Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benzyna -otrzymywanie, -właściwości, -liczba oktanowa, -środki przeciwstukowe -katalizatory samochodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benzyna -otrzymywanie, -właściwości, -liczba oktanowa, -środki przeciwstukowe -katalizatory samochodowe."— Zapis prezentacji:

1 Benzyna -otrzymywanie, -właściwości, -liczba oktanowa, -środki przeciwstukowe -katalizatory samochodowe

2 Właściwości benzyny Benzyna – mieszanina węglowodorów ciekłych zawierających od 5 do 12 atomów węgla w cząsteczce (C 5 H 12 – C 12 H 26 ) Właściwości fizyczneWłaściwości chemiczne  Lotna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,  temp. wrzenia w przedziale 36-180/200 o C (benzyna lekka, ciężka)  Nierozpuszczalna w wodzie, gęstość mniejsza od gęstości wody (0,72-0,76g/cm 3 )  Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolarnych, sama jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji niepolarnych np. tłuszczów  Ciecz łatwopalna, jej pary z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową  W powietrzu atmosferycznym spala się żółtym i kopcącym płomieniem

3 Otrzymywanie benzyny  destylacja frakcjonowana ropy naftowej  kraking – przeróbka frakcji destylacji ropy zawierającej powyżej 12 at. C w cząsteczkach  reforming – proces izomeryzacji węglowodorów o łańcuchach prostych w węglowodory o łańcuchach rozgałęzionych, pierścieniowych, węglowodorów aromatycznych i nienasyconych, głównym celem jest zwiększenie liczby oktanowej benzyn  benzyna syntetyczna – otrzymywana z gazu syntetyzowego ( CO + H 2 )

4 Kraking  Proces polegający na rozkładzie alkanów o długich łańcuchach węglowych na alkany o łańcuchach krótszych  Proces prowadzi się:  w obecności katalizatorów ( Pt, Ni, Pd, Ag, NiO, ZnO, Cr 2 O 3, MnO 2, SiO 2, V 2 O 5, H 3 PO 4, H 2 SO 4 ),  w warunkach podwyższonej temp. (ok. 500 o C)  zmienionego ciśnienia (podwyższone lub obniżone)  Przykłady:  C 13 H 28  C 7 H 14 + C 6 H 14 (tridekan  hepten + heksan)  3 C 17 H 36  C 8 H 18 + C 8 H 14 + C 9 H 18 + C 9 H 20 + C 6 H 14 + C 6 H 12 + C 5 H 12 (heptadekan  oktan + oktyn + nonen + nonan + heksan + heksen + pentan)

5 Reforming  Proces reformingu – polega na podgrzaniu do ok. 500 o C i pod zwiększonym ciśnieniem oraz obecności katalizatorów (MoO, Al 2 O 3, Pt) niskowrzących frakcji z destylacji ropy naftowej i krakingu (benzyna, nafta)  W procesie następuje izomeryzacja węglowodorów o prostych łańcuchach do alkanów rozgałęzionych, alkenów, cykloalkanów, węglowodorów aromatycznych  Celem reformingu jest podwyższenie liczby oktanowej benzyn otrzymanych w procesie destylacji frakcjonowanej ropy naftowej oraz w procesie krakingu.  Produktem ubocznym reformingu jest wodór

6 Reforming – przykład CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 - CH 3 CH 3 | H 3 C –C – CH 3 | CH – CH 3 + n H 2 | CH 3 H 3 C – CH 2

7 H3CH3C

8 LO – liczba oktanowa  Ustalenie LO – polega na porównaniu:  procesu spalania węglowodorów z procesem spalania izo-oktanu C 8 H 18 (2,2,4-trimetylopentanu), dla którego LO = 100 CH 3 CH 3 | | CH 3 – C – CH 2 – CH – CH 3 | CH 3  procesu spalania n-heptanu C 7 H 16, dla którego LO = 0 CH 3 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 2 – CH 3  Im większa liczba oktanowa, tym większa odporność benzyny na spalanie stukowe (wybuchowe)  Jeżeli benzyna zawiera 24% węglowodorów, które spalają się jak n- heptan a pozostałe węglowodory spalają się jak izo-oktan to liczba oktanowa paliwa: LO = 100 – 24 = 76  Niską liczbę oktanową mają alkany nierozgałęzione, natomiast wysoką liczbę oktanową mają alkany rozgałęzione, cykliczne i alkeny

9 Środki przeciwstukowe (antydetonatory)  Związki chemiczne podwyższające LO benzyn:  związki obecnie niestosowane: (jodyna - roztwór jodu w etanolu, tetraetylo ołów: Pb(C 2 H 5 ) 4  Związki stosowanie obecnie: Etanol: CH 3 – CH 2 – OH MTBE – eter – tert – butylo-metylowy CH 3 | H 3 C – O – C – CH 3 | CH 3 ETBE – eter -tert – butylo-etylowy CH 3 | H 3 C – CH 2 – O – C – CH 3 | CH 3

10 Katalizatory samochodowe – reaktory katalityczne  Spalanie paliw w silnikach jest niecałkowite, do atmosfery uwalniane są gazy toksyczne (CO, tlenki azotu) lub będące bezwodnikami kwasowymi (NO 2 )  W obecności katalizatora następuje proces utlenienia i redukcji gazów zawartych w spalinach do związków obojętnych dla środowiska przyrodniczego,  Proces w uproszczeniu można zapisać w formie równania reakcji chemicznej:  3CO + NO + NO 2  3CO 2 + N 2


Pobierz ppt "Benzyna -otrzymywanie, -właściwości, -liczba oktanowa, -środki przeciwstukowe -katalizatory samochodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google