Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 11 czerwca 2008r. Libiąskie Centrum Kultury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 11 czerwca 2008r. Libiąskie Centrum Kultury."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 11 czerwca 2008r. Libiąskie Centrum Kultury

2 Konsultacje społeczne LPR Główne tezy spotkania: Czym jest „rewitalizacja” ? Czym jest „rewitalizacja” ? Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż i dlaczego jest ważnym dokumentem dla społeczności lokalnej? Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż i dlaczego jest ważnym dokumentem dla społeczności lokalnej? Dlaczego zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na spotkanie, czyli znaczenie konsultacji społecznych w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji? Dlaczego zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na spotkanie, czyli znaczenie konsultacji społecznych w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?

3 Konsultacje społeczne LPR Definicja „rewitalizacji”: Definicja „rewitalizacji”: „Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.”

4 Konsultacje społeczne LPR Innymi słowy, rewitalizacja: Jest to długookresowy proces „uzdrawiania”, jego efekty nie są widoczne od zaraz! Jest to długookresowy proces „uzdrawiania”, jego efekty nie są widoczne od zaraz! Rewitalizacja dotyczy konkretnego obszaru będącego w kryzysie - tj.: terenu miasta, na którym zachodzą niekorzystne procesy społeczno - gospodarcze: np.: wysokie bezrobocie, niska przedsiębiorczość, wysoki odsetek rodzin pobierających świadczenia socjalne itd. Rewitalizacja dotyczy konkretnego obszaru będącego w kryzysie - tj.: terenu miasta, na którym zachodzą niekorzystne procesy społeczno - gospodarcze: np.: wysokie bezrobocie, niska przedsiębiorczość, wysoki odsetek rodzin pobierających świadczenia socjalne itd. Rewitalizacja to działania zarówno techniczne (inwestycje, zmiany w przestrzeni miejskiej), jak i społeczne (wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, integracja społeczna, szkolenia, wsparcie przedsiębiorców, zajęcia pozalekcyjne itp.) Rewitalizacja to działania zarówno techniczne (inwestycje, zmiany w przestrzeni miejskiej), jak i społeczne (wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, integracja społeczna, szkolenia, wsparcie przedsiębiorców, zajęcia pozalekcyjne itp.) Inicjatorem rewitalizacji powinien być samorząd, jednakże: Inicjatorem rewitalizacji powinien być samorząd, jednakże: Rewitalizacja to działania w partnerstwie: sektor publiczny, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe Rewitalizacja to działania w partnerstwie: sektor publiczny, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe Idea, cele i działania rewitalizacji na terenie miasta zapisane są w dokumencie pn: Lokalny Program Rewitalizacji, który jest przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Idea, cele i działania rewitalizacji na terenie miasta zapisane są w dokumencie pn: Lokalny Program Rewitalizacji, który jest przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej

5 Konsultacje społeczne LPR Proces rewitalizacji można porównać do „układanki puzzli” Proces rewitalizacji można porównać do „układanki puzzli”

6 Konsultacje społeczne LPR Dlaczego gminie potrzebny jest dokument LPR: Dlaczego gminie potrzebny jest dokument LPR: a) Pokazuje kompleksowość procesu rewitalizacji, wieloletni plan finansowy, skumulowane efekty działań b) Jest niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych przez gminę o fundusze unijne c) Porządkuje i hierarchizuje kierunki działań gminy d) Pokazuje stopień zainteresowania społeczności lokalnej i partnerów prywatnych problemami gminy

7 Konsultacje społeczne LPR Doświadczenia gminy Libiąż w rewitalizacji miejskiej (1): Gmina Libiąż posiada już spore doświadczenie w procesie rewitalizacji Gmina Libiąż posiada już spore doświadczenie w procesie rewitalizacji Pierwszy program opracowała w 2004r., w 2005r. aktualizowała Lokalny Program Rewitalizacji - Aktualizacja I - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/201/2005 z dnia 14 października 2005. Dokument jest dostępny na BIP, w pdf. Pierwszy program opracowała w 2004r., w 2005r. aktualizowała Lokalny Program Rewitalizacji - Aktualizacja I - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/201/2005 z dnia 14 października 2005. Dokument jest dostępny na BIP, w pdf. W/w program wskazuje jednak przede wszystkim na działania inwestycyjne i techniczne, nie integruje działań społecznych oraz działań sektora prywatnego. W/w program wskazuje jednak przede wszystkim na działania inwestycyjne i techniczne, nie integruje działań społecznych oraz działań sektora prywatnego. Główne efekty wdrażania LPR: Główne efekty wdrażania LPR: A) Wybudowane nowoczesne targowisko miejskie przy ul. Rouvroy z EFRR w ramach ZPORR na lata 2004-2006 B) Budowa kanalizacji na terenie miasta z Funduszu Spójności

8 Konsultacje społeczne LPR Doświadczenia gminy Libiąż w rewitalizacji miejskiej (2): W 2007 - 2008r. Gmina aktualizuje po raz kolejny Lokalny Program Rewitalizacji W 2007 - 2008r. Gmina aktualizuje po raz kolejny Lokalny Program Rewitalizacji Prace studialne, analizy, zbieranie danych rozpoczęto w 2007r. i wciąż trwają Prace studialne, analizy, zbieranie danych rozpoczęto w 2007r. i wciąż trwają Dokument ten jest opracowany we wstępnej wersji, która podlega modyfikacjom Dokument ten jest opracowany we wstępnej wersji, która podlega modyfikacjom Planowany termin jego opracowania i przedłożenia Radzie Miejskiej: wrzesień 2008r. Planowany termin jego opracowania i przedłożenia Radzie Miejskiej: wrzesień 2008r. Planowany obszar kryzysowy - całe miasto Planowany obszar kryzysowy - całe miasto Niewykluczone stworzenie podobszarów kryzysowych, np.: obszary poprzemysłowe, obszary miejskie Niewykluczone stworzenie podobszarów kryzysowych, np.: obszary poprzemysłowe, obszary miejskie

9 Planowane główne projekty techniczne gminy Libiąż do umieszczenia w LPR 1). Rewitalizacja śródmieścia Libiąża poprzez budowę centrum miasta: budowa płyty rynku, budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, kompleks boisk przy ul. Paderewskiego (Orlik 2012)

10 Planowane główne projekty techniczne gminy Libiąż do umieszczenia w LPR 2). Przebudowa ul. Wilczej i Paprociej w Libiążu - drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych (gmina posiada projekt technicznych oraz studium wykonalności)

11 Planowane główne projekty techniczne gminy Libiąż do umieszczenia w LPR 3). Przebudowa obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego im. Solidarności 1980 przy ul. Piłsudskiego w Libiążu

12 Planowane główne projekty techniczne gminy Libiąż do umieszczenia w LPR 4). Budowa chodników, zatok autobusowych i przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich: przebudowa drogi nr 780, drogi 933, przebudowa skrzyżowania zwanego „Rondem 7 dróg”: ulice 1 Maja, Jaworowa, Sikorskiego, Leśna, Szybowcowa, Górnicza, Ks. Pieli.

13 Konsultacje społeczne LPR Dlaczego zaprosiliśmy Państwa dziś na spotkanie? Dlaczego zaprosiliśmy Państwa dziś na spotkanie? - Chcemy, aby obok działań technicznych i inwestycyjnych, inicjowanych przez gminę, plan zawierał także projekty gospodarcze.

14 Konsultacje społeczne LPR Rozwój miasta nie może odbyć się bez partnerstwa: Partnerstwo Sektor publiczny Lokalni przedsiębiorcy Sektor pozarządowy

15 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora gospodarczego w LPR (1) Lokalne przedsiębiorstwa - to partner odpowiedzialny za kształtowanie lokalnego rynku pracy i zatrudnienia Lokalne przedsiębiorstwa - to partner odpowiedzialny za kształtowanie lokalnego rynku pracy i zatrudnienia Lokalne przedsiębiorstwa - to partner odpowiedzialny za potencjał ekonomiczny miasta Lokalne przedsiębiorstwa - to partner odpowiedzialny za potencjał ekonomiczny miasta Lokalne przedsiębiorstwa to partner odpowiedzialny za kształtowanie przestrzeni miejskich i środowisko naturalne Lokalne przedsiębiorstwa to partner odpowiedzialny za kształtowanie przestrzeni miejskich i środowisko naturalne Lokalne przedsiębiorstwa - to inicjator wielu cennych projektów skierowanych również do społeczności lokalnej: niepełnosprawnych, dzieci, rodzin, hobbystów, itd. Lokalne przedsiębiorstwa - to inicjator wielu cennych projektów skierowanych również do społeczności lokalnej: niepełnosprawnych, dzieci, rodzin, hobbystów, itd.

16 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora gospodarczego w LPR (2)  Projekty i działania lokalnych przedsiębiorstw bardzo często wpisują się w działania techniczne i społeczne samorządu.  Dobrze, jeśli projekty te odznaczają się cyklicznością, wieloletniością  Jeśli nie ma żadnych projektów - może warto podjąć wysiłek, by je stworzyć.  Tworzymy bazę potencjalnych projektów zgłoszonych przez przedsiębiorców, które mogą wesprzeć działania rewitalizacyjne

17 Konsultacje społeczne LPR Wkład sektora pozarządowego w LPR (3) Usystematyzowane i opisane projekty sektora przedsiębiorczości, jak również działania samorządu na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości powinny być zebrane i ujęte w LPR, wówczas można mówić o kompleksowych i skoncentrowanych działaniach rewitalizacyjnych Usystematyzowane i opisane projekty sektora przedsiębiorczości, jak również działania samorządu na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości powinny być zebrane i ujęte w LPR, wówczas można mówić o kompleksowych i skoncentrowanych działaniach rewitalizacyjnych Prośba o wypełnienie formularza dotyczącego projektu rewitalizacyjnego wysłanie/dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Libiążu Prośba o wypełnienie formularza dotyczącego projektu rewitalizacyjnego wysłanie/dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Libiążu

18 Konsultacje społeczne LPR Pytania, wnioski, problemy prosimy kierować do: Wydział Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu Magdalena Kozak - Kierownik 32/624 92 55 e-mail:promocja@libiaz.pl promocja@libiaz.pl

19 Konsultacje społeczne LPR Stworzona została zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.libiaz.pl pn: Rewitalizacja Stworzona została zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.libiaz.pl pn: Rewitalizacjawww.libiaz.pl Ankiety dotyczące potencjalnych projektów będą do pobrania w tejże zakładce. Ankiety dotyczące potencjalnych projektów będą do pobrania w tejże zakładce. Prosimy o złożenie ankiet w terminie do 20 lipca 2008r. Prosimy o złożenie ankiet w terminie do 20 lipca 2008r. Uwaga: każdy projekt prosimy opisać na oddzielnej ankiecie. Uwaga: każdy projekt prosimy opisać na oddzielnej ankiecie.

20 Konsultacje społeczne LPR Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszamy na stronę www.libiaz.pl www.libiaz.pl Do pobrania nowa oferta inwestycyjna Libiąża Jacek Latko Burmistrz Libiąża


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Libiąż - Aktualizacja II Libiąż, 11 czerwca 2008r. Libiąskie Centrum Kultury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google