Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne. NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z SUKCESU!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne. NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z SUKCESU!"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne

2 NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z SUKCESU!

3 Nie wykluczaj się z sukcesu! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Nie wykluczaj się z sukcesu! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie Osiedle Przyjaźni 1B 84-200 Wejherowo Biuro projektu ul. Wejherowska 24 84-241 Gościcino

5 Nie wykluczaj się z sukcesu! godziny pracy biura Od poniedziałku do czwartku - 7:30 – 15:30. Piątek jest dniem wewnętrznym, klienci będą przyjmowani w sprawach nagłych i pilnych. Dyżury pracowników socjalnych w biurze projektu od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:30. telefon: 58 738-66-45/46 E-mail: dzial.projektow@gops-wejherowo.pl

6 Nie wykluczaj się z sukcesu! CEL GŁÓWNY PROJEKTU Rozwój przedsiębiorczości i złagodzenie problemu bezrobocia na terenie gminy Wejherowo poprzez umożliwienie 30 niezatrudnionym osobom rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

7 Nie wykluczaj się z sukcesu!  Do projektu może przystąpić 30 osób;  Szczególne preferencje dla osób do 30 roku życia (15 z 30 uczestników);  U każdego uczestnika zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad w celu wyeliminowania zjawiska creamingu;  20 osób z najlepszymi biznesplanami otrzyma dotację oraz wsparcie pomostowe;

8 Nie wykluczaj się z sukcesu! Oferta projektu I. Doradztwo zawodowe:  diagnoza potencjału  konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania

9 Nie wykluczaj się z sukcesu! Oferta projektu II. Praca z doradcą ds. przedsiębiorczości  indywidualne konsultacje  pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego profesjonalne biznesplany

10 Nie wykluczaj się z sukcesu! Oferta projektu III. Dwa bloki szkoleń 1.szkolenie podstawowe (łącznie 80h):  opracowanie biznesplanu;  procedura zakładania działalności gospodarczej;  marketing w małej firmie;  źródła pozyskiwania środków finansowych (kredyty, dotacje dla przedsiębiorców)

11 Nie wykluczaj się z sukcesu! Oferta projektu 2. szkolenie zaawansowane (łącznie 200h):  obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy;  umowy cywilnoprawne;  podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT;  podatkowa księga przychodów i rozchodów;  środki trwałe;  zamówienia publiczne;  programy komp. CDN Optima, Płatnik;  wizyty studyjne

12 Nie wykluczaj się z sukcesu! Oferta projektu Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, a tym samym przystąpienia do procedury przyznania dotacji jest 80% frekwencja na zajęciach

13 Nie wykluczaj się z sukcesu! Oferta projektu IV. Jednorazowe dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1.Jednorazowe dotacje do wysokości 40.000,00 zł 2. Półroczne wsparcie pomostowe w wysokości 1.200,00 zł/miesięcznie

14 Nie wykluczaj się z sukcesu! PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PROJEKTU

15 Nie wykluczaj się z sukcesu! Rekrutacja (składanie formularzy) od 1 do 11 kwietnia 2014r. Ocena formularzy rekrutacyjnych do 18 kwietnia 2014r. Rozmowy z komisją rekrutacyjną od 22 do 24 kwietnia 2014r. Lista rankingowa do 30 kwietnia 2014r. Wywiady środowiskowe maj 2014r. (kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od dnia wywieszenia listy rankingowej)

16 Podpisanie umów i wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej sierpień/wrzesień 2014r. Podpisanie umów i wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej sierpień/wrzesień 2014r. Szkolenie podstawowe 2-13 czerwiec 2014r. Szkolenie podstawowe 2-13 czerwiec 2014r. Ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków sierpień 2014r. Ocena biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków sierpień 2014r. Podpisanie umów na podstawowe wsparcie pomostowe wrzesień 2014r. Podpisanie umów na podstawowe wsparcie pomostowe wrzesień 2014r. Konferencja kończąca projekt wrzesień 2015r. Konferencja kończąca projekt wrzesień 2015r. Nie wykluczaj się z sukcesu! Doradca zawodowy Doradca ds. przedsiębiorczości maj 2014r. maj, czerwiec, lipiec 2014r. Doradca zawodowy Doradca ds. przedsiębiorczości maj 2014r. maj, czerwiec, lipiec 2014r. Szkolenie zaawansowane 23 czerwca 2014r. do 25 lipca 2014r. Szkolenie zaawansowane 23 czerwca 2014r. do 25 lipca 2014r. Doradca ds. przedsiębiorczości październik 2014r. – marzec 2015r. Doradca ds. przedsiębiorczości październik 2014r. – marzec 2015r.

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Nie wykluczaj się z sukcesu! DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne. NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z SUKCESU!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google