Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2 (1 typ) Olsztyn, 7 grudnia 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2 (1 typ) Olsztyn, 7 grudnia 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2 (1 typ) Olsztyn, 7 grudnia 2015 r. 1

2 Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych w zakresie języków obcych, ICT i zarządzania projektami (projekty realizowane przez Operatorów) 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w zakresie pozaszkolnych form kształcenia oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika, nabytych w sposób formalny, nieformalny lub pozaformalny – typ 1 (projekty realizowane przez Operatorów) oraz KKZ i KUZ – typ 2 (projekty „standardowe”) 2.3.2 2

3 System popytowy O rodzaju i zakresie wsparcia decyduje Uczestnik projektu Rola Beneficjenta (Operatora) Dystrybucja środków na poszczególnych Uczestników projektu zajmuje się Operator Obszar wsparcia 1 Operator w każdym z 3 regionów operacyjnych (subregionów) 3 System operatorski (Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2 – 1 typ)

4 Podział województwa na regiony operacyjne (subregiony) 4

5 Harmonogram wsparcia planowany w ramach Poddziałań 2.3.1 oraz 2.3.2 – 1 typ Harmonogram wsparcia planowany w ramach Poddziałań 2.3.1 oraz 2.3.2 – 1 typ Ogłoszenie i nabór wniosków Rozpoczęcie realizacji projektów Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów (EUR) 2015 r. 2016 r. 2.3.1 5 496 689,40 2.3.2 (1) 1 835 974,77 2017 r. 2018 r. 2.3.1 7 328 919,20 2.3.2 (1) 2 447 966,36 2019 r. 2020 r. 2.3.1 5 496 689,40 2.3.2 (1) 1 835 974,77 5

6 Nabór wniosków: od 31.12.2015 r. do 18.01.2016 r. Harmonogram konkursów RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/15 i RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/15 Harmonogram konkursów RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/15 i RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/15 6 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursów: czerwiec 2016 r.

7 Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji i umiejętności językowych, ICT i/lub zarządzania projektem (planowania i osiągania celów). Na co przeznaczone są środki? Osoby dorosłe (o niskich kwalifikacjach i/lub powyżej 50 roku życia) z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Do kogo należy skierować wsparcie? 7

8 Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów 23 470 314,67 PLN; wkład własny wymagany na minimalnym poziomie 10% wartości projektu Beneficjenci (Operatorzy) wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych 8

9 Poddział dofinansowania na subregiony Poddziałanie 2.3.1 9

10 Poddziałanie 2.3.2 – 1 typ projektów Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 2.3.2 – 1 typ projektów Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, tj. kursy, szkolenia, itp. (inne niż KKZ, KUZ i kursy realizowane w ramach Poddziałania 2.3.1), prowadzące do uzyskania lub uzupełnienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Programy walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika, nabytych w sposób formalny, nieformalny lub pozaformalny Na co przeznaczone są środki? Osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Do kogo należy skierować wsparcie? 10

11 Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów 7 839 428,46 PLN wkład własny wymagany na minimalnym poziomie 10% wartości projektu Beneficjenci (Operatorzy) wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Poddziałanie 2.3.2 – 1 typ projektów Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 2.3.2 – 1 typ projektów Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 11

12 Poddział dofinansowania na subregiony Poddziałanie 2.3.2 – 1 typ projektów 12

13 Koszty wsparcia szkoleniowego/kursowego Koszty walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności i kwalifikacji Koszty wsparcia dodatkowego Koszty bezpośrednie Koszty związane z funkcjonowaniem Beneficjanta w zakresie związanym z projektem Koszty informacji/promocji projektu Koszty zarządzania projektem Koszty rekrutacji Koszty zabezpieczenia bankowego Koszty pośrednie Rozliczane jedynie ryczałtem 13 Koszty w projektach

14 Środki trwałe: Rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki Cross-financing - zakup nieruchomości - zakup infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku - dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 14 Środki trwałe a cross-financing 10% wartości projektu łącznie

15 Dziękuję za uwagę 15


Pobierz ppt "Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2 (1 typ) Olsztyn, 7 grudnia 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google