Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2 wynik doświadczeń zgromadzonych podczas 4-letniego funkcjonowania CEIDG odpowiedź na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców i organy uczestniczące w procesie rejestracji działalności gospodarczej

3 Główne założenia ustawy SDG: 1) uproszczenie procedury wykreślania przedsiębiorców i dokonywania sprostowań wpisów 2) udostępnianie dodatkowych danych zawartych we wpisie 3) rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG 4) umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

4 Umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

5 Rozwiązania wpływające na funkcjonowanie CEIDG i proces rejestracji działalności gospodarczej

6 Zmiany w zakresie danych wpisowych, m.in.: a)informacja o uchyleniu i unieważnieniu NIP, b)wskazanie wprost daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, c)numer telefonu, numer faxu, d)dane przedstawiciela ustawowego, e)dane wynikające z przepisów Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego

7 Numer telefonu, numer faxu

8 Dane przedstawiciela ustawowego

9 Zmiany w zakresie składania wniosku CEIDG-1: a)rezygnacja z wniosku składanego „osobiście” (pozwoli na złożenie wniosku przez osoby, które są uprawnione do jego złożenia np. przez pełnomocników) b)rezygnacji z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej c)zmiana przesłanek niepoprawności wniosku (wniosek niepoprawny to wniosek, który zawiera dane niezgodne z przepisami prawa lub nie zawiera danych określonych we wpisie) d)informowanie MR o cofnięciu upoważnienia do wykonywania czynności w systemie CEIDG

10 Rezygnacja z wniosku składanego „osobiście”

11 Prostowanie błędów przez gminy Będzie możliwe poprawianie przez urzędników gmin błędów powstałych w procesie przekształcania wniosków o wpis do CEIDG, poprzez ponowne przekształcenie wniosku, aż do jego prawidłowego odwzorowania w systemie.

12 Automatyczne wykreślenie przez system CEIDG (w ciągu 7 dni): a)Przekroczenie 24 mc okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, b)Orzeczenie przez sąd prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, c)Zgon przedsiębiorcy.

13 Przepisy przejściowe i końcowe

14  24 mc zawieszenia oraz zakaz - do postępowań wszczętych i niezakończonych zastosowane zostaną już nowe rozwiązania  Sprostowania wpisów - wnioski o sprostowanie w zakresie niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy pozostawione zostaną bez rozpoznania  Usunięcie przedsiębiorców którzy zostali wykreśleni z ewidencji gminnych przed dniem 1 lipca 2011 r. i zostali nieprawidłowo zmigrowani do CEIDG (6 mc)  Wykreślenie przedsiębiorców bez numeru PESEL (2 lata)

15 Dziękujemy za uwagę Ministerstwo Rozwoju Małgorzata Skwarek Departament Handlu i Usług e-mail: malgorzata.skwarek@mr.gov.plmalgorzata.skwarek@mr.gov.pl Marek Miązkiewicz Departament Gospodarki Elektronicznej e-mail: marek.miazkiewicz@mr.gov.plmarek.miazkiewicz@mr.gov.pl


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google