Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020

2 DIAGNOZA Rozwijając infrastrukturę i dokonując ciągłych zmian organizacyjnych i wizerunkowych zapomniano o najcenniejszym kapitale Uczelni, którym są PRACOWNICY. Praca na PG przestaje być atrakcyjna dla młodych, najbardziej utalentowanych ludzi. Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

3 POLITYKA KADROWA Uproszczenie systemu ocen pracowników Odpowiedzialność bezpośredniego przełożonegoOdpowiedzialność bezpośredniego przełożonego Proste ankiety bez rozbudowanego systemu punktówProste ankiety bez rozbudowanego systemu punktów Uproszczenie systemu awansowego Proste ścieżki awansów na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnegoProste ścieżki awansów na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego Silne wsparcie dla liderów naukowych (zmniejszenie pensum, wsparcie finansowe w postaci grantów uczelnianych, wspomaganie wyjazdów na ważne konferencje)Silne wsparcie dla liderów naukowych (zmniejszenie pensum, wsparcie finansowe w postaci grantów uczelnianych, wspomaganie wyjazdów na ważne konferencje) Przeciwdziałanie powstawaniu luki pokoleniowej wśród kadry naukowejPrzeciwdziałanie powstawaniu luki pokoleniowej wśród kadry naukowej Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczejPodnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej Podnoszenie kwalifikacji pracowników (języki obce, kursy dokształcające, nowe narzędzia informatyczne)Podnoszenie kwalifikacji pracowników (języki obce, kursy dokształcające, nowe narzędzia informatyczne) Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

4 POLITYKA NAUKOWA Uprawnienia akademickie Analiza rzeczywistych możliwości utrzymania już posiadanych i uzyskania nowych prac akademickich (mechanika, energetyka, ochrona środowiska…)Analiza rzeczywistych możliwości utrzymania już posiadanych i uzyskania nowych prac akademickich (mechanika, energetyka, ochrona środowiska…) Pomoc dla czasopism, które mają szansę na umieszczenie na liście JCR – wzrost wartości liczbowej współczynnika oddziaływania (IF)Pomoc dla czasopism, które mają szansę na umieszczenie na liście JCR – wzrost wartości liczbowej współczynnika oddziaływania (IF) Wspieranie projektów mających na celu wspólne występowanie o uzyskanie uprawnień akademickich bez zmiany struktury organizacyjnejWspieranie projektów mających na celu wspólne występowanie o uzyskanie uprawnień akademickich bez zmiany struktury organizacyjnej Ocena parametryczna wydziałów (przygotowanie do kolejnego rankingu ogólnopolskiego) Integracja działalności z zakresie kształcenia kadr naukowych poprzez organizacje środowiskowych studiów doktoranckichIntegracja działalności z zakresie kształcenia kadr naukowych poprzez organizacje środowiskowych studiów doktoranckich Zmniejszenie obowiązków dydaktycznych dla wybitnych naukowców i liderów dużych zespołów naukowych – finansowanie ze środków UczelniZmniejszenie obowiązków dydaktycznych dla wybitnych naukowców i liderów dużych zespołów naukowych – finansowanie ze środków Uczelni Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

5 RELACJE WŁADZE UCZELNI – WŁADZE WYDZIAŁÓW Pełne zaufanie i współpracaPełne zaufanie i współpraca System premiowania jednostek posiadających najwyższą kategorię i zrównoważony budżetSystem premiowania jednostek posiadających najwyższą kategorię i zrównoważony budżet Poszanowanie i wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć wydziałowychPoszanowanie i wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć wydziałowych Możliwość obniżania wysokości pensum dydaktycznego na poziomie wydziałówMożliwość obniżania wysokości pensum dydaktycznego na poziomie wydziałów Możliwość zatrudniania profesorów i niezbędnych pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalnyMożliwość zatrudniania profesorów i niezbędnych pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny Podjęcie starań o samodzielność finansową Wydziałów w celu uproszczenia procesu przetargowegoPodjęcie starań o samodzielność finansową Wydziałów w celu uproszczenia procesu przetargowego Wspieranie jednostek chcących uzyskać certyfikaty jakości itd (centra doskonałości, KNOW)Wspieranie jednostek chcących uzyskać certyfikaty jakości itd (centra doskonałości, KNOW) Zmiany na rzecz większej samodzielności wydziałów Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

6 RELACJE WŁADZE UCZELNI – WŁADZE WYDZIAŁÓW cd. Warunki większej samodzielności Pełna odpowiedzialność dziekanów za decyzjePełna odpowiedzialność dziekanów za decyzje Dobra kondycja finansowa wydziałówDobra kondycja finansowa wydziałów Oznaki wzrostu potencjału naukowegoOznaki wzrostu potencjału naukowego Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

7 STYL DZIAŁALNOŚCI I PODEJMOWANIA DECYZJI Integracja systemów zarządzania uczelnią (dydaktyka, nauka, finanse, infrastruktura)Integracja systemów zarządzania uczelnią (dydaktyka, nauka, finanse, infrastruktura) Poprawa działania i dalszy rozwój systemów informatycznych funkcjonujących na UczelniPoprawa działania i dalszy rozwój systemów informatycznych funkcjonujących na Uczelni Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentówWdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów Skrócenie czasu podejmowania decyzji i drogi służbowejSkrócenie czasu podejmowania decyzji i drogi służbowej Optymalizacja działań jednostek centralnych administracji – to kluczowy element funkcjonowania UczelniOptymalizacja działań jednostek centralnych administracji – to kluczowy element funkcjonowania Uczelni Przegląd zawartości repozytorium i uproszczenie dostępu do dokumentówPrzegląd zawartości repozytorium i uproszczenie dostępu do dokumentów Ograniczenie liczby i objętości wydawanych zarządzeńOgraniczenie liczby i objętości wydawanych zarządzeń Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

8 STYL DZIAŁALNOŚCI I PODEJMOWANIA DECYZJI cd. Uwolnienie inicjatywy i decyzyjnościUwolnienie inicjatywy i decyzyjności Przestrzeganie zasad etyki, kultury osobistej, poszanowanie ludzkiej godności na wszystkich poziomach relacjiPrzestrzeganie zasad etyki, kultury osobistej, poszanowanie ludzkiej godności na wszystkich poziomach relacji Czerpanie z pomysłów i inicjatyw całej społeczności akademickiejCzerpanie z pomysłów i inicjatyw całej społeczności akademickiej Zmienić to co się nie sprawdziło, zachować to co dobrze funkcjonujeZmienić to co się nie sprawdziło, zachować to co dobrze funkcjonuje Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

9 UTWORZENIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PG Od roku 2017 zostanie utworzony specjalny Fundusz ze środków, którymi dysponuje rektorOd roku 2017 zostanie utworzony specjalny Fundusz ze środków, którymi dysponuje rektor Fundusz będzie przeznaczony na realizację oddolnych inicjatyw zgłoszonych przez pracowników i studentów, które trudno dostrzec z perspektywy władz Uczelni czy też poszczególnych jednostek organizacyjnychFundusz będzie przeznaczony na realizację oddolnych inicjatyw zgłoszonych przez pracowników i studentów, które trudno dostrzec z perspektywy władz Uczelni czy też poszczególnych jednostek organizacyjnych Ostateczny wybór przedsięwzięć będzie należał do pracowników i studentów (decyzja podjęta w głosowaniu)Ostateczny wybór przedsięwzięć będzie należał do pracowników i studentów (decyzja podjęta w głosowaniu) Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

10 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM STUDENCKIM I DOKTORANCKIM Poparcie dla oryginalnych inicjatywPoparcie dla oryginalnych inicjatyw Utworzenie fundacji wspierania samorządności studenckiejUtworzenie fundacji wspierania samorządności studenckiej Organizacja sal dydaktycznych do realizacji projektów grupowych (międzywydziałowych) będących pod opieką doktorantów (realizacja obowiązkowej praktyki dydaktycznej)Organizacja sal dydaktycznych do realizacji projektów grupowych (międzywydziałowych) będących pod opieką doktorantów (realizacja obowiązkowej praktyki dydaktycznej) Zielone światło dla interdyscyplinarnych projektów i prac dyplomowychZielone światło dla interdyscyplinarnych projektów i prac dyplomowych Utworzenie i odpowiednie wyposażenie przestrzeni na działalność naukową i usługową studentów i doktorantówUtworzenie i odpowiednie wyposażenie przestrzeni na działalność naukową i usługową studentów i doktorantów Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

11 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Promocja Politechniki GdańskiejPromocja Politechniki Gdańskiej Poszukiwanie sponsorów i darczyńcówPoszukiwanie sponsorów i darczyńców Opinie o nowych kierunkach studiów oraz o profilu badań naukowychOpinie o nowych kierunkach studiów oraz o profilu badań naukowych Nawiązywanie kontaktów i współpracy w formie branżowych spotkań pracowników wydziałów z biznesem organizowanych wspólnie z organizacjami pracodawcówNawiązywanie kontaktów i współpracy w formie branżowych spotkań pracowników wydziałów z biznesem organizowanych wspólnie z organizacjami pracodawców Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

12 KLUB SENIORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasługuje na wsparcie i pomocZasługuje na wsparcie i pomoc Należy wykorzystać doświadczenie i wiedzę dużej rzeszy seniorów chcących utrzymywać kontakt z Alma Mater i zainteresowanych dalszą działalnością na rzecz UczelniNależy wykorzystać doświadczenie i wiedzę dużej rzeszy seniorów chcących utrzymywać kontakt z Alma Mater i zainteresowanych dalszą działalnością na rzecz Uczelni Należy docenić i uszanować więź emocjonalną z Uczelnią dużej rzeszy seniorówNależy docenić i uszanować więź emocjonalną z Uczelnią dużej rzeszy seniorów Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

13 CO NIE JEST PRAWDĄ? Zmuszę wszystkich do bardzo wczesnego rozpoczynania pracyZmuszę wszystkich do bardzo wczesnego rozpoczynania pracy Zwolnię część pracownikówZwolnię część pracowników Nie potrafię rozmawiać i wysłuchiwać racji innychNie potrafię rozmawiać i wysłuchiwać racji innych Jestem konfliktowyJestem konfliktowy Jestem apodyktycznyJestem apodyktyczny Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

14 CO JEST PRAWDĄ? Jestem pracoholikiemJestem pracoholikiem Lubię zaczynać pracę wcześnie ranoLubię zaczynać pracę wcześnie rano Znam Uczelnię „od podszewki”Znam Uczelnię „od podszewki” Funkcjonuję w strukturach Uczelni od 30 latFunkcjonuję w strukturach Uczelni od 30 lat Realizacji zadań i wyzwań mogę poświecić cały mój czas i energięRealizacji zadań i wyzwań mogę poświecić cały mój czas i energię Nie lubię bezproduktywnych dyskusji i „dzielenia włosa na czworo”Nie lubię bezproduktywnych dyskusji i „dzielenia włosa na czworo” Nie lubię przerostu biurokracji i jej rozwojuNie lubię przerostu biurokracji i jej rozwoju Podejmuję decyzje bez zbędnej zwłoki po wysłuchaniu argumentów wszystkich stronPodejmuję decyzje bez zbędnej zwłoki po wysłuchaniu argumentów wszystkich stron Biorę pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje – nie szukam winnych ewentualnej porażkiBiorę pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje – nie szukam winnych ewentualnej porażki Lubię (szybką) jazdę na rowerzeLubię (szybką) jazdę na rowerze Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

15 APEL Osiągnąłem wszystko, co profesor polskiej uczelni może osiągnąćOsiągnąłem wszystko, co profesor polskiej uczelni może osiągnąć Czuję się człowiekiem spełnionym, ale nadal pełnym energii i chęci podejmowania się nowych wyzwańCzuję się człowiekiem spełnionym, ale nadal pełnym energii i chęci podejmowania się nowych wyzwań Cały mój czas i energię pragnę poświęcić pracy na rzecz Politechniki GdańskiejCały mój czas i energię pragnę poświęcić pracy na rzecz Politechniki Gdańskiej Rektor powinien być nie tylko dobrym pracownikiem naukowym - musi być także sprawnym menadżeremRektor powinien być nie tylko dobrym pracownikiem naukowym - musi być także sprawnym menadżerem Bycie rektorem traktuję jako służbę, nie przywilejBycie rektorem traktuję jako służbę, nie przywilej Warto dać mi szansę! Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016

16 ŹRÓDŁO INFORMACJI Strona domowa: http://chem.pg.edu.pl/jacek-namiesnikStrona domowa: http://chem.pg.edu.pl/jacek-namiesnik Informacje o osiągnięciachInformacje o osiągnięciach Plan działańPlan działań Opinie o działalności (studenci, doktoranci, przedstawiciele jednostek z otoczenia gospodarczego Uczelni)Opinie o działalności (studenci, doktoranci, przedstawiciele jednostek z otoczenia gospodarczego Uczelni) Forum dyskusyjneForum dyskusyjne Bezpośredni kontaktBezpośredni kontakt Kontakt mailowy – jacek.namiesnik@pg.gda.plKontakt mailowy – jacek.namiesnik@pg.gda.pl Zapraszam ! Możliwość kontaktu i wymiany opinii Spotkanie wyborcze Kandydata na Rektora PG - 24.03.2016


Pobierz ppt "POLITECHNIKA GDAŃSKA TO DOBRO NAS WSZYSTKICH! CZAS NA ZMIANĘ. MNIEJ SŁÓW, WIĘCEJ CZYNÓW. Jacek Namieśnik Kandydat na stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google