Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZESZCZEP SERCA JACEK PIĄTEK Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZESZCZEP SERCA JACEK PIĄTEK Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego."— Zapis prezentacji:

1 PRZESZCZEP SERCA JACEK PIĄTEK Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 POCZĄTKI … Uznana metoda leczenia skrajnej niewydolności serca Pionierzy: Carrel, Guthrie, Demikhov, Lower, Shumway Hardy : przeszczepił serce szympansa 03.12.1967 Christian Barnard - pierwszy przeszczep serca 15.08.1969 Denton Coolley - pierwsze przeszczepienie serca i płuc 03.01.1969 Prof. W. Moll, dr med. A. Dziatkowiak, 05.11.1985Prof. Z Religa Zabrze 12.10.1988 prof.. A. Dziatkowiak Kraków 1980 wprowadzenie Cyklosporyny

3 POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY XLII, 1970, 2 HISTORIA ZOBOWIĄZUJE

4 CHOĆ POCZĄTKI NIE BYŁY ŁATWE … POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY XLII, 1970, 2

5 WYKONANE TRANSPLANTACJE SERCA NA ŚWIECIE J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79

6 WYKONANE TRANSPLANTACJE SERCA W POLSCE

7 PRZEŻYCIE Kaplan-Meier (Transplantacje: 1/1982 – 6/2004) Przeżycie (%) J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79

8 ROCZNE PRZEŻYCIE WG WSKAZAŃ DO PRZESZCZEPU (TRANSPLANTACJE: 1/1982-6/2004) J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79

9 WSKAZANIA DO PRZESZCZEPU SERCA J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79

10 KWALIFIKACJA CHOREGO DO HTX Wywiad Wywiad Echokardiografia Echokardiografia Koronariografia Koronariografia Cewnikowanie prawostronne serca Cewnikowanie prawostronne serca Test ergospirometryczny Test ergospirometryczny Ocena potencjalnych przeciwwskazań Ocena potencjalnych przeciwwskazań (wydolność nerek, wywiad neo, zaburzenia OUN)

11 WSKAZANIA DO PRZESZCZEPU SERCA New York Heart Association class (NYHA) IV (roczne przeżycie 50 %) New York Heart Association class (NYHA) IV (roczne przeżycie 50 %) maksymalne Zużycie tlenu VO2 max <10 mL/kg/min (12- 14 mL/kg/min) maksymalne Zużycie tlenu VO2 max <10 mL/kg/min (12- 14 mL/kg/min) Powtarzające się hospitalizacje z powodu niewydolności serca Powtarzające się hospitalizacje z powodu niewydolności serca niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości interwencji kardiochirurgicznej EF <20 % niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości interwencji kardiochirurgicznej EF <20 % Nawracające zaburzenia komorowe rytmu Nawracające zaburzenia komorowe rytmu J. K. Kirklin, J.B. Young, D.C. McGiffin Heart Transplantation, 2002 Churchil Livingston, 198;288

12

13 PRZECIWWSKAZANIA DO PRZESZCZEPU SERCA Ogólnie Ogólnie Obecność chorób dodatkowych, które same w sobie mogą skrócić oczekiwane przeżycie lub zwiększyć ryzyko śmierci z powodu odrzucania lub powikłań immunosupresyjnych Obecność chorób dodatkowych, które same w sobie mogą skrócić oczekiwane przeżycie lub zwiększyć ryzyko śmierci z powodu odrzucania lub powikłań immunosupresyjnych Szczególne przeciwwskazania Szczególne przeciwwskazania Wiek powyżej 65 roku życia Wiek powyżej 65 roku życia Aktywna infekcja Aktywna infekcja Nadciśnienie płucne – ciśnienie w tętnicy >60 mmHg, średni gradient transpulmonarny >15 mm Hg, PAR > 5 j. Wooda Nadciśnienie płucne – ciśnienie w tętnicy >60 mmHg, średni gradient transpulmonarny >15 mm Hg, PAR > 5 j. Wooda Choroba obturacyjna płuc – FVC FEV <40 % Choroba obturacyjna płuc – FVC FEV <40 % Cukrzyca insulonozależna z uszkodzeniem organowym Cukrzyca insulonozależna z uszkodzeniem organowym Aktywna choroba wrzodowa Aktywna choroba wrzodowa Choroba naczyń obwodowych, choroba naczyń mózgowych Choroba naczyń obwodowych, choroba naczyń mózgowych Choroba nowotworowa Choroba nowotworowa Niewydolność wielonarządowa Niewydolność wielonarządowa Niewydolność nerek – poziom kreatyniny >2 mg/dL; klirens kreatyniny 2 mg/dL; klirens kreatyniny <50 mL/min Zaburzenia psychoorganiczne Zaburzenia psychoorganiczne Nadużywanie alkoholu, leków psychotropowych, narkotyki Nadużywanie alkoholu, leków psychotropowych, narkotyki J. K. Kirklin, J.B. Young, D.C. McGiffin Heart Transplantation, 2002 Churchil Livingston, 198;288

14 Data zgłoszenia:...............…/….........…/…………. (dd/mm/rr) Nazwisko i imię pacjenta: Adres i nr telefonu pacjenta: PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Grupa krwi: A B 0 AB Rh ujemny dodatni Płeć:………….. Wzrost …………cm Waga: ……….. kg Rozpoznanie: Wskazania: Ciężka niewydolność serca: - Frakcja wyrzutowa lewej komory EF 3 j.Wooda lub TPG > 12 mm Hg Tak Nie Resternotomia Tak Nie Retransplantacja Tak Nie Inne schorzenia (np. niewydolność nerek, wątroby) Tak Nie - jakie: Wskazany priorytet allokacyjny: Jednoczasowy przeszczep serca i nerki lub wątroby Tak Nie Wiek biorcy 3 j.Wooda lub TPG > 12 mm Hg Tak Nie Resternotomia Tak Nie Retransplantacja Tak Nie Inne schorzenia (np. niewydolność nerek, wątroby) Tak Nie - jakie: Wskazany priorytet allokacyjny: Jednoczasowy przeszczep serca i nerki lub wątroby Tak Nie Wiek biorcy < 18 r.ż. Tak Nie

15 AKTYWNOŚĆ PO PRZESZCZEPIENIU SERCA J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79

16 POWIKŁANIA … 29 Inne 333 Nowotwory 275 Waskulopatia 317 Odrzucanie 924 Infekcje 023 Wczesna niewydolność graftu 5–10 lat<1 rok OKRES OBSERWACJI CZYNNIK LIMITUJĄCE PRZEŻYCIE PO HTX (%)

17 ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO DAWCY

18 NIEZBĘDNE INFORMACJE KARTA ZGŁOSZENIA DAWCY Dane ogólne 1. Dane personalne (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania) 2. Grupa krwi 3. Przyczyna zgonu 4. Inne choroby ( z wywiadu) 5. Wykluczenie bezwzględnych przeciwwskazań 6. Data i godzina przyjęcia do szpitala 7. Data i godzina komisyjnego orzeczenia śmierci pnia mózgu 8. Data i godzina rozpoczęcia oddechu kontrolowanego 9. Temperatura ciała 10. Wzrost ciężar ciała, obwód klatki piersiowej, brzucha

19 OCENA ZMARŁEGO DAWCY NARZĄDÓW Kliniczna ocena dawcy narządów -Ustalenie przyczyny śmierci -Zapoznanie się z przebiegiem choroby i chorobami przebytym Wykluczenie: - przeciwwskazań bezwzględnych i względnych -uzależnienia od narkotyków Ocena perfuzji tkanek narządów oraz utlenowania krwi Wykonanie niezbędnych badań wykluczających ryzyko pobrania i przeszczepienia narządu

20 PRZECIWWSKAZANIA DO POBRANIA SERCA Dodatni badanie serologiczne w kierunku HIV Dodatni badanie serologiczne w kierunku HIV Dodatni badanie serologiczne w kierunku żółtaczki typu B i C Dodatni badanie serologiczne w kierunku żółtaczki typu B i C Ciężka infekcja (sepsa, infekcje wewnątrzklatkowe) Ciężka infekcja (sepsa, infekcje wewnątrzklatkowe) Choroba nowotworowa z wyjątkiem guzów mózgu Choroba nowotworowa z wyjątkiem guzów mózgu Przeciwwskazania kardiologiczne Przeciwwskazania kardiologiczne Zaburzenie rytmu komór serca Zaburzenie rytmu komór serca DM/DB> >20 ug/kg przy CVP > 14 mmHg DM/DB> >20 ug/kg przy CVP > 14 mmHg Zaburzenia kurczliwości LK Zaburzenia kurczliwości LK Bieżące arytmie nadkomorowe Bieżące arytmie nadkomorowe Wady serca wrodzone, nabyte Wady serca wrodzone, nabyte Uraz serca Uraz serca Cechy niedokrwienia Cechy niedokrwienia Śmierć pnia mózgu z powodu chorób serca Śmierć pnia mózgu z powodu chorób serca Zatrzymanie krążenia Zatrzymanie krążenia Braunwald E ed: Heart Disease. W.B Saunders Company, 6 edtedition;2001:359 - 387 Kapoor A.S.- ed.: Cardiomyopathies and Heart-Lung Transplantation. McGraw – Hill. 1991

21 PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE Wiek powyżej 70 lat Wiek powyżej 70 lat Nadciśnienie samoistne Nadciśnienie samoistne Cukrzyca Cukrzyca Długotrwałe używanie środków farmakologicznych toksycznych dla określonych narządów Długotrwałe używanie środków farmakologicznych toksycznych dla określonych narządów Alkoholizm (serce, wątroba, trzustka ) Alkoholizm (serce, wątroba, trzustka )

22 HEMODYNAMIKA/UKŁAD KRĄŻENIA Ciśnienie tętnicze krwi (aktualne oraz okresy hipotensji) Ciśnienie tętnicze krwi (aktualne oraz okresy hipotensji) Częstość pracy serca – obecność zaburzeń rytmu serca Częstość pracy serca – obecność zaburzeń rytmu serca NZK – kiedy, jak długo NZK – kiedy, jak długo Aktualne OCŻ Aktualne OCŻ Dawka i rodzaj amin presyjnych, czas podawania Dawka i rodzaj amin presyjnych, czas podawania Diureza w ostatniej dobie/akt. Diureza godzinowa Diureza w ostatniej dobie/akt. Diureza godzinowa EKG – ocena zapisu EKG – ocena zapisu Rtg klatki piersiowej Rtg klatki piersiowej Badanie Usg serca, jamy brzusznej Badanie Usg serca, jamy brzusznej

23 BADANIE WIRUSOLOGICZNE Przeciwciała anty-HIV Przeciwciała anty-HIV Obecność antygenu Hbs Obecność antygenu Hbs Przeciwciała anty-HCV Przeciwciała anty-HCV Przeciwciała anty-EBV Przeciwciała anty-EBV Hbe-ag Hbe-ag Przeciwciała CMV Przeciwciała CMV Przeciwciała p-toksoplazmozie Przeciwciała p-toksoplazmozie VDRL VDRL

24 STOSOWANE LEKI Moczopędne – rodzaj i dawka Moczopędne – rodzaj i dawka Antydiuretyna – od kiedy i w jakiej dawce Antydiuretyna – od kiedy i w jakiej dawce Antybiotyki – rodzaj Antybiotyki – rodzaj Insulina – dawki Insulina – dawki Przetoczenia krwi i osocza Przetoczenia krwi i osocza

25 BADANIA OGÓLNE Morfologia + płytki krwi Morfologia + płytki krwi Poziom sodu, potasu, wapnia w surowicy krwi Poziom sodu, potasu, wapnia w surowicy krwi Gazometria krwi tętniczej Gazometria krwi tętniczej

26 BADANIA BAKTERIOLOGICZNE Moczu Moczu Wydzieliny z drzewa oskrzelowego Wydzieliny z drzewa oskrzelowego Wydzieliny z rany Wydzieliny z rany Posiewy krwi Posiewy krwi Wyniki tych badań są istotne nawet jeżeli uzyskuje się je po po przeszczepieniu narządu

27 WAGA DAWCY Różnica wagi dawcy i biorcy powinna wynosić nie więcej niż 30 % W większości przypadków dawca >70 kg (M) jest odpowiedni dla większości biorców

28 FUNKCJA HEMODYNAMICZNA SERCA Badanie echokardiograficzne serca -ocena funkcji zastawek, ocena globalnej funkcji skurczowej, wady serca, ocena grubości przegrody międzykomorowej <13 mm

29 cd. FUNKCJA HEMODYNAMICZNA SERCA -Badanie Rtg klatki piersiowej -Badanie Ekg (cechy świeżego zawału, przerost, zaburzenia rytmu) -Badania enzymatyczne (CPK, CPK- MB, TnI)

30 NZK U DAWCY Krótkie epizody NZK nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania (decyduje stan hemodynamiczny w momencie pobrania, stan biorcy)

31 WSPOMAGANIE INOTROPOWE Dawca akceptowalny – DM <20ng/kg/min Dawca marginalny – wysokie dawki DM, DB, należy jednak unikać norepinephriny i epinenephriny

32 UWARUNKOWANIA LOGISTYCZNE DOPUSZCZALNY CZAS ZIMNEGO NIEDOKRWIENIA <4 GODZ. Całkowity czas niedokrwienia powyżej 4 godzin – rośnie ryzyko niewydolności przeszczepionego serca

33 J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79 PRZEŻYCIE A CZAS NIEDOKRWIENIA

34 WIEK DAWCÓW SERCA J Heart Lung Transplant 2006;25:869-79

35 Dawcy > 55 roku życia mogą być akceptowani w wyjątkowych sytuacjach (np. biorca URGENS) WIEK DAWCY

36 PRZEROST LEWEJ KOMORY SERCA LVH <13 mm nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem (bardzo ważny jednak czas niedokrwienia)

37 RYZYKO MIAŻDŻYCY TĘTNIC WIEŃCOWYCH Mężczyźni 35-45, kobiety 35-50 lat – jeżeli w wywiadzie kokaina, nadciśnienie tętnicze, otyłość, palenie, dodatni wywiad rodzinny Mężczyźni 35-45, kobiety 35-50 lat – jeżeli w wywiadzie kokaina, nadciśnienie tętnicze, otyłość, palenie, dodatni wywiad rodzinny Mężczyźni 46-55, kobiety 51-55 lat – wskazane badanie angiograficzne serca dawcy Mężczyźni 46-55, kobiety 51-55 lat – wskazane badanie angiograficzne serca dawcy Jeżeli biorca wysokiego ryzyka – koronarografia do decyzji ośrodka przeszczepiającego

38 PODEJRZENIE NIEDOKRWIENIA MIĘŚNIA SERCA W przypadku dawcy serca podwyższone poziomy CPK, CPK-MB, czy Troponiny są bardzo często nieswoiste. Ich prawidłowe poziomy potwierdzają prawidłową funkcję LK, natomiast ich wzrost nie musi świadczyć o dysfunkcji LK W przypadku dawcy serca podwyższone poziomy CPK, CPK-MB, czy Troponiny są bardzo często nieswoiste. Ich prawidłowe poziomy potwierdzają prawidłową funkcję LK, natomiast ich wzrost nie musi świadczyć o dysfunkcji LK

39 WSPOMAGANIE INOTROPOWE W wybranych przypadkach akceptowane są wysokie dawki leków inotropowo dodatnich jednak należy unikać norepinephriny i epinephriny( jedynym wskazaniem MAP <60 mmHg) Krótkie epizody NZK nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania (decyduje stan hemodynamiczny w momencie pobrania) Krótkie epizody NZK nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pobrania (decyduje stan hemodynamiczny w momencie pobrania)

40 KONTROWERSJE PODEJRZENIE KARDIOMIOPATII ALKOHOLOWEJ (WYWIAD) – CZĘSTO PRAWIDŁOWA FUNKCJA SERCA DAWCY PRZY ROZPOZNANEJ MARSKOŚCI WĄTROBY I ZMIANACH ORGANICZNYCH W OBRĘBIE TRZUSTKI.

41 PRZESZCZEP SERCA POZOSTAJE (WCIĄŻ) NAJBARDZIEJ SKUTECZNĄ METODĄ LECZENIA SKRAJNEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA

42


Pobierz ppt "PRZESZCZEP SERCA JACEK PIĄTEK Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Uniwersytetu Jagiellońskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google