Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

2 W Rocznym Programie Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok. (UCHWAŁA NR LXXIII/1143/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 września 2014r.) zostały przyjęte następujące zadania priorytetowe w sferze “Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

3 Edukacja ekologiczna – ochrona przyrody (programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe, prelekcje itp.); Edukacja ekologiczna – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa cykliczne wysokonakładowe itp.); Ochrona i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania; Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych;

4 Na realizację zadań publicznych w sferze „ Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” na rok 2015 w budżecie Wydziału Ochrony Środowiska przeznaczono 150.000,00 zł W 2015 roku odbyły się 2 edycje otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań, w ww sferze

5 I edycja konkursu termin składania ofert wyznaczono na okres od 20 marca do 10 kwietnia 2015 roku w tym okresie złożono 14 ofert Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 11 ofert, (jeden z oferentów zrezygnował z realizacji powierzonego zadania) 3 oferty nie spełniły warunków formalnych Komisja Konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji w kwocie 101.155,00 zł

6

7 II edycja konkursu termin składania ofert wyznaczono na okres od 27 maja do 17 czerwca 2015 roku w tym okresie złożono 5 ofert Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 4 ofert, 1 oferta została zaopiniowana negatywnie Komisja Konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji w kwocie 45.550,00 zł

8

9 W roku 2015 na wniosek Komisji Konkursowej w obszarze “Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” Prezydent Miasta Poznania przyznał dotacje w łącznej kwocie 146.705,00 zł Ponadto w trybie pozakonkursowym tj na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert zostały złożone 2 oferty, z których jedna została odrzucona z przyczyn formalnych, a druga została uznana za bezcelową.

10 Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska W roku 2015 odbyło się do tej pory 7 spotkań 15.01.2015 r Przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego 11.02.2015 r. Ochrona jerzyków. 11.03.2015 r. Plany budowy kompostowni odpadów w sąsiedztwie składowiska w Suchym Lesie Zagrożenia ujęcia wody w Mosinie. Użytki ekologiczne w Poznaniu. 09.04.2015 r. Ochrona drzew w mieście. Jakie zmiany wdrożyć, aby KDO działała efektywniej. 06.05.2015 r. Udział społeczeństwa i organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących zieleni. 08.06.2015 r. Z anieczyszczenie powietrza atmosferycznego w Poznaniu oraz działania miasta w zakresie jego redukcji - projekt KAWKA. Ochrona cieku Krzyżanka. 02.07.2015 r. Ptaki w mieście - inwentaryzacja ptaków przez organizacje pozarządowe. Ochrona cieku Krzyżanka

11 Następne posiedzenie KDO planowane jest w bieżącym miesiącu Ponadto przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska zostało przeprowadzone otwarte szkolenie dla organizacji pozarządowych, pt. „Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w decyzjach środowiskowych”

12 Dziękuję


Pobierz ppt "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google