Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM OBRONY CYWILNEJ. Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM OBRONY CYWILNEJ. Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM OBRONY CYWILNEJ

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, Rozdział 3) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, Rozdział 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej – sygn. IOCK 136/86 Instrukcja o konserwacji sprzętu obrony cywilnej – sygn. IOCK 137/86

3 Do sprzętu obrony cywilnej zalicza się: 1. Sprzęt chemiczny 2. Sprzęt łączności 3. Sprzęt kwatermistrzowski 4. Sprzęt służby zdrowia 5. Sprzęt specjalistyczny obrony cywilnej

4 Sprzęt chemiczny: indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

5 Sprzęt chemiczny: indywidualne środki ochrony skóry

6 Sprzęt chemiczny: przyrządy rozpoznania skażeń chemicznych

7 Sprzęt chemiczny: rozpoznania skażeń promieniotwórczych.

8 Sprzęt łączności: aparaty telefoniczne, łącznice telefoniczne, kable, bębny, zwijaki.

9 Sprzęt kwatermistrzowski: umundurowanie, kuchnie polowe, termosy.

10 Sprzęt służby zdrowia: opatrunki osobiste, opatrunki osobiste, nosze, nosze, torby sanitarne. torby sanitarne.

11 Sprzęt specjalistyczny obrony cywilnej (np. osprzęt budowli ochronnych)

12 Gospodarka sprzętem obrony cywilnej obejmuje: Planowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt Planowanie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt Koordynowanie zaopatrzenia i samo zaopatrywanie Koordynowanie zaopatrzenia i samo zaopatrywanie Przechowywanie Przechowywanie Konserwację, użytkowanie, remont Konserwację, użytkowanie, remont Ewidencję i sprawozdawczość Ewidencję i sprawozdawczość

13 Planowanie zaopatrzenia W sprzęt obrony cywilnej zaopatrywane są zakłady tworzące formacje obrony cywilnej. W sprzęt obrony cywilnej zaopatrywane są zakłady tworzące formacje obrony cywilnej. Plany – zapotrzebowania sprzętu OC powinny być poprzedzone gruntowną analizą potrzeb i oceną faktycznego stanu posiadania. Plany – zapotrzebowania sprzętu OC powinny być poprzedzone gruntowną analizą potrzeb i oceną faktycznego stanu posiadania.

14 Przechowywanie sprzętu OC Sprzęt obrony cywilnej powinien być przechowywany w łatwo dostępnych pomieszczeniach, umożliwiających szybką ewakuację sprzętu w czasie zagrożenia, zabezpieczonych przed wilgocią, kradzieżą i pożarem. Za zniszczenie lub zagubienie sprzętu odpowiada materialnie użytkownik sprzętu.

15 Użytkowanie i utrzymanie sprzętu W zakres obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem sprzętu obrony cywilnej wchodzą: Zachowanie odpowiednich warunków przechowywania sprzętu Zachowanie odpowiednich warunków przechowywania sprzętu Utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości eksploatacyjnej i sprawności technicznej Utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości eksploatacyjnej i sprawności technicznej Kontrola stanu technicznego (konserwacja, legalizacja, remonty i naprawy) Kontrola stanu technicznego (konserwacja, legalizacja, remonty i naprawy)

16 Klasyfikacja sprzętu obrony cywilnej Kategoria I – sprzęt nowy, nie eksploatowany Kategoria II – sprzęt będący w eksploatacji, zarówno nowy jak i po naprawie, technicznie sprawny Kategoria III – sprzęt, który ze względu na czas eksploatacji lub przechowywania nie spełnia określonych warunków technicznych dla kategorii II, sprzęt wymagający remontu średniego Kategoria V – sprzęt, którego remont jest niemożliwy, niecelowy lub nieopłacalny

17 Inwentaryzacja Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu ilościowego i jakościowego sprzętu obrony cywilnej. Inwentaryzacja jest niezbędnym warunkiem oceny gospodarki sprzętem obrony cywilnej oraz czynnikiem kontroli gospodarki magazynowej. Jest także źródłem informacji niezbędnych do właściwego planowania i zaopatrywania w sprzęt.

18 Ewidencja sprzętu OC Celem ewidencji jest stałe i systematyczne odzwierciedlenie działalności gospodarczej magazynu, a przede wszystkim obrotu sprzętem obrony cywilnej. Do ewidencjonowania obrotów oraz stanu faktycznego służą księgi inwentarzowe. Wszystkie dowody ewidencyjne (protokoły przyjęcia- przekazania, przeklasyfikowania i inwentaryzacyjne) powinny być wprowadzane do ksiąg inwentarzowych. Ewidencję sprzętu obrony cywilnej prowadzi się na bieżąco.

19 Obowiązująca dokumentacja Księga inwentarzowa Książka ewidencji eksploatacji sprzętu obrony cywilnej Dziennik konserwacji sprzętu Wykresy temperatury i wilgotności względnej powietrza w magazynie


Pobierz ppt "ZASADY GOSPODAROWANIA SPRZĘTEM OBRONY CYWILNEJ. Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google