do 68% kosztów)  Mechanizm ppp (optymalizacja kosztów w całym cyklu życia projektu)  Konkurencyjny przetarg Działania Prognozy opłat  Szacowany koszt na niższym poziomie niż alternatywny koszt utylizacji frakcji energ. (brak wzrostu kosztów dla mieszkańców wyłącznie z powodu budowy ZTPO)

8 8 Harmonogram przygotowania Projektu 06 2014 07 2014 08 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 2014 01 2015 02 2015 03 2015 Prekwalifik acje Proces przetargowy 04 2015 05 2015 06 2015 07 2015 08 2015 09 2015 10 2015 11 2015 12 2015 01 2016 Dotacja UE Dialog konkurencyjny, przygotowanie SIWZ Składanie i ocena ofert, procedury odwoławcze Podjęcie uchwał przez rady gmin Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie (2) Zawarcie porozumień międzygminnych (3) Umowa o dofinansowanie (4) Zawarcie umowy z operatorem Organizacja systemu (1) Warunek krytyczny deklaracje gmin

9 9 Harmonogram dalszych działań  Postępowanie przetargowe:III kw. 2014 – IV kw. 2015  Projektowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę:I kw. 2016 – IV kw. 2016  Roboty budowlane:IV kw. 2016 – II kw. 2019

10 IPOPEMA / Poufne Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google