Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC."— Zapis prezentacji:

1 W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

2 Precedencja Termin precedencja wywodzi się z języka łacińskiego (praecedentia – to co poprzedza) i oznacza pierwsze miejsce, pierwszeństwo, prym. W tym znaczeniu precedencja funkcjonuje w dyplomacji jako zasada ustalania pierwszeństwa pomiędzy państwami i ich przedstawicielami Ceremonie dworskie: udziału w procesji monarszej, kolejności podpisywania dokumentów, ogłaszania przybycia przed oblicze władcy, zasiadania i wstawania od stołu. W Europie zwyczajowy porządek starszeństwa przyjął się we Francji ok. 1200 roku, w Anglii w 1266 roku (Dictum of Kenilworth), a w Rzeszy Niemieckiej w 1356 roku (Złota Bulla cesarza Karola IV)1. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

3 Autorytety Co lepsze kodeksy czy osoby (wzór osobowy) będące ucieleśnieniem wszystkich wartości zawodowych? Kim powinien być ideał moralny, żeby najlepiej oddziaływał na społeczność? By Grzegorz Myśliwiec

4 Bohaterowie – trudne wybory Ryszard Jerzy Kukliński pseud. Jack Strong (ur. 13 czerwca 1930 w Warszawie, zm. 11 lutego 2004 w Tampie) – pułkownik Wojska Polskiego, zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP (PRL), który zdecydował się na współpracę wywiadowczą z CIA na rzecz NATO. Otrzymał także stopień pułkownika armii amerykańskiej. By Grzegorz Myśliwiec

5 Precedencja w dyplomacji ORDER OF PRECEDENCE OF HEADS OF MISSIONS AMBASSADORS HOLY SEE H. E. Mgr Józef Kowalczyk6.12.1989 GABON H. E. Mr. Albert Akendengué22.6.1995 SWAZILAND H. R. H. Prince David Mawokota Dlamini6.1.1998 DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA H. E. Mr. Kim Pyong Il 17.11.1998 SINGAPORE H. E. Mr. Victor Loh Kwok Hoong7.1.2000 CHAD H. E. Mr. Djibrine Abdoul1.3.2001 ZIMBABWE H. E. Mr. Agrippah Mutambara1.3.2002 ARGENTINA H. E. Mr. Carlos Alberto Passalacqua3.4.2002 CZECH REPUBLIC H. E. Mr. Bedřich Kopecký10.7.2002 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

6

7

8

9

10

11 Precedencja w UK Parostwo Anglii (kiedy nadane) Książę Norfolk (1483) Henry Fitzalan-Howard, hrabia Arundel i Surrey Książę Somerset (1547) Sebastian Seymour, lord Seymour Książę Richmond, Lennox i Gordon (1675) Charles Gordon-Lennox, hrabia Marchii i Kinrary Książę Grafton (1675) …………….. Książę Edynburga (1947)2 Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, książę Walii BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

12 Precedencja w Stanach Zjednoczonych Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i pierwsza dama Michelle Obama (jeżeli jest obecna) Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i druga dama Jill Biden (jeżeli jest obecna) Gubernator (jeżeli znajduje się w swoim stanie) Burmistrz (jeżeli znajduje się w swoim mieście) Spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi Prezes Sądu Najwyższego John Glover Roberts Byli prezydenci wraz z pierwszymi damami (w kolejności zajmowania urzędu):  Jimmy Carter i Rosalynn Carter (1977-1981)  George H. W. Bush i Barbara Bush (1989-1993)  Bill Clinton i Hillary Rodham Clinton (1993-2001)  George W. Bush i Laura Bush (2001-2009) Ambasador Stanów Zjednoczonych (jeżeli jest na swojej placówce) Sekretarz Stanu Hillary Clinton BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

13 Precedencja we Francji Prezydent Republiki Nicolas Sarkozy Premier François Fillon Przewodniczący Senatu Gérard Larcher Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Bernard Accoyer Byli Prezydenci Republiki:  Valéry Giscard d'Estaing  Jacques Chirac Ministrowie Rządu Republiki w kolejności ustalanej przez Prezydenta Byli Premierzy Przewodniczący Rady Konstytucyjnej Wiceprzewodniczący Rady Państwa BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

14 Precedencja w Niemczech Kolejność precedencji w Niemczech (nie ma statusu oficjalnego, ale jest nieformalnie ściśle przestrzegana): Prezydent Federalny Christian Wulff Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert Kanclerz Federalny Angela Merkel Przewodniczący Bundesratu (i zastępca prezydenta) Jens Böhrnsen Prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Andreas Voßkuhle BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

15 Stopnie dyplomatyczne i konsularne w Polsce Polska - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. stopnie dyplomatyczne w polskiej służbie zagranicznej: - ambasador tytularny, - radca-minister, - I radca, - radca, - I sekretarz, - II sekretarz, - III sekretarz, - attaché. precedencję w korpusie konsularnym: - konsul generalny – dziekan korpusu konsularnego, - konsul generalny, który później uzyskał exequatur, - honorowy konsul generalny, - konsul – kierownik konsulatu generalnego, - konsul – kierownik konsulatu, - konsul honorowy – kierownik konsulatu, - wicekonsul – kierownik konsulatu, - wicekonsul – kierownik wicekonsulatu, - agent konsularny – kierownik agencji konsularnej. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

16 Precedencja w RP (za T.Orłowskim) 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2. Marszałek Sejmu RP 3. Marszałek Senatu RP 4. Prezes Rady Ministrów 5. Wiceprezesi Rady Ministrów 6. Wicemarszałkowie Sejmu RP 7. Wicemarszałkowie Senatu RP 8. Ministrowie, członkowie Rady Ministrów 9. Ministrowie Stanu 10. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 11. Przewodniczący Trybunału Stanu – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 12. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 13. Prezes Najwyższej Izby Kontroli 14. Rzecznik Praw Obywatelskich 15. Prezesi (przewodniczący) urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje urzędów, komitetów i komisji sprawujących funkcje urzędów naczelnych lub centralnych (np. Prezes NBP, Prezes GUM, Rzecznik Praw Dziecka) BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

17 Precedencja w RP c.d. 16. Przewodniczący komisji sejmowych 17. Przewodniczący komisji senackich 18. Posłowie na Sejm RP 19. Senatorowie RP 20. Sekretarze Stanu 21. Szef Kancelarii Prezydenta RP 22. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23. Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu 24. Prezesi Sądu Najwyższego 25. Ambasadorowie RP 26. Podsekretarze Stanu Wojsko – szef Sztabu Generalnego, dowódcy rodzajów wojsk 27. Wojewodowie, prezydenci miast wojewódzkich 28. Zastępcy prezesów urzędów centralnych 29. Dyrektorzy generalni 30. Dyrektorzy BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

18 Precedencja Sejmu RP 1. Marszałek Sejmu RP 2. Wicemarszałkowie Sejmu (kolejność zgodnie z liczebnością klubów) 3. Przewodniczący klubów (kolejność zgodnie z liczebnością klubów) 4. Przewodniczący kół poselskich (kolejność zgodnie z liczebnością kół) 5. Przewodniczący stałych komisji sejmowych14 6. Przewodniczący Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej 7. Przewodniczący stałej Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 8. Przewodniczący stałej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO 9. Przewodniczący stałej Delegacji Sejmu I Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej 10. Przewodniczący stałej Delegacji Sejmu I Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 11. Przewodniczący stałej Delegacji Parlamentarnej RP do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej 12. Przewodniczący stałej Delegacji Sejmu i Senatu BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

19 Precedencja w województwie i powiecie 1. Wojewoda 2. Marszałek województwa 3. Przewodniczący Sejmiku Województwa 4. Wicewojewoda 5. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 6. Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego 7. Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa 8. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 9. Członek Zarządu Województwa 10. Radny województwa 11. Dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego 12. Skarbnik województwa Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie: 1. Starosta 2. Przewodniczący Rady Powiatu 3. Wicestarosta 4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 5. Członek Zarządu Powiatu 6. Radny powiatu 7. Sekretarz powiatu 8. Skarbnik powiatu BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

20 Precedencja stanowisk w gminie (mieście) 1. Burmistrz (prezydent miasta) 2. Przewodniczący rady gminy (miasta) 3. Zastępca burmistrza (prezydenta miasta) 4. Wiceprzewodniczący rady gminy (miasta) 5. Członek zarządu gminy (miasta) 6. Radny gminy (miasta) 7. Sekretarz gminy (miasta) 8. Skarbnik gminy (miasta) 9. Sołtys 10. Przewodniczący zarządu dzielnicy/osiedla BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

21 Precedencja Organizacje pracodawców Związki zawodowe Stowarzyszenia i instytuty działające dla gospodarki (np. Fundacja Batorego) Niezależne autorytety (np. prof. W.Bartoszewski, A.Wajda) Stowarzyszenia, organizacje, filie organizacji mizynarodowych (np. Owsiak) Władze, siedziba, zdjęcia Liczba członków Struktury krajowe, regionalne Popularne raporty, akcje BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

22 Kościół Katolicki w Polsce Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2007 do Kościoła katolickiego w Polsce należy 33,9 mln osób (liczba ochrzczonych). Składa się z 10114 parafii, w których Posługuje duszpastersko 133 biskupów, 22,2 tys księży diecezjalnych, 6,3 tys księży zakonnych, 23,3 tys sióstr zakonnych, 1,5 tys braci zakonnych oraz 7 diakonów stałych. Do kapłaństwa przygotowuje się 6,4 tys kleryków. metropolie (prowincje) - 14 archidiecezje - 14, diecezje - 27 dekanaty parafie BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

23 Precedencja kościelna w odniesieniu do Kościoła katolickiego opiera się na Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku1. W Polsce rola Kościoła katolickiego w życiu społecznym jest wyjątkowa, dlatego po precedencji państwowej, druga pod względem szacunku jest właśnie precedencja duchowna. Oznacza to, że na uroczystościach, w których uczestniczą przedstawiciele kraju, Kościoła katolickiego i innych gremiów, najważniejsi są przedstawiciele Polski, a zaraz po nich - Kościoła katolickiego. Precedencja kościelna w Polsce2 jest następująca: 1) papież, czyli Biskup Rzymski, 2) kardynałowie, 3) arcybiskupi metropolici, 4) arcybiskupi, 5) biskupi, 6) wikariusze, 7) przełożeni wyżsi zakonów i stowarzyszeo katolickich, 8) protonotariusze apostolscy i protoprezbiterzy, 9) infułaci i mitraci, 10) prałaci, 11) archiprezbiterzy (w Kościołach wschodnich), 12) dziekani, 13) proboszczowie, 14) wikariusze parafialni, 15) diakoni. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

24 c.d. 7) przełożeni wyżsi zakonów i stowarzyszeo katolickich, 8) protonotariusze apostolscy i protoprezbiterzy, 9) infułaci i mitraci, 10) prałaci, 11) archiprezbiterzy (w Kościołach wschodnich), 12) dziekani, 13) proboszczowie, 14) wikariusze parafialni, 15) diakoni. Hierarchia zakonna wygląda natomiast następująco: 1) generał zakonu, 2) prowincjał, 3) opat, 4) przeor. BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

25 prowincjał Prowincjał księży marianów nie informuje o przyczynach swej decyzji, jednak zbiegła się ona w czasie z wywiadem ks. Bonieckiego, udzielonego w poniedziałek Monice Olejnik w "Kropce nad i". Ks. Boniecki zwracał wówczas uwagę na "niefortunność umieszczenia krzyża na sali sejmowej"; twierdził też, że: "nie na walce o krzyż w sejmie polega piękno Ewangelii". Według redaktora naczelnego miesięcznika "Więź" Zbigniewa Nosowskiego, decyzja zgromadzenia księży marianów o zakazaniu publicznych wypowiedzi ks. Bonieckiemu "jest w najwyższym stopniu zdumiewająca". BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC

26 ks. Paweł Naumowicz MIC przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC


Pobierz ppt "W DYPLOMACJI I BIZNESIE PROTOKÓŁ 1 BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google