Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja realizowana jest w ramach projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne wsp ó łfinansowanego ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja realizowana jest w ramach projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne wsp ó łfinansowanego ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja realizowana jest w ramach projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne wsp ó łfinansowanego ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Spraw Społecznych, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowym wss-ngo@gdansk.gda.pl; 58 / 3236898, 3236717, 3236747, 3237070 MY Gdańsk 2 + 2 = ? Budowanie Partnerstw Lokalnych i Międzysektorowych Piotr Wołkowiński

2 2 2 Rozwój ku partnerstwu Stymulować w kierunku autonomii Uczyć się uczyć Myśleć Postawić swe pewności pod znakiem zapytania Proces dojrzewania Lepiej rozumieć swe otoczenie Stać się czynym aktorem Zorganizować się Empowerment

3 Spór matematyczny? 1+1=3 3

4 Z naukową precyzją? Przestrzeń + mieszkańcy = terytorium Czas + mieszkańcy = zmiana Władza + mieszkańcy = jakość życia Przestrzeń + czas + władza + mieszkańcy 3 = wzajemne poczucie współwłasności i współodpowiedzialności czyli = 5 4

5 5 Otwarta metoda koordynacji « w pełni zdecentralizowane podejście, aplikowane w zgodzie z zasadą subsydiarności, (pomocnicości) w którym Unia oraz kraje członkowskie, regionalne i lokalne samorządy, jak też partnerzy dialogu społecznego i społeczność obywatelska będą aktywnie współpracować, używając różnych odmian partnerstwa» Lisbon European Council

6 6 Obowiązkowa postawa partnerska demokratycznie wybranych przedstawicieli wszystkich poziomów poprzez struktury samorządowe aż do UE « społeczności » w sensie osób mieszkających i udzielających się na danym obszarze podmiotów gospodarczych, które produkują, sprzedają, zatrudniają

7 Badania OECD nam mówią Pierwsze partnerstwo to nauka tej sztuki Wartość dodana musi być obserwowana w skali przechodzącą ponad samo partnerstwo Aktorzy lokalni uczą się partnerstwa (planowanie, negocjacja, określanie priorytetów, ocena) i stają się dobrzy – wiedzą co moża i co nie Partnerstwo dostosowuje każdego do nowego zmienionego nieco działania Dynamika partnerstwa musi być otwarta dla nowych partnerów 7

8 Badania OECD nam mówią Potrzeba móc odróżnić samo partnerstwo od prowadzonych projektów Zarządzanie finansami partnerstw wymaga znacznych umiejętności Partnerstwa nie wyłonią się, jeżeli cała ich energia zostanie wykorzystana na poszukiwanie środków ‘Efekt dzwigni’ powoduje pozytywne skutki uboczne Branie pod uwagę wkładów niefinansowych 8

9 9 Poziomy zaufania w partnerstwie 1.Wspólne planowanie i informacja, ale każdy wykonuje swój projekt 2.Wspólne finansowanie projektu partnerstwa 3.Utworzenie wspólnego funduszu zarządzanego przez osobny podmiot 4.Wspólny budżet ustalony w oparciu o wspólne kryteria, lecz bez możliwości indywidualnych decyzji i gdzie rola partnera nie przekracza « udziałowca » Successful partnerships: www.oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships

10 10 KLUCZE LOKALNEJ ENERGII Zidentyfikowanie wspólnego punktu wyjścia Przełomowa ważność umiejętności i ekspertyzy lokalnych grup i osób Współpraca a nie współzawodnictwo kluczem do lokalnej mobilizacji Spójność celów społecznych i działalności ekonomicznej Sukces w pracy nad lepszą jakością życia na poziomie lokalnym można jedynie odnieść, jeśli ludności Europy będą się uczyły jedne od drugich

11 11 Opierać się na lokalnych zasobach Wola polityczna Potencjał strategiczny « Kapitał pamięciowy » Zdolność przyjmowania zmian Ocena poprzednich inicjatyw Istnienie potencjalnych partnerstw Istnienie struktur pomocowych, agencji rozwoju, instytucji szkoleniowych

12 Narzędzia dla partnerstwa lokalnego Nowa rola samorządów Postawa Ekonomia społeczna Kapitał społeczny Partycypacja Prawo do podejmowania inicjatyw Pojęcie demokracji 12

13 13 Demokracja reprezentatywna Demokracja partycypatywna Demokracja terytorium Wspólnota lokalna

14 Klucze sukcesu partnerstwa na danym obszarze Wspólna wizja terytorium i jego potrzeb (wyjście ponad swój pogląd na wyższy) Podzielenie się horyzontem przyszłościowym (działamy ze zmienioną postawą) Definicja roli każdego (we wspólnym działaniu) A więc jak zarządzać zmianą? 14

15 Klucze sukcesu partnerstwa na danym obszarze Lokalni aktorzy wychodzą ponad swoją specyfikę i przybierają rolę aktora całości terytorium Każdy z nich zwiększy swoją wiarę we własne możliwości Osoby należące do „wspólnoty sensu i działania” uwierzą we wspólne możliwości podzielanej energii 15

16 16 Zasadnicze elementy... Strategiczne myślenie, lokalne akcje Innowacja i kultura Produkcja i zbieranie kapitału społecznego Przynależność i tożsamość Przekrojowe podejście do lokalnych wyzwań Współpraca 3 sektorów Udział wszystkich stakeholders Stała diagnoza terytorium Lączność potrzeb i zdolności Otwarta metoda koordynacji Odpowiedzialnego Partnerstwa

17 Przykład klastrów Etap 1 – poznanie się wstępne kontakty z firmami zakotwiczonymi na danym terytorium, Firmy są wyspecjalizowane w danym wspólnym zawodzie, produkcie lub sektorze Pierwsze spotkania i pierwsza mała działalność Etap 2 – zdobycie wzajemnego zaufania Firmy są zgrupowane wokół ‘animatora’ i osiągają pierwszy mały sukces Planowanie drugiej akcji wybierając spośród kilku pomysłów Firmy wykonują akcje wspólnie, które są niemożliwe indywidualnie i otwierają sobie wzajemnie nowe rynki Etap 3 – kontynuacja wzmacniająca partnerów przedsiębiorcy, którzy są chętni, zmotywowani i wdrożeni w ten wspólny proces pomagają lokalnemu zrównoważonemu rozwojowi strategia ‘win-win’ (wygrywający – wygrywający) 17

18 18 PARTNERSTWO WSPÓŁZAWODNICTWO WSPÓŁPRACA BIUROKRACJA TWORCZOŚĆ

19 Wyznaczniki skutecznego partnerstwa- założenia do warsztatów 19

20 4 przykłady partnerstw Usiłujemy pojąć zakres partnerstwa Szukamy kluczowych elementów Mówców proszę o: - przedstawienie 2 przykładów udanych partnerstw - podkreślić „wrażliwe punkty“ - podziękowanie za trudny wysiłek 20

21 4 warsztaty pracy Etap 1: przedstawienie się w grupach Etap 2: wymiana na temat przedstawionego partnerstwa – dalsze detale, dobre zrozumienie... Etap 3: wspólna praca nad warunkami skutecznego partnerstwa, w którym ja bym mógł uczestniczyć Etap 4: przymusowe streszczenie wymiany i debaty do 5 najważniejszych punktów dla grupy, które będą przedstawione wszystkim 21

22 22 Dziękuję za uwagę Piotr Wołkowiński p.wolkowinski@wp.pl 517 669 324


Pobierz ppt "Konferencja realizowana jest w ramach projektu Skuteczne Partnerstwo Lokalne wsp ó łfinansowanego ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google