Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kluczbork, październik 2015 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski www.powiatkluczborski.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kluczbork, październik 2015 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski www.powiatkluczborski.pl."— Zapis prezentacji:

1 Kluczbork, październik 2015 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski www.powiatkluczborski.pl

2 2 Plan prezentacji  Regulacje prawne  Działania powiatu  Współpraca  Szczegóły założeń współpracy  PKS w Kluczborku – efekty zmian  Inne działania powiatu  Realizacja zadania po 2016 r.  Pozyskiwanie środków zewnętrznych  Regulacje prawne  Działania powiatu  Współpraca  Szczegóły założeń współpracy  PKS w Kluczborku – efekty zmian  Inne działania powiatu  Realizacja zadania po 2016 r.  Pozyskiwanie środków zewnętrznych www.powiatkluczborski.pl

3 3 Regulacje prawne  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 t.j.)  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (rozporządzenie 1370/2007)  Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 t.j.)  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 t.j.)  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (rozporządzenie 1370/2007)  Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 t.j.) www.powiatkluczborski.pl Główne regulacje prawne

4 4 Regulacje prawne  Określiła obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego przez jednostkę samorządu terytorialnego na jej terenie to jest gminę, powiat, województwo - organizatora publicznego transportu.  Określono operatora transportu zbiorowego- uprawniony podmiot wykonujący na podstawie umowy dla organizatora usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  Wprowadzono pojęcie przewoźnika jako podmiotu uprawnionego do wykonywania usług przewozu osób w ramach regularnych połączeń (od 01.01.2017r. tzw. przewozy komercyjne).  Określiła obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego przez jednostkę samorządu terytorialnego na jej terenie to jest gminę, powiat, województwo - organizatora publicznego transportu.  Określono operatora transportu zbiorowego- uprawniony podmiot wykonujący na podstawie umowy dla organizatora usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  Wprowadzono pojęcie przewoźnika jako podmiotu uprawnionego do wykonywania usług przewozu osób w ramach regularnych połączeń (od 01.01.2017r. tzw. przewozy komercyjne). www.powiatkluczborski.pl Co wprowadziła między innymi ustawa o publicznym transporcie zbiorowym?

5 5 Regulacje prawne  Uwzględniając regulacje Rozporządzenia WE zdefiniowano podmiot wewnętrzny jst - spółkę komunalną uprawnioną do wykonywania dla samorządu zadania w zakresie transportu.  Określono tryby wyboru operatora. Jednym z nich może być podmiot wewnętrzny jako bezpośrednia forma zawarcia umowy.  Wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z nich wraz ze stawkami odpłatności.  Ustalono przepisy przejściowe wykonywania publicznego transportu zbiorowego do 31.12.2016r.  Uwzględniając regulacje Rozporządzenia WE zdefiniowano podmiot wewnętrzny jst - spółkę komunalną uprawnioną do wykonywania dla samorządu zadania w zakresie transportu.  Określono tryby wyboru operatora. Jednym z nich może być podmiot wewnętrzny jako bezpośrednia forma zawarcia umowy.  Wprowadzono obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z nich wraz ze stawkami odpłatności.  Ustalono przepisy przejściowe wykonywania publicznego transportu zbiorowego do 31.12.2016r. www.powiatkluczborski.pl Co wprowadziła między innymi ustawa o publicznym transporcie zbiorowym?

6 6 Regulacje prawne Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego www.powiatkluczborski.pl OPERATOR wybrany w trybie: 1.Zamówienie publiczne 2.Koncesja OPERATOR wybrany w trybie: 1.Zamówienie publiczne 2.Koncesja OPERATOR Samorządowy Zakład Budżetowy OPERATOR Samorządowy Zakład Budżetowy OPERATOR własny podmiot wewnętrzny: 1.Spółka komunalna 2.Inny podmiot własny OPERATOR własny podmiot wewnętrzny: 1.Spółka komunalna 2.Inny podmiot własny PRZEWOŹNIK komercyjny PRZEWOŹNIK komercyjny

7 7 Działania powiatu  Powiat Kluczborski mając na uwadze realizację nowego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego już w 2010r. przejął PKS w Kluczborku spółkę z o.o., która jako podmiot wewnętrzny powiatu ma docelowo realizować zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  Powiat Kluczborski będący większościowym właścicielem spółki komunalnej PKS w Kluczborku Sp. z o. o. (podmiotem wewnętrznym powiatu) zawarł umowy z gminami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu. PKS w Kluczborku jako również strona umowy wykonuje gminie usługi jako operator.  Powiat Kluczborski mając na uwadze realizację nowego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego już w 2010r. przejął PKS w Kluczborku spółkę z o.o., która jako podmiot wewnętrzny powiatu ma docelowo realizować zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  Powiat Kluczborski będący większościowym właścicielem spółki komunalnej PKS w Kluczborku Sp. z o. o. (podmiotem wewnętrznym powiatu) zawarł umowy z gminami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu. PKS w Kluczborku jako również strona umowy wykonuje gminie usługi jako operator. www.powiatkluczborski.pl Działania powiatu w świetle realizacji zadania…

8 8 Współpraca Współpraca powiatu i gminy oraz PKS w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w połączeniu z dowozem dzieci do szkół www.powiatkluczborski.pl Główne założenia współpracy:

9 9 Szczegóły założeń współpracy www.powiatkluczborski.pl Kto? PKS w Kluczborku Sp. z o.o. Komu? Gminie poprzez regularne kursy W zakresie Realizacji ustawowego obowiązku organizacji transportu publicznego (regularnego, otwartego art. 7 ust 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) połączonego z organizacją dowozu dzieci do szkół (art. 14 ustawy o systemie oświaty.

10 10 Współpraca  Gmina Byczyna – kwiecień 2011r.  Gmina Kluczbork – wrzesień 2011 r.  Gmina Gorzów Śl. – wrzesień 2012r.  Gmina Lasowice Wielkie – wrzesień 2013r.  Gmina Radłów – wrzesień 2014r.  Gmina Zębowice – wrzesień 2015r.  Gmina Łęka Opatowska – wrzesień 2015r.  Gmina Byczyna – kwiecień 2011r.  Gmina Kluczbork – wrzesień 2011 r.  Gmina Gorzów Śl. – wrzesień 2012r.  Gmina Lasowice Wielkie – wrzesień 2013r.  Gmina Radłów – wrzesień 2014r.  Gmina Zębowice – wrzesień 2015r.  Gmina Łęka Opatowska – wrzesień 2015r. www.powiatkluczborski.pl Gminy, z którymi współdziała Powiat Kluczborski…

11 11 Współpraca JST w których PKS Kluczbork realizuje dowóz dzieci do szkół na podstawie zawartych umów

12 12 Współpraca Liczba dzieci dowożonych do szkół przez PKS w Kluczborku na podstawie zawartych umów

13 13 PKS w Kluczborku  Możliwość zawarcia bezpośrednio umowy na wykonywanie ustawowych zadań.  Doświadczenie i przygotowanie do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  Zapewnienie spółce warunków funkcjonowania i rozwoju.  Zachowanie miejsc pracy.  Współpraca z gminami.  Wszystkie wymienione działania są związane również z realizacją planu rozwoju spółki, który został przygotowany dla Ministra Skarbu, jako warunek przekazania powiatowi PKS.  Możliwość zawarcia bezpośrednio umowy na wykonywanie ustawowych zadań.  Doświadczenie i przygotowanie do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  Zapewnienie spółce warunków funkcjonowania i rozwoju.  Zachowanie miejsc pracy.  Współpraca z gminami.  Wszystkie wymienione działania są związane również z realizacją planu rozwoju spółki, który został przygotowany dla Ministra Skarbu, jako warunek przekazania powiatowi PKS. www.powiatkluczborski.pl Dlaczego PKS w Kluczborku?

14 14 PKS w Kluczborku TABOR:  57 autobusów (średni wiek autobusów wynosi 16 lat)  zakupiono 22 autobusy (w okresie I.2013r.-IX.2015r. – leasing operacyjny)  w okresie I.2013r.-IX.2015r. wycofano z eksploatacji 15 autobusów LINIE KOMUNIKACYJNE:  94 linie komunikacji regularnej, w tym: - komunikacja podmiejska do 50km – 84 - komunikacja regionalna od 50 do 100 km – 10 KURSY:  średnia na jeden dzień roboczy - 430 kursów PRZEWÓZ PASAŻERÓW (2014):  w skali roku – 1.553.000  średnio w skali miesiąca – 129.417  średnio w skali jednego dnia roboczego – 6.100 TABOR:  57 autobusów (średni wiek autobusów wynosi 16 lat)  zakupiono 22 autobusy (w okresie I.2013r.-IX.2015r. – leasing operacyjny)  w okresie I.2013r.-IX.2015r. wycofano z eksploatacji 15 autobusów LINIE KOMUNIKACYJNE:  94 linie komunikacji regularnej, w tym: - komunikacja podmiejska do 50km – 84 - komunikacja regionalna od 50 do 100 km – 10 KURSY:  średnia na jeden dzień roboczy - 430 kursów PRZEWÓZ PASAŻERÓW (2014):  w skali roku – 1.553.000  średnio w skali miesiąca – 129.417  średnio w skali jednego dnia roboczego – 6.100 www.powiatkluczborski.pl PKS spółka z o.o. dzisiaj to przede wszystkim:

15 15 PKS w Kluczborku BILETY MIESIĘCZNE (2014):  ogółem - 34.165 biletów, w tym: 32.166 biletów miesięcznych szkolnych, czyli średnio miesięcznie 3.216 biletów;  miesięcznych biletów z EM Kartą Starosty od 01.09.2014 do 30.09.2015r sprzedano 1.320 biletów, co daje średnio miesięcznie 132 bilety BILETY JEDNORAZOWE (2014):  w całym roku 2014 - 420.000 biletów  miesięcznie - 36.000 biletów  w jeden dzień roboczy - 1.500 biletów ZATRUDNIENIE (2015):  94 osoby BILETY MIESIĘCZNE (2014):  ogółem - 34.165 biletów, w tym: 32.166 biletów miesięcznych szkolnych, czyli średnio miesięcznie 3.216 biletów;  miesięcznych biletów z EM Kartą Starosty od 01.09.2014 do 30.09.2015r sprzedano 1.320 biletów, co daje średnio miesięcznie 132 bilety BILETY JEDNORAZOWE (2014):  w całym roku 2014 - 420.000 biletów  miesięcznie - 36.000 biletów  w jeden dzień roboczy - 1.500 biletów ZATRUDNIENIE (2015):  94 osoby www.powiatkluczborski.pl PKS spółka z o.o. dzisiaj to przede wszystkim:

16 16 Inne działania powiatu  W 2013r. Rada Powiatu w Kluczborku podjęła uchwałę określającą przystanki komunikacyjne przy drogach powiatowych (obecnie jest wykazanych 306 przystanków).  Ponadto w trybie uchwały Rada Powiatu ustaliła odpłatność dla przewoźników i operatorów w wys.0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.  Powiat cały czas inwestuje w poprawę jakości dróg powiatowych, po których odbywa się transport publiczny.  Remontowane i modernizowane są urządzenia drogowe, przystanki i zatoczki w celu poprawy bezpieczeństwa.  W 2013r. Rada Powiatu w Kluczborku podjęła uchwałę określającą przystanki komunikacyjne przy drogach powiatowych (obecnie jest wykazanych 306 przystanków).  Ponadto w trybie uchwały Rada Powiatu ustaliła odpłatność dla przewoźników i operatorów w wys.0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.  Powiat cały czas inwestuje w poprawę jakości dróg powiatowych, po których odbywa się transport publiczny.  Remontowane i modernizowane są urządzenia drogowe, przystanki i zatoczki w celu poprawy bezpieczeństwa. www.powiatkluczborski.pl Inne działania w zakresie realizacji publicznego transportu drogowego:

17 17 Inne działania powiatu  W 2014r. Powiat Kluczborski wykonał inwestycję rozbiórki starego dworca autobusowego i wybudowanie nowego co miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa pasażerów, komfortowe warunki oczekiwania na przewozy i informację dla podróżujących.  W 2014 roku spółka PKS w Kluczborku wdrożyła przy współpracy z właścicielem – powiatem kluczborskim zintegrowany system biletowy umożliwiający między innymi wszelkie analizy związane z potokiem pasażerów oraz ułatwiony zakup biletów szczególnie miesięcznych  Jednocześnie w tym czasie wykorzystując system biletowy PKS, Powiat wdrożył program tzw. Em Karty Starosty dla uczniów podróżujących komunikacją PKS do szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykupili bilety miesięczne.  W 2014r. Powiat Kluczborski wykonał inwestycję rozbiórki starego dworca autobusowego i wybudowanie nowego co miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa pasażerów, komfortowe warunki oczekiwania na przewozy i informację dla podróżujących.  W 2014 roku spółka PKS w Kluczborku wdrożyła przy współpracy z właścicielem – powiatem kluczborskim zintegrowany system biletowy umożliwiający między innymi wszelkie analizy związane z potokiem pasażerów oraz ułatwiony zakup biletów szczególnie miesięcznych  Jednocześnie w tym czasie wykorzystując system biletowy PKS, Powiat wdrożył program tzw. Em Karty Starosty dla uczniów podróżujących komunikacją PKS do szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykupili bilety miesięczne. www.powiatkluczborski.pl Inne działania w zakresie realizacji publicznego transportu drogowego:

18 18 Realizacja zadania po 2016  Konieczność zawarcia umowy Powiat – PKS na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, jako warunek zastosowania dopłat do ulgowych biletów miesięcznych.  Rozliczenia z operatorem- PKS w Kluczborku na podstawie rekompensaty z uwzględnieniem dopłat do biletów.  Wnioskowanie przez Starostę o zwrot zastosowanych ulg do biletów miesięcznych i przekazywanie do spółki PKS.  Opracowanie zrównoważonego planu transportowego.  Konieczność zawarcia umowy Powiat – PKS na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, jako warunek zastosowania dopłat do ulgowych biletów miesięcznych.  Rozliczenia z operatorem- PKS w Kluczborku na podstawie rekompensaty z uwzględnieniem dopłat do biletów.  Wnioskowanie przez Starostę o zwrot zastosowanych ulg do biletów miesięcznych i przekazywanie do spółki PKS.  Opracowanie zrównoważonego planu transportowego. www.powiatkluczborski.pl Co nas czeka po 31.12.2016?

19 19 Pozyskiwanie środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 STRATEGIE NISKOEMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH- PODDZIAŁANIE 3.1.1 RPO WO 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę na rzecz transportu publicznego (między innymi tabor) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 STRATEGIE NISKOEMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH- PODDZIAŁANIE 3.1.1 RPO WO 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę na rzecz transportu publicznego (między innymi tabor) www.powiatkluczborski.pl Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych

20 20 Pozyskiwanie środków zewnętrznych WARUNKI SZCZEGÓLNE:  projekty muszą wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),(dotyczy w szczególności infrastruktury transportu publicznego),  realizacja projektów pod warunkiem ujęcia w planach zrównoważonej mobilności miejskiej WARUNKI SZCZEGÓLNE:  projekty muszą wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),(dotyczy w szczególności infrastruktury transportu publicznego),  realizacja projektów pod warunkiem ujęcia w planach zrównoważonej mobilności miejskiej www.powiatkluczborski.pl Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych

21 21 Pozyskiwanie środków zewnętrznych www.powiatkluczborski.pl Alokacja środków  Dla Województwa Opolskiego alokacja środków na poddziałanie 3.1.1 RPO WO 2014-2020 wynosi 40 700 000 euro.  Dla subregionu kluczborsko – namysłowsko-oleskiego to kwota 11 469 589 euro (45 878 359 zł).  Planowane nabory to II kwartał 2016r.oraz I kwartał 2019r.  Dla Województwa Opolskiego alokacja środków na poddziałanie 3.1.1 RPO WO 2014-2020 wynosi 40 700 000 euro.  Dla subregionu kluczborsko – namysłowsko-oleskiego to kwota 11 469 589 euro (45 878 359 zł).  Planowane nabory to II kwartał 2016r.oraz I kwartał 2019r.

22 22 www.powiatkluczborski.pl Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Kluczbork, październik 2015 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski www.powiatkluczborski.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google