Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja w kraju przed transformacją ustrojową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja w kraju przed transformacją ustrojową"— Zapis prezentacji:

1

2 Sytuacja w kraju przed transformacją ustrojową

3 Przyczyna Główną przyczyną rozpoczęcia Obrad Okrągłego Stołu były masowe strajki , protesty i demonstracje Polaków rządnych reform gospodarczych , politycznych i ustrojowych .

4 Obrady Okrągłego Stołu
Porozumienie przeciwników politycznych

5 Okrągły stół Były to rozmowy prowadzone w pierwszej połowie 1989 roku przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej i Kościoła, w wyniku których rozpoczęła się transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

6 Historia obrad Rozmowy rozpoczęły się 6 lutego 1989, a zakończyły 5 kwietnia tego samego roku. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Idea zorganizowania Okrągłego Stołu została po raz pierwszy sformułowana podczas spotkania gen. Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Warunkiem rozpoczęcia obrad miało być wygaszenie zorganizowanej przez „Solidarność” fali strajków.

7 Ważne osobistości -pierwsi trzej prezydenci III RP (Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński), - pięciu późniejszych premierów (Czesław Kiszczak, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Miller, Jan Olszewski, Jarosław Kaczyński), - czterech późniejszych wicepremierów, - sześciu późniejszych marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, - ponad 75 późniejszych ministrów i wiceministrów, - ok. 100 późniejszych parlamentarzystów, - kilku późniejszych prezesów Sądu Najwyższego, Trybunałów, redaktorów naczelnych gazet.

8 Ważni uczestnicy Tadeusz Aleksander Kwaśniewski Mazowiecki Lech Wałęsa
Ś.p .Bronisław Gieremek Ś.p . Lech Kaczyński

9 Postanowienia zgoda władz komunistycznych na zorganizowanie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu !!! przywrócenie urzędu Prezydenta - przywrócenie drugiej izby parlamentu czyli Senatu - zmiana prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiłaby rejestrację Solidarności dostęp opozycji do mediów reforma ustroju sądów

10 Sytuacja w Polsce przed wyborami

11

12

13 Pierwszy niekomunistyczny dziennik

14 Wybory 4 czerwca 1989 r. nie były w pełni wolne, gdyż w wyniku kompromisu opozycja mogła liczyć jedynie na 35% mandatów w Sejmie. Jednak dla nas Polaków, wybory kontraktowe były początkiem nowego jutra i punktem kulminacyjnym przemian roku 1989 !!!

15 „Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.” !!!

16 Polskie przemiany 1989 r. dały przykład innym narodom do zrzucenia jarzma komunistycznej niewoli. Wydarzenia które nastąpiły później w Europie Środkowo Wschodniej przeszły do historii pod nazwą „Jesieni Narodów” !!!

17


Pobierz ppt "Sytuacja w kraju przed transformacją ustrojową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google