Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Epidemiologia, wskazania i kwalifikacja biorcy wątroby MAREK PACHOLCZYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Epidemiologia, wskazania i kwalifikacja biorcy wątroby MAREK PACHOLCZYK."— Zapis prezentacji:

1 Epidemiologia, wskazania i kwalifikacja biorcy wątroby MAREK PACHOLCZYK

2 Przeszczepienie wątroby Historia 1 tx wątroby - 1963 T. Starzl 1 udana tx - 1967 T. Starzl 1 tx Polska - 1987 Szczecin, Zabrze 1 udana tx - 1990 CZD CLO Warszawa ( 2000- 2014 ) – 498 DOTYCHCZAS W POLSCE WYKONANO PONAD 2900 TRANSPLANTACJI WĄTROBY

3 KWALIFIKACJA DAWCY WĄTROBY pobranie wielonarządowe Stabilny hemodynamicznie Levonor < 0.15 mcg/kg/min Dopamina < 10 Jednorodność echogeniczna < 10 dni leczenia Bez chorób wątroby Bilirubina – norma AST/ALT < 250 PLT norma Koagulogram Na <175 ALP i GGTP norma

4 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY 1.Wskazania 2.Wykluczenie przeciwwskazań 3.Ocena ryzyka 4.Dyskwalifikacja lub wpisanie na listę biorców

5 WSKAZANIA DO PRZESZCZEPIENIA Grupa głównaPodgrupaPrzykłady Przewlekła niewydolność wątroby (marskość) Choroby cholestatyczne Pierwotna marskość żółciowa Pierwotne zwężające zapalenie dróg żółciowych Atrezja dróg żółciowych Choroba Byler’a Choroby miąższowe Autoimmunologiczne zapalenie wątroby Marskość kryptogenna Poalkoholowa marskość Wirusowe zapalenie typu B Wirusowe zapalenie typu C Choroby metaboliczne Niedobór alfa1-antytrypsyny Choroba Wilson’a Hemochromatoza Protoporfiria Rodzinna polineuropatia amyloidowa Choroby naczyniowe Zespół Budd-Chiari Ostra niewydolność wątroby Wirusowe Piorunujące zapalenie wątroby typu A,B,D, E Toksyczne Paracetamol Izoniazyd Amanita Phalloides (sromotnik) Zespół Rey’a Ostra dekompensacja przewlekłej niewydolności Zespół Budd-Chiari Choroba Wilson’a Zapalenie wątroby typu D Zagrażające życiu choroby metaboliczne Tyrozynemia Crigler Najjar Galaktozemia Spichrzanie glikogenu Choroba Gaucher’a Choroba Neman’a Pick’a Rodzinna polineuropatia amyloidowa Guzy wątroby Złośliwe HCC Hepatoblastoma Łagodne Torbielowatość watroby Duży naczyniak Tab.1 Pierwotne choroby wątroby będące wskazaniem do przeszczepienia narządu.

6 WSKAZANIA DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY U DOROSŁYCH 1.PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY:

7 PIERWOTNA MARSKOŚĆ ŻÓŁCIOWA ( PBC ) PIERWOTNE STWARDNIAJĄCE ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH ( PSC ) AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE WĄTROBY RAK PIERWOTNY W MARSKIEJ WĄTROBIE ( HCC) ALKOHOLOWA MARSKOŚĆ WĄTROBY WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B i C CHOROBA WILSONA ZESPÓŁ BUDD CHIARI’EGO RODZINNA POLINEUROPATIA AMYLOIDOWA ( FAP ) NIEDOBÓR ALFA-1 ANTYTRYPSYNY KRYPTOGENNA MARSKOŚĆ WĄTROBY

8 WSKAZANIA DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY 2. OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY :

9 - ZAPALENIE WIRUSOWE WĄTROBY B, D (współistniejące), E - ZATRUCIA : - PARACETAMOLEM - AMANITA PHALLOIDES - ZESPÓŁ BUDD CHIARI’EGO - NAGŁE ZAŁAMANIE FUNKCJI WĄTROBY W CHOROBIE WILSONA - PIERWOTNA NIEWYDOLNOŚĆ PRZESZCZEPU (PNF) - ZAKRZEP TĘTNICY WĄTROBOWEJ W DOBIE 1-10 PO OLTX

10 WSKAZANIA DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY 3. CHOROBY NOWOTWOROWE WĄTROBY :

11 ZŁOŚLIWE PIERWOTNE NOWOTWORY WĄTROBY : - HCC – RAK WĄTROBOWO-KOMÓRKOWY - HEPATOBLASTOMA (DZIECI ) ŁAGODNE NOWOTWORY WĄTROBY : - TOBIELOWATOŚĆ - OGROMNY NACZYNIAK

12 NAJCZĘSTSZE WSKAZANIA DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY ZAKAŻENIE WIRUSOWE 42% MARSKOŚĆ ALKOHOLOWA 26% PBC 18% HCC 17% KRYPTOGENNA 7% AUTOIMMUNOLOGICZNA 7% PSC 4% CHOROBA WILSONA 1%

13 OCENA PILNOŚCI PRZESZCZEPIENIA W PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY WG SKALI CHILD - PUGH LICZBA PUNKTÓW 123 BILIRUBINA ( MG% ) 1-22-3>3 ALBUMINY ( G% ) >3,52,8-3,5<2,8 WYDŁUŻENIE CZASU PT ( S ) 1-44-6>6 ENCEFALOPATIABRAKI-IIIII-IV WODOBRZUSZEBRAK P RZEJŚCIOWE OPORNE GRUPA A: 5-6 pkt B: 7-9 pkt C: 10-15 pkt

14 DO PRZESZCZEPIENIA ZGŁASZANI SĄ CHORZY GRUPY B i C Chorych grupy A kwalifikuje się w razie : SPONTANICZNE BAKTERYJNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ NAWRACAJĄCE ZAKAŻENIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH KRWAWIENIA Z ŻYLAKÓW PRZEŁYKU UPORCZYWY ŚWIĄD MIMO LECZENIA NAWRACAJĄCA ENCEFALOPATIA ZESPÓŁ WĄTROBOWO-NERKOWY NASILONA OSTEOPOROZA OSŁABIENIE UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ

15 3.8 x log(e) (bilirubina mg/dl)+11.2 x log (e) (INR) + 9.6 log (e) (kreatynina mg/dl) MELD > 14 MELD - model prognostyczny

16 Kwalifikacja biorcy wątroby- MARSKOŚĆ WĄTROBY Skala MELD Wiek (data urodzenia) Bilirubina (mg%) INR Kreatynina HD www.unos.org/resources/meldPeldCalculator.asp Nie uwzględnia np.: wyniszczenia, opornego wodobrzusza

17 POJEDYNCZY GUZ <= 5 CM ≤ 3 GUZKI, KAŻDY <= 3CM BEZ CECH NACIEKANIA DUŻYCH NACZYŃ BEZ PRZERZUTÓW POZA WĄTROBĘ (AFP >1000 świadczy o uogólnieniu procesu) KRYTERIA MEDIOLAŃSKIE

18 KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY W OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA WIRUSOWEGO - KRYTERIA CLICHY W INNYCH CHOROBACH - KRYTERIA KING’S COLLEGE

19 Kryteria Clichy Wiek < 30 lat Wiek > 30 lat Poziom czynnika V (%) < 20 < 20 < 30 < 30 Encefalopatia III/IV III/IV

20 Kryteria King`s College Zatrucie Paracetamolem pH krwi tętniczej < 7,3 lub obecne poniższe : PT> 100 s. Kreatynina > 3,4 mg% Encefalopatia III/IV Inne przyczyny PT > 100 s. lub 3 z poniższych : Żółtaczka > 7 dni Wiek 40 lat PT > 50 s. Bilirubina > 17,5 mg% Zatrucie halotanem lub innymi lekami

21 ROKOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAAWANSOWANIA CHOROBY (skala Child-Pugh) PRZESZCZEPIENIE ZE WSKAZAŃ PILNYCH 60 – 70% PRZEŻYCIE ROCZNE : bez TX 0-5% PRZESZCZEPIENIE PLANOWE 96% PRZEŻYCIE ROCZNE : A B wg Child’a bez 70 – 80 i 90% C wg Child’a bez < 50%

22 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY 1.Wskazania 2.Wykluczenie przeciwwskazań 3.Ocena ryzyka 4.Dyskwalifikacja lub wpisanie na listę biorców

23 PRZECIWWSKAZANIA DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY NOWOTWÓR ZAKAŻENIE UKŁADOWE (Z WYJĄTKIEM SBP) ZESPÓŁ WĄTROBOWO-PŁUCNY NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWO - KRĄŻENIOWA NIEWYDOLNOŚĆ WIELONARZĄDOWA ROZLEGŁA ZAKRZEPICA WROTNA BRAK WSPÓŁPRACY CHOREGO CZYNNA CHOROBA ALKOHOLOWA

24 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY 1.Wskazania 2.Wykluczenie przeciwwskazań 3.Ocena ryzyka 4.Dyskwalifikacja lub wpisanie na listę biorców

25 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY etiologia wirusowa choroba Wilsona choroba autoimmunologiczna toksyczna NIEZMIERNIE ISTOTNA DLA OCENY BIORCY JEST OCENA RYZYKA NAWROTU CHOROBY i ZAPOBIEGANIE - surowica anty-HBs, analog nukleotydowy / nukleozydowy WYBORU LEKÓW IMMUNOSUPRESYJNYCH Rozpoznanie

26 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY OCENA RYZYKA NIEPOWODZENIA PRZESZCZEPIENIA / WYKLUCZENE PRZECIWSKAZAŃ potencjalne ogniska zakażenia zęby, zatoki, ZUM, drogi oddechowe, nosicielstwo MRSA, kolonizacja Candida, Aspergillus) choroba nowotworowa CT, USG, gastroskopia, kolonoskopia mammografia, cytologia, TV-USG u kobiet markery CEA, CA-19,9, AFP, CA-125 u kobiet, PSA u mężczyzn

27 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY Układ krążenia Wywiad w kierunku NT lub ChNS EKG ECHO serca ( z oceną frakcji wyrzutowej) Próba wysiłkowa- bieżnia lub test z dobutaminą Koronarografia >50>45 r.życia

28 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY Układ oddechowy RTG klatki piersiowej CT klaki piersiowej w wybranych przypadkach Spirometria

29 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY Czynność nerek Badanie ogólne moczu Kreatynina ( wyniszczenie!, żółtaczka! utrudnia oznaczenie ) Mocznik Kreatynina, Na, z DZM – oznaczenie GFR Zespół wątrobowo-nerkowy 60% wzrost ryzyka okołooperacyjnej śmierci

30 Chory z marskością wątroby HBV Dodatni wynik HBV-DNA PCR - leczenie analogami NZD / NTD rozpocząć jak najszybciej (minimum 4 tygodnie przed przeszczepieniem) Po przeszczepieniu leczenie immunoglobuliną anty-HBs tak by poziom p/ciał > 100 i analogami przewlekle

31 KWALIFIKACJA BIORCY WĄTROBY 1.Wskazania 2.Wykluczenie przeciwwskazań 3.Ocena ryzyka 4.Dyskwalifikacja lub wpisanie na listę biorców

32 Ostateczna kwalifikacja biorcy wątroby zespołowa Chirurg Internista / Hepatolog / Zakaźnik Anestezjolog

33 Droga pacjenta do przeszczepienia wątroby Lekarz POZ HEPATOLOG (ustalenie diagnozy i stopnia zaawansowania choroby) Konsultacja w ośrodku transplantacyjnym (kwalifikacja/przeciwwskazania) Ewaluacja kliniczna w ośrodku hepatologicznym (badania niezbędne do kwalifikacji chorego do operacji) Wielospecjalistyczna konsultacja w ośrodku transplantacyjnym Powiadomienie chorego ( i rodziny) o wyniku kwalifikacji i uzyskanie zgody chorego na leczenie Wpisanie chorego na listę oczekujących

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Epidemiologia, wskazania i kwalifikacja biorcy wątroby MAREK PACHOLCZYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google