Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa."— Zapis prezentacji:

1 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uczyć myśleć skutecznie, odważnie - rola TRIZ w przedsiębiorstwach z branży edukacyjnej dr Irena Stańczak, Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce, ekspert ds. TRIZ-Pedagogiki

2 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wielkości narodu nie mierzy się jego liczebnością, tak, jak wielkości człowieka nie mierzy się jego wzrostem; jedyną miarą jest jego rozwój umysłowy i jego poziom moralny”. W. Hugo

3 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie zgromadzonego banku pedagogicznych doświadczeń stworzono podstawy TRIZ – Pedagogiki «Pedagogiczna technika».

4 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Edukacja Kształcenie – Nauczanie - Wychowanie dla Nowej Ery Edukacja - Kształcenie – Nauczanie – Wychowanie narzędziami sterowania przyszłością!

5 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Edukacja Kształcenie – Nauczanie - Wychowanie dla Nowej Ery Jakie są nasze decyzje – taki jest nasz świat.

6 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Każdy z nas: Pracuje, buduje, czyta, niepokoi się, wychowuje, myśli… Tylko, po co to wszystko… Jeśli świat nie będzie stawał się lepszy?

7 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Istnieją zasadniczo dwa globalne problemy, których rozwiązanie nie pośrednio, ale wprost poprawi życie ludzi na Ziemi:  Zwiększenie długości życia człowieka  Poprawienie jakości wykształcenia

8 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprzeczności współczesnej edukacji Sprzeczność 1 Uczymy dzieci żyć w świecie, którego sami nie znamy. Im dokładniej przygotujemy dzieci do życia i pracy w znanych NAM warunkach, tym trudniej będzie im przystosować się do życia i pracy w ICH warunkach, za 20 – 25 lat! Sprzeczność 2 Wykształcenie powinno być wąsko specjalizowane, bo przecież „nie da się objąć nieobjętego”. Ale „wąski” specjalista ma trudności z przyuczeniem się do nowych zadań i w ogóle trudno mu znaleźć wspólny język ze specjalistami z innych dziedzin.

9 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprzeczność 3 Kształcenie powinno być systematyczne, z podziałem na przedmioty nauczania, tak jak dzieli się nauka, na różne specjalności. Jednocześnie przeszkadza to w holistycznym ujmowaniu i rozumieniu „całościowego” świata. Sprzeczność 4 Im wyższe wymagania stawia program kształcenia, tym większy staje się rozziew pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi uczniami. Sprzeczność 5 Wykształcenie musi być drogie, żeby mogło być wysokojakościowe i jednocześnie powinno być tanie, ogólnie dostępne.

10 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprzeczność 6 Kształcenie powinno być dobrowolne, bo tylko wtedy jest ono maksymalnie efektywne i jednocześnie powinno być obowiązkowe, bo niekompetencja staje się narastającym społecznym niebezpieczeństwem. Sprzeczność 7 Żyć na wysokim poziomie socjalnym chcemy „dziś i teraz”! Inwestycje w przyszłość wymagają jednocześnie ograniczeń owego „dziś i teraz”.

11 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Problemy jakie niesie przyszłość nie będą łatwiejsze niż problemy przeszłości czy współczesności. - Jak będą one rozwiązywane? - Kto je będzie rozwiązywał? - Złożone rozwiązania, skomplikowanych problemów, powinny być zrozumiane i przyjęte przez społeczeństwo. - Oznacza to, że mądrym powinno być społeczeństwo, a nie tylko pojedyncze jednostki.

12 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co to znaczy „mądry”? „Mądry widzi system tam, gdzie nie widzą go inni” (TRIZ- Ekspert W. Ilinskij) Dzieci trzeba uczyć myślenia systemowego.

13 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Widzieć łatwo - trudno przewidzieć” Beniamin Franklin Dzieci należy uczyć prognozować i przewidywać.

14 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Widzieć systemy - to konieczność. Przewidywać ich zmiany – to konieczność. Ale to nie wystarczy. Trzeba umieć zmieniać systemy! Nauka o zmianie systemów – TRIZ - PEDAGOGIKA Na podstawie specjalnie wyselekcjonowanego banku zasad, metod i narzędzi skutecznego myślenia, konkretnych ćwiczeń rozwijających myślenie tworzymy kurs UMS czyli Uczyć Myśleć Skutecznie!

15 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Istotne problemy, stojące przed nami nie mogą być rozwiązywane na tym poziomie myślenia, na którym je sformułowano ”. (Einstein) Cel TRIZ – Pedagogiki i UMS – to uczyć rozwiązywać problemy od poziomu codziennego życia do poziomu globalnego. „Dobrze wykształcony specjalista wie jak odpowiadać na pytania; dobrze wykształcony człowiek wie, jakie pytania należy postawić.” (М. И E. De Liu) W kursie TRIZ – Pedagogiki i UMS celowe jest uczyć dzieci zadawać, formułować „silne” (mocne, istotne, ważkie) pytania.

16 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Kamieniem probierczym wysokiej klasy intelektu jest zdolność pogodzenia w umyśle dwóch przeciwstawnych idei jednocześnie i zachowanie mimo to zdolności do działania”. (F. Scott Fitzgerald ) W kursie TRIZ – Pedagogiki i UMS dzieci uczą się pracować ze sprzecznościami. EDUKACJA DLA NOWEJ ERY w oparciu o TRIZ – PEDAGOGIKĘ - Uczyć myśleć skutecznie…… - Uczyć myśleć efektywnie…… - Uczyć myśleć odważnie…

17 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uczą się także:  słuchać i słyszeć, co mówią inni;  szybko uczyć się i „przeuczać” (tłum. z j. rosyjskiego) ;  efektywnie pracować z informacją (przyswajać, obrabiać, utrwalać, przekazywać…);  wyróżniać najważniejsze, rozróżniać jakościową i drugorzędną informację;  widzieć nieoczywiste przyczyny i niebanalne następstwa;  rozwiązywać niestandardowe zadania (otwarte);  znajdować kilka rozwiązań jednego zadania;  planować swoją pracę i swoje życie, rozważać ryzyko;  wytrwale znosić porażki, niepowodzenia i cierpienia.

18 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Po co TRIZ – Pedagogika polskim dzieciom? 1. Rozwój kreatywności. 2. Samodzielne, śmiałe myślenie dywergencyjne (płynność słowna, skojarzeniowa, ideacyjna) 3. Umiejętność holistycznego i „systemowego” postrzegania świata i rzeczywistości. 4. Umiejętność rozwiązywania niestandardowych (otwartych) zadań i problemów. 5. Zdolność dowolnego skupiania uwagi.

19 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Irena Stańczak Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w pracy z uczniem klas I – III szkoły podstawowej (w świetle badań eksperymentalnych) Wydanie I Kraków 2013 Książka dostarcza zweryfikowanych empirycznie (badania eksperymentalne) informacji o poziomie dyspozycji do myślenia twórczego najmłodszych uczniów i możliwościach stymulowania ich potencjału twórczego przez zastosowanie narzędzi metodycznych Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ – Pedagogiki) w procesie dydaktyczno - wychowawczym już na etapie wczesnej edukacji.

20 „ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! irena.stanczak@interia.pl Podziękowania za wykorzystanie materiały szkoleniowe dla dr. Anatola Gina - Master TRIZ – Rosja oraz mgr. inż. Jana Boratyńskiego – Dyrektora Regionalnego TRIZ- Polska


Pobierz ppt "„ Akademia TRIZ dla biznesu” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google