Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skale w OIT Jakub Pniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skale w OIT Jakub Pniak."— Zapis prezentacji:

1 Skale w OIT Jakub Pniak

2 SOFA – Sepsis-related Organ Failure Assessment score
Ocenia: układ oddechowy (Pa02/FiO2) [mmHg] 0-4 pkt. układ nerwowy (GCS) 0-4 pkt. układ krążenia (MAP i konieczność użycia presorów) 0-4 pkt. funkcja wątroby (bilirubina) 0-4 pkt. funkcja nerek (kreatynina i obj. moczu) 0-4 pkt. koagulologia (płytki) 0-4 pkt. Ocenę przeprowadza się w sposób ciągły (codziennie lub częściej).

3 MODS – Multiple Organ Dysfunction Score
Ocenia układ oddechowy (Pa02/FiO2) [mmHg] 0-4 pkt. układ nerwowy (GCS) 0-4 pkt. układ krążenia [(HRxCVP):MAP] 0-4 pkt. funkcja wątroby (bilirubina) 0-4 pkt. funkcja nerek (kreatynina) 0-4 pkt. koagulologia (płytki) 0-4 pkt. Ocenę przeprowadza się w sposób ciągły (codziennie lub częściej).

4 LODS – Logistic Organ Dysfunction System
Ocenia: układ krążenia (HR, SysBP) układ oddechowy (Pa02/FiO2) układ nerwowy (GCS) hematologie (WBC, PLT) funkcje nerek (mocznik/BUN, kreatynina, obj. moczu) funkcje wątroby (bilirubina, PT) Ocenę przeprowadza się przy przyjęciu.

5 APACHE II Ocenia: układ krążenia (HR, MAP)
układ oddechowy (RR, gradient A-a/PaO2) układ nerwowy (GCS) gazometria krwi tętniczej (pH lub HCO3- gdy pH nie dostępne) temperatura Na+, K+ w surowicy funkcja nerek (kreatynina, występowanie/brak ONN) hematologia (Ht, WBC) wiek choroby przewlekłe i tryb przyjęcia Ocenę przeprowadza się przy przyjęciu. gdy FiO2 ≥0.5 gdy FiO2 <0.5

6 SAPS II - Simplified Acute Physiology Score
Ocenia: układ krążenia (HR, SysBP) układ oddechowy (Pa02/FiO2) tylko gdy MV/CPAP układ nerwowy (GCS) wiek temperatura funkcja nerek (mocznik/BUN, obj. moczu) funkcja wątroby (bilirubina) hematologia (WBC) Na+, K+, HCO3- tryb przyjęcia i choroby przewlekłe (AIDS, hematologiczne, neo. meta.) Ocenę przeprowadza się przy przyjęciu.

7 MPM II Ocenia obecnośc czynników ryzyka (nagły tryb przyjęcia, przerzuty neo, żółtaczka, infekcja, obecność masy wewnątrzczaszkowej, wentylację mechaniczną, koniecznośc stosowania presorów, niską 3-5 punktację GCS, wiek) oraz czy zostały przekroczone progi wartości fizjologicznych (kreatynina, obj. wydalanego moczu, PaO2, PT). Odpowiedzi Tak/Nie. Możliwość oceny do 72h po przyjęciu.

8

9 SOFA vs MODS 949 pacjentów OIT (profil ogólny)
brak znaczących różnic między skalami w przewidywaniu zgonu pacjentów dobra wartość obu skal w przewidywaniu zgonu pacjenta komponent oceniający układ krążenia wyraźnie lepszy w skali SOFA niż w MODS przy przyjęciu AUC SOFA CV vs MODS CV 0.694, (p<0.01); przy 48 h AUC SOFA CV vs MODS CV 0.675, (p<0.01); końcowa AUC SOFA CV vs MODS CV 0.674, (p<0.01) źródło: Intensive Care Med Nov;28(11): Epub 2002 Sep 6. The Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) versus the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score in outcome prediction.

10 SOFA vs MODS 1436 pacjentów OIT (profil ogólny)
brak znaczących różnic między skalami w przewidywaniu zgonu pacjentów słaba wartość obu skal w przewidywaniu zgonu pacjenta komponent oceniający układ krążenia nieco lepszy w skali SOFA niż w MODS źródło: Can J Anaesth Mar;52(3):302-8. Limited ability of SOFA and MOD scores to discriminate outcome: a prospective evaluation in 1,436 patients.

11 SOFA vs MODS u pacjentów z ciężkim urazem OUN
komponent układu krążenia SOFA lepiej od komponentu układu krążenia MODS rozróżnia pacjentów z niekorzystnym wynikiem neurologiczym (unfavorable neurologic outcome) oraz zgony wewnątrzszpitalne od pozostałej populacji pacjentów (SOFA AUC=0.73 oraz 0.75 odpowiednio; MODS AUC= 0.59 oraz 0.57) źródło: Crit Care 2006;10(4):R115. SOFA is superior to MOD score for the determination of non-neurologic organ dysfunction in patients with severe traumatic brain injury: a cohort study.

12 MODS vs SOFA vs LODS 1782 pacjentów OIT (profil ogólny)
AUC dla MODS, dla SOFA, dla LODS SOFA i LODS statystycznie lepsze od MODS (p<0.05) we wszystkich skalach komponenta neurologiczna najlepiej korelowała z liczbą zgonów wszystkie trzy skale w zadowalający sposób przewidywały zgony na OIT źródło: J Med. Assoc Thai 2007 Jun;90(6): A comparison of three organ dysfunction scores: MODS, SOFA and LOD for predicting ICU mortality in critically ill patients.

13 SOFA vs LODS 1685 pacjentów OIT (6 ośrodków)
obie skale w zadowalający sposób przewidywały zgony na OIT (AUC od do w zależności od modelu i ocenianej komponenty) źródło: Crit Care Med Sep;30(9): Calibration and discrimination by daily Logistic Organ Dysfunction scoring comparatively with daily Sequential Organ Failure Assessment scoring for predicting hospital mortality in critically ill patients.

14 APACHE III vs MODS vs SOFA vs LODS
520 pacjentów ocenę przeprowadzono w dniu przyjęcia skale w zadowalający sposób przewidywały zgony na OIT: APACHE III AUC 0.825 LODS 0.805 SOFA 0.776 MODS 0.695 p=0.02 źródło: Crit Care Med Aug;30(8): Comparison of multiple organ dysfunction scores in the prediction of hospital mortality in the critically ill.

15 APACHE IV vs MPM III vs SAPS II
śmiertelność w OIT, pacjentów APACHE IV nieco lepszy AUC dla APACHE IV, dla SAPS II, dla MPM III, (p < 0.001) źródło: Chest 2008 Jun;133(6): Epub 2008 Apr 10. Variation in ICU risk-adjusted mortality: impact of methods of assessment and potential confounders.

16 APACHE II, APACHE III, UK APACHE II, SAPS II , MPM II 0, MPM II 24
przeżycie pacjentów OIT do wypisu ze szpitala pacjentów wyniki wszystkich modeli odbiegały od rzeczywistości SAPS II najlepszy rezultat źródło: Crit Care Med Jun;28(6): Assessment of the performance of five intensive care scoring models within a large Scottish database.

17 APACHE II, SAPS II, SAPS III
śmiertelność w OIT, 1851 pacjentów, OIT chirurgiczny Niemcy skale w zadowalający sposób przewidywały zgony na OIT 0.80 dla APACHE II, 0.83 dla SAPS II, 0.84 dla SAPS III, ale nie były dostosowane (kalibracja) do lokalnych populacji pacjentów po uwzględnieniu lokalnych warunków, najlepszy rezultat osiągneła skala C-SAPS III AUC 0.89 źródło: Br J Anaesth 2008 Dec;101(6): Epub 2008 Oct 9. Comparison of the performance of SAPS II, SAPS 3, APACHE II, and their customized prognostic models in a surgical intensive care unit.

18 Intensive Care National Audit & Research Centre (ICNARC) model
pacjentów ze 163 brytyjskich OIT nowy model łączący w sobie elementy APACHE, SAPS i MPM, opracowany dla brytyjskiej populacji lepsze wyniki niż SAPS II, APACHE II i III, MPM II, oraz ich skalibrowane wersje źródło: Crit Care Med Apr;35(4): A new risk prediction model for critical care: the Intensive Care National Audit & Research Centre (ICNARC) model.

19 źródła: Crit Care Crit Care. 2010; 14(2): 207. Clinical review: Scoring systems in the critically ill. Crit Care Crit Care. 2008; 12(6): R161. Evaluation of SOFA-based models for predicting mortality in the ICU: A systematic review

20 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Skale w OIT Jakub Pniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google