Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 Kalendarium

3 Kalendarium cd.

4 Finansowanie Projektu Źródła finansowania Wydatki finansowe z poszczególnych źródeł Udział w finansowaniu wydatków Dotacja Rozwojowa Funduszu Spójności159 454 682,40 70,5% Środki własne – pożyczka z WFOŚiGW54 379 186,00 24,0% Środki własne – budżet miasta12 432 369,20 5,5% RAZEM WARTOŚĆ NETTO 226 266 237,60100% Podatek VAT49 495 563,55 RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO 275 761 801,15

5 Operator systemu

6 Problemy z miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych 2002r.

7 Problemy z miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych 2006r.

8 Problemy z miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych 2006r.

9 Problemy z miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych 2006r.

10 Problemy z miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych 2010r.

11 Problemy z wyborem technologii oczyszczalni 2010r.

12 Problemy z wyborem technologii oczyszczalni 2010r.

13 Postęp finansowy od 1 stycznia 2007r. do 12 października 2012r. wydatki 33, 7 mln zł brutto wydatki 33, 7 mln zł brutto należne dofinansowanie z Funduszu Spójności 22, 3 mln zł w tym uzyskane 18,0 mln zł należne dofinansowanie z Funduszu Spójności 22, 3 mln zł w tym uzyskane 18,0 mln zł

14 Oszczędności Projektu

15 Realizacja w 2012 roku KONTRAKT I Modernizacja oczyszczalni ścieków 4 października podpisano umowę z konsorcjum firm HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. i MOLEWSKI Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych 16 października oficjalne przekazanie placu budowy WYKONAWCY

16 Realizacja w 2012 roku cd. KONTRAKT II Modernizacja stacji uzdatniania wody „Szczekanica” 30.09 zakończyły się prace modernizacyjne wykonywane przez konsorcjum firm P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta i KWG S.A. Zakończono kontrakt w terminie umownym

17 Realizacja w 2012 roku cd. KONTRAKT III Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej 30 września zakończyły się prace renowacyjne prowadzone przez konsorcjum firm INFRA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A. Zakończono kontrakt w terminie umownym

18 KONTRAKT IV Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach:  Gęsiej  Roosevelta 3,1 km  Grabskiej 31.10.2012r. kończy się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztelańskiej 1,9 km Realizacja w 2012 roku cd.

19 Plany na 2013 rok KONTRAKT I Modernizacja oczyszczalni ścieków  realizować zaplanowane roboty KONTRAKT V Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych  wyłonić Wykonawcę robót budowlanych  rozpocząć remont kanału otwartego

20 KONTRAKT III Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej Plany na 2013 rok cd. Wykonać ostatni odcinek przewidziany do renowacji wzdłuż kolejki wąskotorowej PKP od ul. Krakowskie Przedmieście do kolektora nr II Zakończyć kontrakt

21 KONTRAKT IV Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych Plany na 2013 rok  Słowackiego  Granicznej  Twardosławickiej  Świerkowej  Malinowej  Zajęczej  Kasztanowej  Świerczowskiej  Lisiej  Zamiejskiej  Przedmiejskiej Zakończyć kontrakt

22 Cele Projektu  uporządkowanie gospodarki ściekowej  osiągnięcie zgodności standardów oczyszczalni ścieków i jakości wody pitnej z wymaganiami polskich i unijnych przepisów ochrony środowiska  spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona zasobów wód podziemnych Efekty Projektu POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA wydajna i efektywna oczyszczalnia ścieków skanalizowanie 98% aglomeracji Piotrków Trybunalski wyrównanie ciśnienia wody w sieci uszczelnienie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej poprawa jakości wody pitnej

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google