Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego."— Zapis prezentacji:

1 IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku

2 2 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - FAKTY 1.14 lipca 2008 r. – pierwsze otwarte seminarium dot. ZTPO (organizowane przez Urząd Marszałkowski) 1.Jesień 2008 r. – cykl 6 spotkań w różnych miastach, uwzględniając potencjalne lokalizacje inwestycji (pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego) / ponad 15 spotkań dot. ZTPO zorganizowanych przez ZU od 2010 r. (Gdańsk, Kwidzyn, Kolbudy, Otomin, Kowale) 2.Udział przedstawicieli ZU w obradach:  Rady Miasta Gdańska  Rady Gminy Kolbudy Otwarte spotkania informacyjne

3 3 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - FAKTY 5. Trzy zagraniczne wyjazdy studyjne dla zainteresowanych:  2x spalarnia w Premnitz (Niemcy, czerwiec oraz wrzesień 2010 r.)  1x Spalarnia w Malmo (Szwecja, marzec 2013 r.) 6. Jesień Debata ekspercka w NOT 7. Jesień Konferencja "Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - warianty instytucjonalne w Europie i szanse dla województwa pomorskiego" 8. Ostatnie spotkanie informacyjne odbyło się w czerwcu 2014 r.; w wakacje br. przez 3 tygodnie na Targu Węglowym funkcjonował punkt informacyjny Zakładu Utylizacyjnego Wieloletni proces informowania i dialogu społecznego

4 4 Ograniczenie składowania odpadów biodegrad. Zakaz składowania frakcji energetycznej Regionalny wymiar projektu Woj. pomorskie: 2,2 mln mieszkańców 323 tys. Mg/rok frakcji energetycznej produkowanej po 2016 r. Woj. pomorskie: 2,2 mln mieszkańców 323 tys. Mg/rok frakcji energetycznej produkowanej po 2016 r  Rosnące koszty zagospodarowania odpadów  Kary za nieosiągnięcie wymogów Konieczne podjęcie działań już teraz!  Rosnące koszty zagospodarowania odpadów  Kary za nieosiągnięcie wymogów Konieczne podjęcie działań już teraz!

5 5 KOLEJNY ETAP REALIZACJI INWESTYCJI  Postępowanie wyłoni projektanta, wykonawcę i operatora (w jednym) Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku – Szadółkach  Ważne! Zakres przewiduje odpowiedzialność operatora za serwisowanie i utrzymanie sprawności instalacji  Podpisanie umowy planowane jest do końca 2015 r.; koniec dialogu konkurencyjnego za ok. pół roku  Umowa przewidywana jest na 25 lat (licząc od 2020 r.)  Ogromne zainteresowanie inwestycją; na etapie dialogu technicznego kontakt z ZU podjęli praktycznie wszyscy światowi liderzy branży gospodarki odpadami (ok. 20 podmiotów) Dialog konkurencyjny prowadzony przez ZU

6 6 KOLEJNY ETAP REALIZACJI INWESTYCJI  Miasto Gdańsk oraz Zakład Utylizacyjny prowadzą od kilku miesięcy intensywne rozmowy z pomorskimi samorządami  Blisko 60 gmin uczestniczy w rozmowach dotyczących zagwarantowania dostaw surowca do ZTPO przez 25 lat  Im więcej gmin w projekcie, tym niższy koszt utylizacji 1 tony  Pierwsze samorządy podjęły już stosowne uchwał wstępnie gwarantujących dostawę tzw. frakcji energetycznej (m.in. gminy Słupsk, Tczew, Smołdzino, Ustka)  Szacunkowy koszt budowy spalarni to 400 – 500 mln zł; bardzo zaawansowane prace nad aplikacją o fundusze UE Pozyskiwanie partnerów projektu

7 7 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Warunek brzegowy Projektu: Uzyskanie jak najniższej opłaty za utylizację frakcji energetycznej przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych  Dostępność funduszy UE (maksymalnie do 68% kosztów)  Mechanizm ppp (optymalizacja kosztów w całym cyklu życia projektu)  Konkurencyjny przetarg  Dostępność funduszy UE (maksymalnie do 68% kosztów)  Mechanizm ppp (optymalizacja kosztów w całym cyklu życia projektu)  Konkurencyjny przetarg Działania Prognozy opłat  Szacowany koszt na niższym poziomie niż alternatywny koszt utylizacji frakcji energ. (brak wzrostu kosztów dla mieszkańców wyłącznie z powodu budowy ZTPO)

8 8 Harmonogram przygotowania Projektu Prekwalifik acje Proces przetargowy Dotacja UE Dialog konkurencyjny, przygotowanie SIWZ Składanie i ocena ofert, procedury odwoławcze Podjęcie uchwał przez rady gmin Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie (2) Zawarcie porozumień międzygminnych (3) Umowa o dofinansowanie (4) Zawarcie umowy z operatorem Organizacja systemu (1) Warunek krytyczny deklaracje gmin

9 9 Harmonogram dalszych działań  Postępowanie przetargowe:III kw – IV kw  Projektowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę:I kw – IV kw  Roboty budowlane:IV kw – II kw. 2019

10 IPOPEMA / Poufne Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "IPOPEMA / Poufne SPOTKANIE PRASOWE Gdańsk, 3 października 2014 r., godz. 13:00 Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące Zakładu Termicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google