Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Czym jest Town Centre Management (TCM) oraz możliwości zastosowania TCM dla potrzeb zarządzania ulicą Piotrkowską Stanisław Radomiński – MSR, partner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Czym jest Town Centre Management (TCM) oraz możliwości zastosowania TCM dla potrzeb zarządzania ulicą Piotrkowską Stanisław Radomiński – MSR, partner."— Zapis prezentacji:

1 1 Czym jest Town Centre Management (TCM) oraz możliwości zastosowania TCM dla potrzeb zarządzania ulicą Piotrkowską Stanisław Radomiński – MSR, partner Institute of Place Management (UK) Łódź, 25 kwietnia 2008

2 2 Town Centre Management Town Centre Management (TCM) = Zarządzanie Centrum Miasta Kompleksowe i długofalowe działania, podejmowane przez sektor publiczny wraz z sektorem prywatnym, których celem jest ożywienie, rozwój i wzrost znaczenia obszarów tradycyjnie uznawanych za centra aglomeracji.

3 3 Historia TCM Początek w Europie – Wielka Brytania, lata 80 Uzupełnienie procesu przemian, który dotknął nie tylko gospodarkę, ale także same miasta Działania w ramach Zarządzania Centrum Miasta były trafną odpowiedzią na zmieniający się charakter aglomeracji - kompleksowe podejście, obejmujące kwestie rozwoju, zarządzania oraz promocji centralnych obszarów miast TCM to standard wielu miast Europy zachodniej

4 4 TCM w Europie Norwegia „Zwiększenie konkurencyjności centrów miast oraz przyciąganie firm prywatnych i organizacji do lokowania swoich siedzib w centrum” Norsk Sentrumsforum, 2005 Niemcy „Marketing miejski (...) reklamowanie przestrzeni miejskich (...) turystyka (...) zarządzanie imprezami, biuro konferencyjne oraz zarządzanie miastem” Biuro marketingu miejskiego Nadrenii Północnej-Westfalii, 2003 Włochy „Sposób na poprawę gospodarczej, socjalnej oraz kulturalnej oferty miasta (...) agregacja sklepów, firm i usług turystycznych znajdujących się na tym samym terenie lub ulicy oraz tworzenie sieci zintegrowanych obszarów handlowych” Uniwersytet Mediolański, 2004 Wielka Brytania „skuteczne zarządzanie centrami miast jest niezbędne dla poprawy i podtrzymania ich żywotności i zdolności do utrzymania się na rynku (...) podejście strategiczne do zarządzania centrami miast powinno być rozwijane w partnerstwie (...) z władzami lokalnymi, sektorem prywatnym, właścicielami nieruchomości (...) oraz lokalną społecznością” Rząd brytyjski, 2005

5 5 Formy organizacyjne Najczęściej spotykane formy organizacji TCM: Wydzielony zespół/stanowisko w urzędzie miasta Specjalnie powołana w tym celu spółka Powołana w tym celu organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) Współpraca w ramach TCM opiera się zazwyczaj na partnerstwie publiczno-prywatnym, inicjowanym zarówno odgórnie (przez urząd miasta) jak i oddolnie (przez lokalnych przedsiębiorców)

6 6 Finansowanie TCM Partnerzy w ramach TCM, w tym: –Miasto –Przedsiębiorcy –właściciele nieruchomości –banki Sponsorzy i darczyńcy zainteresowani wzrostem atrakcyjności miasta Mechanizmy finansowania utworzone przez władze Samofinansujące się przedsięwzięcia

7 7 Finansowanie publiczne Finansowanie prywatne Formalne Cesena (IT) Granollers (ESP) Darwen (UK) Lille (FRA) Salzburg (AUT) Terrassa (ESP) Nieformalne Ludlow (UK) Vasterås (SWE) Łódź (PL) St Helens (UK) Modele europejskie Źródło: European Town Centre Management models and future challenges for the TCM profession – Coca-Stefaniak, Quinn, Parker

8 8 Składowe udanego TCM Spójna misja i wizja rozwoju obszaru centralnego Skorelowana z nimi strategia i plany działań Partnerstwo realizujące powyższe plany Wsparcie i zaangażowanie kluczowych aktorów rynku lokalnego (w tym grupy robocze i projektowe)

9 9 Składowe udanego TCM Partnerstwo funkcjonujące w ramach TCM zapewnia odniesienie się do kluczowych zagadnień i najbardziej efektywnie podnosi atrakcyjność obszarów centralnych TCM to podejście pro-aktywne, innowacyjne i łatwo adaptujące się do zmian w centrum

10 10 Podstawowe cele TCM Profesjonalizacja zarządzania centrum miasta Zwiększanie różnorodności obszaru centralnego Poprawa dostępności Poprawa jakości przebywania w centrum Pokazanie, że centrum jest otwarte dla wszystkich i jest warte odwiedzenia Tworzenie, rozwijanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku centrum

11 11 Jaki korzyści daje TCM? Usprawnienie zarządzania obszarami centralnymi oraz wzmocnienie roli centrum Integracja społeczności lokalnej oraz utożsamianie się mieszkańców z miejscem zamieszkania Rozwój gospodarczy centrum, promieniujący na pozostałe części aglomeracji

12 12 Jaki korzyści daje TCM? Kompleksowe podejście do tworzenia, rozwoju, zarządzania i promocji przestrzeni publicznych Stworzenie przyjaznego miejsca dla wszystkich Wykreowanie rozpoznawalnego wizerunku miasta i jego promocja

13 13 Przykłady TCM Gran Centre Granollers (Hiszpania) „Miasto, kultura i handel” Kredytowe karty lojalnościowe Pedestrian islands Uliczne wykłady, dyskusje i seminaria Manchester City Centre Management Company – Manchster (Anglia) 17 krotny wzrost liczby mieszkańców centrum w okresie 15 lat (1991-2006) Jedno z najatrakcyjniejszych miast do życia, prowadzenia interesów i odwiedzania

14 14 Przykłady TCM Altstadt Verband – Salzburg (Austria) Model finansowania oparty na amerykańskim Business Improvement District (BID) Marketing miejski jako główny cel TCM Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych Młodzieżowe środy Bełchatów (Polska) Narzędzie zarządzania programem rewitalizacji Zwolnienia podatkowe Łódź (Polska) Fundacja Ulicy Piotrkowskiej Sztab Piotrkowska

15 15 Finansowanie publiczne Finansowanie prywatne Formalne Cesena (IT) Salzburg (AUT) Terrassa (ESP) Nieformalne Dobre praktyki

16 Formalna - prywatna Partnerstwo publiczno-prywatne Zarządzane przez sp. z o.o. 57% finansowania przez sektor prywatny Obowiązkowe składki członkowskie (podobnie jak w BID) – brak „gapowiczów” Rada miejska nie ma prawa głosu w sprawie finansów Osobowość prawna i statut Mieszkańcy nie mają prawa głosu Dobre praktyki – Austria Studium przypadku: Salzburg Źródło: European Town Centre Management models and future challenges for the TCM profession – Coca-Stefaniak, Quinn, Parker

17 Nieformalna - prywatna Partnerstwo publiczno-prywatne Inicjatywa sprzedawców (od 2003) Brak statutu Obejmuje historyczną dzielnicę Proces decyzyjny typu bottom-up Problem z „gapowiczami” Dobre praktyki – Włochy Studium przypadku: Cesena Źródło: European Town Centre Management models and future challenges for the TCM profession – Coca-Stefaniak, Quinn, Parker

18 Dobre praktyki – Hiszpania Formalna - prywatna Partnerstwo publiczno-prywatne Inicjatywa sprzedawców z ponad 50% finansowaniem ze źródeł publicznych (w 2007) Połączenie TCM i BID (posuiada statut) Brak obowiązkowych składek – „gapowicze” Mieszkańcy mają prawo głosu Studium przypadku: Terrassa Źródło: European Town Centre Management models and future challenges for the TCM profession – Coca-Stefaniak, Quinn, Parker

19 Nie tylko TCM INSTITUTE OF PLACE MANAGEMENT „Być profesjonalnym międzynarodowym ciałem wspierającym osoby związane z rozwojem, zarządzaniem oraz ulepszaniem miejsc” www.placemanagement.org W trakcie tworzenia jest polski odpowiednik: Instytut Zarządzania Miejscem

20 20 Dziękuję za uwagę Stanisław Radomiński MSR ul. Rewolucji 1905r. Nr82 Budynek ARTERION www.msr2.pl biuro@msr2.pl tel. 042-299-91-48 fax 042-299-91-49 tel. kom. 695-662-528


Pobierz ppt "1 Czym jest Town Centre Management (TCM) oraz możliwości zastosowania TCM dla potrzeb zarządzania ulicą Piotrkowską Stanisław Radomiński – MSR, partner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google