Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„INFRAPARK Police” SA ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police tel. (+48) 091 317 22 00 PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 24 Kompleksowa budowa infrastruktury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„INFRAPARK Police” SA ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police tel. (+48) 091 317 22 00 PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 24 Kompleksowa budowa infrastruktury."— Zapis prezentacji:

1 „INFRAPARK Police” SA ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police tel. (+48) 091 317 22 00 PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 24 Kompleksowa budowa infrastruktury – w ramach powstającego Centrum Innowacyjnych Technologii Propozycja zagospodarowania terenu nr 24 (MESSER ) Koncepcja zagospodarowania terenu nr 24 Kompleksowa budowa infrastruktury w ramach powstającego Centrum Innowacyjnych Technologii

2 ALL IN ONE PLACE

3 Celem głównym projektu jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyróżniającego się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi. Działania zaplanowane w Projekcie pozwolą na przygotowanie infrastruktury niezbędnej do budowy Centrum Innowacyjnych Technologii - jednostki, która pozwoli na skupienie, rozwój i wsparcie m.in. dla innowacyjnego biznesu w regionie gminy Police i miasta Szczecin. Infrastruktura techniczna zaprojektowana zostanie w sposób kompleksowy, tak, aby spełniać oczekiwania zarówno dużych inwestorów międzynarodowych jak i MŚP zlokalizowanych w regionie. Cel projektu

4 Charakter strategiczny projektu : Obecna sytuacja gospodarcza, zarówno w perspektywie krajowej jak i regionalnej (upadek lub restrukturyzacja dużych przedsiębiorstw, obniżenie rozwoju sektora MŚP jak również duże rozproszenie podmiotów gospodarczych oraz deficyt podstawowych zasobów), niesie za sobą konieczność wprowadzenia programu zaradczego. Poprzez doinwestowanie parków przemysłowych, których działalność stanowi narzędzie wspierania biznesu, możliwe jest podniesienie efektywności funkcjonowania sektora MŚP oraz promowanie nowych, oraz innowacyjnych technologii czy rozwiązań. Budowa Centrum Innowacyjnych Technologii pozwoli z jednej strony na skupienie biznesu w regionie z drugiej zaś strony pozwoli na kompleksowe wsparcie m.in. nowatorskich rozwiązań technologicznych i technicznych. Przygotowanie infrastruktury w sposób zgodny z najnowszymi standardami technicznymi pozwoli na efektywne funkcjonowanie Polickiego Parku Przemysłowego.

5 Lokalizacja przedsięwzięcia budowy Centrum Innowacyjnych Technologii Teren o powierzchni 3,2 ha; z możliwością powiększenia do ok. 7ha. Przeznaczony na funkcje lokalizacji obiektów produkcyjno-usługowych. Działki zlokalizowane są w rejonie ul. Jasienickiej i Krótkiej w Policach, przy terenach kolejowych stacji „Police-Jasienica”. Bezpośrednie połączenie komunikacyjne terenu z siecią dróg wojewódzkich oraz drogami krajo- wymi (A6 i S3) i międzynarodowymi.

6 1. Wykonanie koncepcji programowej w zakresie uzbrojenia technicznego terenu, wykonana w trzech wariantach, która obejmować będzie wykonanie dokumentacji złożonej z: - sieć wodociągowa, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - zasilanie energetyczne, - sieć telekomunikacyjna - drogi wewnętrznej, z koncepcją powiązań komunikacyjnych, - bocznica kolejowa 2. Rozeznania branżowe infrastruktury technicznej, w tym określenie wstępnych bilansów potrzeb oraz możliwości podłączenia do sieci, 3. Określenie warunków realizacji, 4. Badanie rynku pod kontem pozyskania dofinansowania zewnętrznego, 5. Wstępne zestawienie kosztów. Wstępne koszty wykonania koncepcji – 30 tys. zł Realizacja przedsięwzięcia – koncepcja uzbrojenia terenu

7 : Realizacja przedsięwzięcia – Program Funkcjonalno Użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy posłuży do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i obejmuje między innymi: 1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, w szczególności: - powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, - wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, 4. Wymagania zamawiającego, dotyczące: - przygotowania terenu budowy; - architektury; - konstrukcji; - instalacji; - wykończenia; Wstępne koszty wykonania PFU – 50 tys. zł

8 Realizacja przedsięwzięcia – Zaprojektuj i wybuduj Na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zostanie zaprojektowane i wykonanie („pod klucz”) uzbrojenie techniczne terenu nr 24 Polickiego Parku Przemysłowego pod Centrum Innowacyjnych Technologii. Szacowane koszty wykonania projektu i prac budowlanych uzbrojenia terenu nr 24 wynoszą: 5 650 tys. zł (netto)

9 Wizualizacja zakończonego przedsięwzięcia na terenie nr 24

10 Strefa Nowoczesnych Inwestycji Synergia dwóch koncepcji realizowanych obecnie przez Infrapark oraz Port w Policach doprowadzi do stworzenia najciekawszego miejsca na mapie województwa, pod względem stworzenia bazy dla przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne technologie. Projekt Infrapark zakładający budowę Centrum Innowacyjnych Technologii oraz projekt Portu Police zakładający budowę multimodalnego centrum logistyczno - transportowego o charakterze ponadregionalnym doprowadzą do zmiany charakteru terenów postindustrialnych w Strefę Nowoczesnych Inwestycji.

11 Centrum logistyczno - transportowe Portu w Policach Misją funkcjonowania Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. jest dążenie do rozwoju portu polegające na odejściu od formuły portu zakładowego w kierunku multimodalnego centrum logistyczno - transportowego o charakterze ponadregionalnym. Centrum, które stymulować będzie lokalny rozwój przedsiębiorczości, jak też zapewni gospodarce zachodniopomorskiego regionu Polski dostęp do konkurencyjnych usług przeładunkowych, prowadząc do spadku ogólnych kosztów logistycznych, a także do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wspieranie proekologicznych form transportu.

12 Koncepcja zagospodarowania terenów portowych, z wyraźnie "wyprostowanym" południowym brzegiem Portu Barkowego, most wiszący dla połączenia Police- Święte oraz zaplecze

13 Kontakt „INFRAPARK Police” S.A. Adres: Ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police E-mail: infrapark@zchpolice.com www.infrapark.pl Tel: 091 317 22 00, 091 317 27 77infrapark@zchpolice.com Fax: 091 317 21 50


Pobierz ppt "„INFRAPARK Police” SA ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police tel. (+48) 091 317 22 00 PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 24 Kompleksowa budowa infrastruktury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google