Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 UWODZENIE Wyniki badania ilościowego dla Warszawa, Listopad 2008 Niech Cię uwiedzie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 UWODZENIE Wyniki badania ilościowego dla Warszawa, Listopad 2008 Niech Cię uwiedzie!"— Zapis prezentacji:

1 1 UWODZENIE Wyniki badania ilościowego dla Warszawa, Listopad 2008 Niech Cię uwiedzie!

2 2 SPIS TREŚCI RAPORTU Metodologia i cele badania Struktura próby Wyniki badania Z czym się kojarzy uwodzenie? Czy byłeś uwiedziony przez kogoś? Czy uwiodłeś kogoś? Uwodzić, czy być uwodzonym? Płeć a uwodzenie Zmysły, które uwodzą Co jest potrzebne do skutecznego uwodzenia? Czy alkohol sprzyja uwodzeniu? Jaki alkohol sprzyja uwodzeniu? Najbardziej uwodzicielskie kobiety Najbardziej uwodzicielscy mężczyźni Podsumowanie

3 3 METODOLOGIA I CELE BADANIA Badanie zostało zrealizowane według metodologii wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interview), w dniach 5-10.2008 Próba losowa Polaków w wieku 20-45 lat, losowana wg metody RDD (Random Digital Dialing) w oparciu o cztery kryteria warstwowania (region, wielkość miejscowości, płeć i wiek); proporcjonalna do ludności Polski w tym wieku. Całkowita zrealizowana wielkość próby to N= 409 wywiadów. Głównym celem badania było zbadani e postaw i opinii Polaków na temat tego jak Polacy rozumieją uwodzenie; jakie maj ą z tym skojarzenia.

4 4 STRUKTURA PRÓBY Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409) płećwiekwykształcenie

5 5 Z czym kojarzy się Panu?(i) uwodzenie? Z czym się kojarzy uwodzenie? Uwodzenie kojarzy się głównie z podrywaniem i flirtowanie. Większości skojarzeń ma pozytywne konotacje, jedynie 2% badanych wiąże uwodzenie z napięciem, stresem, niepewnością i negatywnymi emocjami, a 3% ze zdradą. Jednak ponad 2/3 badanych nie umie wskazać żadnych skojarzeń z tym słowem. Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

6 6 Czy kiedykolwiek został(a) Pan(i) uwiedziona przez inną osobę? CZY BYŁEŚ UWIEDZIONY PRZEZ KOGOŚ? Połowa osób uważa, że była uwiedziona przez inną osobę, zdecydowanie częściej czują się uwiedzieni mężczyźni i osoby poniżej 30. roku życia. płeć wiek N= 202 Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

7 7 A czy Pan (i) osobiście uwiodła kiedykolwiek inną osobę? CZY KIEDYŚ KOGOŚ UWIODŁEŚ? Połowa osób przyznaje się, że kogoś uwiodła, częściej są to osoby młodsze, mężczyźni. N= 212 płeć wiek Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

8 8 Czy wg Pana(i) częściej uwodzą kobiety, czy mężczyźni? PŁEĆ A UWODZENIE Niezależnie od płci i wieku badani zgodnie twierdzą, że płeć nie ma znaczenia w częstości uwodzenia… ale częściej ich zdaniem uwodzą kobiety. To ciekawe, zwłaszcza, że Panowie częściej przyznają się, że kogoś uwiedli… Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

9 9 Który ze zmysłów najbardziej działa na uwodzenie? ZMYSŁY, KTÓRE UWODZĄ OgółemWiek 20- 30 latWiek 31- 45 lat Zdecydowanie, zarówno według kobiet jak i mężczyzn, najważniejszym zmysłem odpowiedzialnym za uwodzenie jest wzrok. Drugie miejsce zajmuje dotyk. Zupełnie nie doceniany jest zmysł smaku. Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

10 10 Co jest potrzebne do skutecznego uwodzenia? CO JEST POTRZEBNE DO SKUTECZNEGO UWODZENIA? Najważniejsza w uwodzeniu jest elokwencja, umiejętność zabłyśnięcia rozmową, pomimo… że słuch jest na trzecim miejscu, wśród zmysłów pomocnych w uwodzeniu. Pieniądze i samochód to atrybuty przydatne w uwodzeniu głównie według mężczyzn. Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

11 11 Co jest potrzebne do skutecznego uwodzenia? CO JEST POTRZEBNE DO SKUTECZNEGO UWODZENIA? Dla osób pomiędzy 20. a 30. r. życia mniejsze znaczenie w uwodzeniu mają zarówno elokwencja, wygląd, jak i dobra materialne. Prawdopodobnie w tym przedziale wiekowym łatwiejsze jest w ogóle skuteczne uwodzenie niezależnie od posiadanych atrybutów. Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

12 12 Czy alkohol sprzyja uwodzeniu? CZY ALKOHOL SPRZYJA UWODZENIU? Ponad połowa badanych, zarówno kobiety jak i mężczyźni, przyznają, że alkohol sprzyja uwodzeniu. Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

13 13 Jaki rodzaj alkoholu najbardziej sprzyja uwodzeniu? JAKI ALKOHOL SPRZYJA UWODZENIU? Ogółem Mężczyźni Kobiety 20-30 lat 9% 31-45 lat 20% Najbardziej uwodzeniu sprzyja picie wina, choć znacząco częściej jest to opinia mężczyzn. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni za trunek sprzyjający uwodzeniu wymieniają szampana i co zaskakujące… wódkę a zdecydowanie rzadziej zaś niż panowie za ‘afrodyzjak’ uważają piwo. Osobom poniżej 30. roku życia szampan w mniejszym stopniu kojarzy się z uwodzeniem szampana Podstawa: osoby, które uważają, że alkohol sprzyja uwodzeniu (N= 239)

14 14 Która z poniższych znanych kobiet jest wg Pana(i) najbardziej uwodzicielska? Grażyna Szapołowska Małgorzata Kożuchowska NAJBARDZIEJ UWODZICIELSKIE KOBIETY Ogółem MężczyźniKobiety Pierwsze miejsce zajmuje Doda, która jest odzwierciedleniem uwodzenia typowo fizycznego, efektywnego dzięki aparycji. Zdaniem kobiet pierwsze miejsce w rankingu kobiet najbardziej uwodzicielskich zajmuje Grażyna Szapołowska, prawdopodobnie przez skojarzenie z filmem „Krótk i film o miłości ”. Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

15 15 Który ze znanych mężczyzn jest wg Pana(i) najbardziej uwodzicielski? Bogusław Linda NAJBARDZIEJ UWODZICIELSCY MĘŻCZYŹNI OgółemMężczyźniKobiety Pierwsze miejsce wśród najbardziej uwodzicielskich mężczyzn zajmuje Maciej Zakościelny, drugie Paweł Małaszyński, czyli dwaj aktorzy ogłoszeni w wielu rankingach jako najprzystojniejsi. Szymon Majewski zajął ostatnie miejsce w rankingu, mimo że we wcześniejszych deklaracjach najważniejszym czynnikiem uwodzenia była elokwencja… Podstawa: wszyscy respondenci (N= 409)

16 16 PODSUMOWANIE 1/2 Połowa badanych przyznaje, że byłą uwiedziona i/lub kogoś uwiodła. Uwodzą i są uwodzone w znacznej mierze te same osoby, co oznacza, że istnieje dość duża grupa osób szczególnie otwarta na nowe kontakty i zainteresowana flirtowaniem. Mężczyźni częściej od kobiet deklarują, że są uwodzeni i uwodzą... Samo uwodzenie jest zaś uważane za czynność typową dla obu płci, choć w większej mierze przypisuje się je kobietom.

17 17 PODSUMOWANIE 2/2 Najważniejszym zmysłem odpowiedzialnym za uwodzenie jest wzrok. W uwodzeniu najważniejsza jest elokwencja i wygląd zewnętrzny. Znacznie mniejsze znaczenie mają dobra materialne. Połowa osób uważa, że uwodzeniu sprzyja picie alkoholu a trunkiem n ajbardziej ‘romantycznym’ jest wino, na drugim miejscu drinki. Najbardziej uwodzicielskie osoby to Doda i Maciej Zakościelny, co wskazuje, na dużą rolę wyglądu fizycznego w uwodzeniu.

18 18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Warszawa, Listopad 2008


Pobierz ppt "1 UWODZENIE Wyniki badania ilościowego dla Warszawa, Listopad 2008 Niech Cię uwiedzie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google