Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA PISM. KTO TWORZY PISMA? Członkowie Zarządu Oddziału, Asystenci Lokalnych Koordynatorów Stałych, Koordynatorzy Lokalni Projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA PISM. KTO TWORZY PISMA? Członkowie Zarządu Oddziału, Asystenci Lokalnych Koordynatorów Stałych, Koordynatorzy Lokalni Projektów."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA PISM

2 KTO TWORZY PISMA? Członkowie Zarządu Oddziału, Asystenci Lokalnych Koordynatorów Stałych, Koordynatorzy Lokalni Projektów.

3 K IEDY POTRZEBUJESZ OFICJALNEGO PISMA Z NADANIEM SYGNATURY ? Pisma skierowane do Władz WNM, Rektoratu (np. gdy chcesz przeprowadzić akcję na terenie Wydziału WNM lub samego Kortowa) i in. Instytucji ( Szpital), Poszukiwanie sponsorów, Prośba o współpracę w przeprowadzeniu danej akcji, Prośba o patronat nad daną akcją, Zapraszanie „Mediów”, Zapraszanie osób prywatnych/firm/instytucji mających poprowadzić Twoją akcję, Wynajęcie sali, Zakup potrzebnych materiałów, Wypożyczenie sprzętu.

4 PISMA POTRZEBUJESZ RÓWNIEŻ WTEDY, GDY TWOJA AKCJA OBYWA SIĘ PONOWNIE (nawet jeśli jest to w tym samym miejscu, co ostatnio). NICZEGO NIE ZAŁATWIAMY TELEFONICZNIE!!!

5 PODZIĘKOWANIA I DYPLOMY NIE WYMAGAJĄ SYGNATURY Wzór podziękowania znajdziesz na stronie olsztyn.ifmsa.pl w zakładce INSTRUKTAŻ –> Zasady prawidłowego tworzenia pism. W takim wypadku pismo dostarczasz osobiście i koniecznie potrzebujesz podpisu prezydenta oddziału.

6 K IEDY WYMAGANY JEST PODPIS PREZYDENTA ? W sytuacji, gdy: chcesz zanieść pismo osobiście; Twoje pismo skierowane jest do Władz Uczelni, Twoje pismo skierowane jest do sponsorów, Twoje pismo skierowane jest do partnerów.

7 KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD Każde pismo musi być utworzone na PAPIERZE FIRMOWYM. Nazywamy się IFMSA – Poland Oddział Olsztyn.

8 Używamy czcionki Georgia, rozmiar 11. Pogrubiona czcionka ( Bold ) obowiązuje do nazwy adresata oraz Waszego imienia i nazwiska na końcu pisma. Wasza funkcja powinna znajdować się pod imieniem i nazwiskiem (czcionka Georgia, rozmiar 11). Dane kontaktowe wpisujemy w stopce w lewym dolnym rogu strony. Tekst powinien być wyjustowany. Nie używamy podkreśleń w formatowaniu tekstu.

9 NIEZBĘDNE INFORMACJE ZAWARTE W TWOIM PIŚMIE Kilka słów o tym czym jest IFMSA-Poland, np.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny — IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Działalność Stowarzyszenia polega na przeprowadzaniu projektów i akcji na rzecz środowiska studenckiego, dzieci, młodzieży i społeczności olsztyńskiej. Słyniemy z takich akcji jak „Szpital Pluszowego Misia” czy „Miś pod Szpitalną Choinkę”. Organizujemy różnorodne konferencje naukowe, prowadzimy międzynarodowe wymiany studenckie, praktyki, szkolenia i warsztaty.

10 Kilka słów o tym czym jest Program Stały, w ramach którego przeprowadzacie akcję, np.: Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) zajmuje się szerzeniem idei równości, tolerancji i szeroko pojętego pokoju między ludźmi. W ramach naszych akcji staramy się pomagać ludziom marginalizowanym przez społeczeństwo, mniejszościom i tym osobom, które o pomoc boją się zapytać. Program Stały ds. Edukacji Medycznej (SCOME) koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. Szczególną uwagę zwracamy na to, aby każdy realizowany przez nas projekt posiadał „cześć praktyczną”. Pozwala to uczestnikom na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, przyswojonej podczas organizowanych przez nas zajęć.

11 Kilka słów o tym, na czym będzie polegać Twoja akcja, np.: IFMSA-Poland co roku organizuje akcję pod nazwą „World AIDS Day”, w ramach której w każdym Oddziale Stowarzyszenia odbywają się happeningi, wystawy, stanowiska informacyjne, imprezy edukacyjne, które mają na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, aby móc poszerzyć ich wiedzę na temat HIV/AIDS dot. zakażenia, profilaktyki i leczenia. Celem akcji „Warsztaty Szycia Chirurgicznego” jest możliwość zdobycia przez studentów umiejętności teoretycznych, jak i praktycznych niezbędnych w praktyce przyszłego lekarza. Warsztaty odbędą się pod okiem wykwalifikowanych lekarzy praktyków. Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest od 1991 roku 14 listopada – w urodziny odkrywcy insuliny, Fredericka Bantinga. Święto ma zwrócić uwagę na globalny wymiar cukrzycy, zwiększyć świadomość społeczną na temat tej choroby i promować właściwe działania profilaktyczne. IFMSA-Poland 16 listopada organizuje z tej okazji ogólnopolską akcję "Zdrowie pod kontrolą". W tym dniu studenci medycyny w całym kraju będą starali się zwrócić uwagę społeczeństwa na problem cukrzycy.

12 WYSYŁANIE OFICJALNYCH PISM Masz dwie możliwości dostarczenia pism: 1. Pismo możesz zanieść osobiście. 2. Możesz wykorzystać drogę e – mail’ową. Gdy wybierasz 1. oprócz Twojego podpisu bezwzględnie wymagany jest podpis Prezydenta Oddziału ! Gdy wybierasz 2. wystarczą jedynie Twoje dane na końcu pisma.

13 WERSJA „ELEKTRONICZNA” Georgia, BOLD, 11 Georgia, 11

14 WERSJA „OSOBISTA”

15 CO DALEJ? Pismo wysyłasz do Sekretarza Oddziału na adres sekretarz@olsztyn.ifmsa.pl sekretarz@olsztyn.ifmsa.pl nie później niż 5 dni przed planowaną akcją. „Teoretycznie” Sekretarz ma 14 dni na odpowiedź.

16 PISMA PRZYCHODZĄCE Wszystkie pisma, które otrzymujecie od Władz Uczelni/ sponsorów/ partnerów/ instytucji i in. (zarówno drogą elektroniczna, jak i „osobistą”) należy dostarczyć do Sekretarza Oddziału w celu ich archiwizacji.


Pobierz ppt "ZASADY PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA PISM. KTO TWORZY PISMA? Członkowie Zarządu Oddziału, Asystenci Lokalnych Koordynatorów Stałych, Koordynatorzy Lokalni Projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google