Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 bkarier@amu.edu.pl www.biurokarier.amu.edu.pl www.facebook.com/biuro.karier.uam ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań Wolontariat NASTĘPNY

2 Plan prezentacji 1.Regulacje - wolontariat 2.Kim jest wolontariusz? 3.Kto może zostać wolontariuszem? 4.Osoby niepełnoletnie 5.Osoby bezrobotne 6.Cudzoziemcy 7.Prawa i obowiązki wolontariusza 8.Oferty wolontariatu 9.Źródła Następna

3 Regulacje dotyczące wolontariatu zostały określone w: Ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - regulacja zasad współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszem. Ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powrót - Start Następny

4 Kim jest wolontariusz? Powrót - Start

5 WOLONTARIUSZ Osoba fizyczna, ochotnik. Wykonuje świadczenia nieodpłatnie. Pełni świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Może nim zostać każdy. Pracuje na rzecz innych. Powrót - Start Następny

6 Kto może zostać wolontariuszem? Powrót - Start Wstecz

7 KAŻDY… A co w sytuacji gdy jesteś…? OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ OSOBĄ BEZROBOTNĄ CUDZOZIEMCEM WAŻNE! MNIE TO NIE DOTYCZY Powrót - Start

8 Osoby niepełnoletnie Mogą zostać wolontariuszami za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. PowrótNastępny Powrót - Start

9 Osoby bezrobotne Bycie wolontariuszem NIE powoduje utraty: - prawa do zasiłku - statusu bezrobotnego NastępnyPowrót Powrót - Start

10 Cudzoziemcy Przebywający na terenie Polski legalnie NIE MUSZĄ ubiegać się o pozwolenie na pracę. Świadczenie pracy ≠ Świadczenie wolontariatu Następny Powrót Powrót - Start

11 Prawa i obowiązki wolontariusza BEZPIECZEŃSTWOOBOWIĄZKIUMOWA - ELEMENTY Powrót - Start Oferty wolontariatuŹródła - Koniec

12 Co powinno zawierać porozumienie o współpracy wolontariusza z organizacją, instytucją? Wstecz

13 Zakres obowiązków. Pełną nazwę organizacji, instytucji z którą wolontariusz podejmuje współpracę. Okres trwania porozumienia. Informacje o sposobie rozwiązania porozumienia. Dane osobowe wolontariusza. Kiedy należy zawrzeć porozumienie? Powrót

14 POROZUMIENIE Może zostać zawarte w formie ustnej, jeśli świadczenie usług wolontariatu trwa nie dłużej niż 30 dni*. Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni porozumienie MUSI zostać zawarte w formie pisemnej. *na prośbę wolontariusza musi zostać zawarte na piśmie Prawa i obowiązki wolontariusza - Powrót Następny

15 Organizacja, instytucja przyjmująca wolontariusza ma obowiązek: Ubezpieczenia wolontariusza, jeśli nie posiada on ważnego ubezpieczenia NNW.NNW Poinformowania wolontariusza o ryzyku dla jego zdrowia i bezpieczeństwa, jeśli takie występuje. Dostarczenia wolontariuszowi niezbędnych środków ochrony indywidualnej zależne od rodzaju świadczenia. Zwrotu wolontariuszowi poniesionych kosztów podróży służbowych i diet na prawach dotyczących pracowników* – Kodeks pracy.Kodeks pracy Wystawienia wolontariuszowi zaświadczenia o odbytym wolontariacie. * Wolontariusz może zrzec się tego prawa w formie pisemnej Prawa i obowiązki wolontariusza - powrót Następny

16 Obowiązki: Wolontariusz musi spełniać wymagania oraz posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania świadczeń. Wolontariusz ma obowiązek wywiązywania się z zadań zawartych w porozumieniu, zawartym ustnie lub pisemnie pomiędzy nim a instytucją/organizacją. Prawa i obowiązki wolontariusza - powrót Następny

17 Oferty wolontariatu: www.ogloszenia.ngo.pl Link http://ogloszenia.ngo.pl/organizacja_szuka_wolontariusza Powrót - Start ŹródłaKontakt - Biuro Karier UAM Autorka prezentacji

18 Prezentację wykonała: Alicja Bura

19 ŹRÓDŁA Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza., www.pozytek.gov.pl, dostęp z dnia: 11.12.2015r. www.pozytek.gov.pl Ustawia z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, www.isap.sejm.gov.pl, data dostępu: 13.12.2015r.www.isap.sejm.gov.pl Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach, www.bibliotekawolontariatu.pl, dostęp z dnia: 14.12.2015r.www.bibliotekawolontariatu.pl Ubezpieczenie NNW, www.rf.gov.pl, dostęp z dnia: 14.12.2015r.www.rf.gov.pl Kodeks pracy, www.isap.sejm.gov.pl, dostęp z dnia: 14.12.2015r.www.isap.sejm.gov.pl www.wolontariat.org.pl, dostęp z dnia: 14.12.2015r. www.wolontariat.org.pl Ogłoszenia - wolontariat, www.ogloszenia.ngo.pl, dostęp z dnia: 12.12.2015r.www.ogloszenia.ngo.pl Powrót - Start Kontakt - Biuro Karier UAM

20 Źródła grafiki: Obrazek – start, www.taradaramadeit.com, dostęp z dnia: 12.12.2015r.www.taradaramadeit.com Logo ngo.pl, www.google.pl/search?q=ngo.pl, dostęp z dnia: 04.01.2016r.www.google.pl/search?q=ngo.pl www.weblog.infopraca.pl, data dostępu: 04.01.2016r. www.weblog.infopraca.pl www.runmageddon.pl/wolontariat, data dostępu: 04.01.2016r. www.runmageddon.pl/wolontariat www.biegunkateam.blogspot.com, data dostępu: 04.01.2016r. www.biegunkateam.blogspot.com

21 ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań 61 829 24 28 61 829 25 11 bkarier@amu.edu.pl www.biurokarier.amu.edu.pl www.facebook.com/biuro.karier.uam Kontakt Biuro Karier UAM MAPA Powrót - Start Wstecz

22 Tu jesteśmy! Powrót - Start Wstecz


Pobierz ppt "Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google