Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata Szkolna Kodeks 2.0 korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata Szkolna Kodeks 2.0 korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Debata Szkolna Kodeks 2.0 korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole

2 Program debaty szkolnej 1.Otwarcie debaty i przypomnienie jej celu 2.Ustalenie zasad debatowania 3.Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu 4.Omówienie kontrowersyjnych punktów 5.Głosowanie nad poszczególnymi punktami 6.Przyjęcie roboczej wersji Kodeksu

3 1. Otwarcie debaty i przypomnienie jej celu Celem jest rozmowa o sposobie korzystania z TIK (technologii komunikacyjno informacyjnej) w szkole, a także wypracowanie roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0, która zostanie następnie przedstawiona. Pomysły, które zostaną wypracowane, będą dalej przedmiotem dyskusji nauczycieli oraz „testowania”.

4 2. Ustalenie zasad debatowania Zabrania głosu poprzez podniesienie ręki Debata jest dokumentowana przez fotoreportera Sporządzane są notatki tradycyjne.

5 3. Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu Klasa I h 1.Znaj zasady netykiety, 2.Chroń swoją prywatność w sieci, 3.Przestrzegaj praw autorskich w Internecie, 4.Rozwijaj swoje pasje w sieci, 5.Komunikując się online - dbaj o poprawność językową i kulturę języka, 6.Nie akceptuj piractwa w Internecie, 7.Reaguj na cyberprzemoc

6 Klasa I g i III g 1.Nauczysz się w mig stosując TIK- nowe technologie interaktywne sprawiają, że nauka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. 2.Korzystaj tylko z wiarygodnej strony, a będziesz zadowolony - tylko sprawdzone źródła informacji mogą pomóc nam w nauce. 3. Nie obrażaj, a nie będziesz obrażany - stosuj się do zasad netykiety. 4.4. Bądź wiedzy chciwy, ale uczciwy - respektujemy prawa autorskie innych użytkowników sieci. 5.O każdej porze skontaktować się może - komunikujemy się z nauczycielem poprzez pocztę e- mail, komunkatory takie jak: Facebook, Skype, Gadu -Gadu. 6.Informacje dogoni komputer w zasięgu dłoni - nieograniczony dostęp do sieci internetowej i multimedialnego wyposażenia szkoły. 7.Czy wiecie jak bezpiecznym być w necie? - przeglądamy tylko zaufane strony, nie podajemy swoich danych osobowych obcym. 8.Burzymy mury - jajo mądrzejsze od kury- uczymy rodziców i dziadków jak odnaleźć się w sieci. 3. Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu

7 Klasa II tmr 1.Poznaj i znaj zasady cyber-etykiety, 2.Chroń siebie i swoje dane w sieci, 3.Szanuj innych użytkowników sieci i nie korzystaj z ich własności bez wiedzy. 4.Rozwijaj siebie i swoje pasje w sieci, 5.Komunikując się przez komunikatory - dbaj o język polski, 6.Nie akceptuj kradzieży w Internecie własności innych, 7.Reaguj na cyberprzemoc i tzw. "hejtowanie innych" 3. Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu

8 Klasa II g 1. Bezpiecznie korzystamy z Internetu- nie odwiedzany stron zawierających treści nieodpowiedne. 2. Komunikacja pod kontrolą- rozsądnie i bezpiecznie korzystamy z portali społecznościowych. 3.Szanuj innych użytkowników sieci i nie kradnij ich własności. 4.Nauczyciele i uczniowie komunikują się drogą mailową. 5.Korzystamy w szkole z komputerów, tabletów w celach edukacyjnych bez ograniczeń. 6. Nie ściągamy plików, których nie znamy i nie ujawniamy swoich danych osobowych. 7.Uczymy rodziców posługiwania się TIK i pokazujemy płynące z tego korzyści. 3. Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu

9 Klasa II tt 1) Ucz i ucz się z TIK: a) należy korzystać ze szkolnej platformy Moodle podczas zajęć oraz w ramach pracy domowej b) prowadzenie zeszytu multimedialnego c) należy tworzyć bazy linków, które pomogą w nauce d) należy korzystać podczas lekcji z projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, pracowni komputerowych, laptopów, tabletów 2) Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: a) należy korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji b) przygotowując się do lekcji należy korzystać z wiarygodnych źródeł i dokładnie przeczytać i porównać z innymi źródłami c) nie wolno nikogo obrażać w sieci, a swoje poglądy należy prezentować w sposób, który nie narusza godności innych osób 3) Nie kradnij i nie daj się okraść: a) należy zawsze podawać źródło informacji, z których korzystamy, gdyż można naruszyć czyjeś prawa autorskie b) nie należy kopiować treści ze stron internetowych i podawać jako swoje materiały, gdyż jest to plagiat c) należy pobierać pliki z legalnych stron i wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem d) należy mieć świadomość, że nie jest się anonimowym w sieci i każdego można namierzyć poprzez jego numer IP 3. Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu

10 4) Komunikujmy się: a) uczniowie zakładają maile grupowe, na które nauczyciele mogą wysyłać im materiały do lekcji oraz inne niezbędne informacje b) uczniowie mają kontakt mailowy z nauczycielami c) uczniowie i nauczyciele mają kontakt poprzez portale społecznościowe, np. facebook d) w Internecie uczniowie komunikują się między sobą przy użyciu legalnych komunikatorów, takich jak Skype, Gadu-Gadu, Team Speak e) uczniowie stosują się do zasad netykiety i w kontaktach z innymi używają poprawnej polszczyzny 5) Komputery pod ręką: a) uczniowie mają dostęp do komputerów w pracowni informatycznej, bibliotece w czasie przerw, zajęć pozalekcyjnych, przed i po lekcjach b) uczniowie mają stały dostęp do szkolnej sieci wi-fi c) w większości sal są projektory multimedialne i komputery, w niektórych salach są tablice interaktywne d) istnieje możliwość skorzystania z tabletów szkolnych 6) Bądź bezpieczny w sieci: a) nie należy podawać swoich danych osobowych, gdyż mogą zostać one wykorzystane w niewłaściwy sposób b) nie należy umieszczać zdjęć, filmów bez zezwolenia osób, które się na nich znajdują c) nie należy wchodzić na strony o niewłaściwych treściach (pornografia, hazard, "dziwne" organizacje) d) należy zainstalować na komputerze program antywirusowy e) należy uważać na "wyskakujące" okienka reklamowe, gdyż można w ten sposób ściągnąć wirusy - trzeba zainstalować odpowiednie oprogramowanie 7) Nauczcie tego dorosłych: a) należy założyć konta mailowe dla rodziców i przeprowadzić instruktaż dotyczący korzystania z nich b) należy przekonać dorosłych, że korzystanie z Internetu nie jest sprawą trudną i może być przydatne w życiu codziennym i kontakcie ze szkołą 3. Zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu

11 Dyskusja uczestników – uczniowie omawiają najbardziej niejasne lub budzące kontrowersje czy wątpliwości pomysły. Zastanawiają się, czy i jak można te postulaty zrealizować, biorąc pod uwagę aktualne możliwości szkoły i ewentualną perspektywę ich poprawy. Następnie wszyscy dyskutują nad zapisami dotyczącymi kolejnych obszarów i zastanawiają się, co wybrać (i w jakiej wersji), a co pominąć. 4. Omówienie kontrowersyjnych punktów

12 Nad kwestiami głosujemy, traktując to jednak jako formę społecznej konsultacji, a nie ostatecznego rozstrzygania. 5. Głosowanie nad poszczególnymi punktami

13


Pobierz ppt "Debata Szkolna Kodeks 2.0 korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google