Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWE PRZEWOZY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE WODZISŁAWSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWE PRZEWOZY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE WODZISŁAWSKIM."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWE PRZEWOZY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

2 Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Położenie geograficzne Powiat wodzisławski położony jest w południowo- zachodniej części województwa śląskiego. Od zachodu graniczy z powiatem raciborskim, od północnego wschodu z powiatem rybnickim (ziemskim i grodzkim) oraz miastem na prawach powiatu – Jastrzębiem-Zdrój. Z kolei południowa granica powiatu stanowi również granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 286,9 km², co stanowi około 5% powierzchni województwa śląskiego. Obszar zamieszkiwany jest przez 158 421 mieszkańców, co plasuje go w ścisłej czołówce najbardziej zaludnionych powiatów ziemskich w Polsce (553 osoby/km2 – drugie miejsce po powiecie pruszkowskim).

3 Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Położenie geograficzne

4 W obecnym kształcie powstał on w wyniku reformy administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadziła od 1 stycznia 1999 r. dwa nowe szczeble administracji samorządowej: powiat i województwo. Powiat wodzisławski znalazł się wśród ponad trzystu powiatów ziemskich obejmując pięć gmin wiejskich: Marklowice, Mszana, Gorzyce, Godów i Lubomia oraz cztery miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin i Pszów. Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Położenie geograficzne

5

6 Sieć drogowa powiatu wodzisławskiego składa się z: autostrady A1, drogi krajowej nr 78, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, dróg gminnych. Autostrada A1 przebiegająca przez powiat ma długość 18,3 km, natomiast droga krajowa – 16 km. Sieć dróg wojewódzkich ma łączną długości 45,8 km, dróg powiatowych 205 km, natomiast dróg gminnych około 500 km (we wszystkich gminach powiatu). Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Sieć drogowa

7

8 W powiecie wodzisławskim jest zarejestrowanych 99 442 pojazdów, z czego 76 322 stanowią samochody osobowe. Na 1000 mieszkańców przypada 482 samochodów osobowych, 70 ciężarowych oraz 99 motocykli i motorowerów. Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja indywidualna

9 Ze względu na zasięg terytorialny komunikację w powiecie wodzisławskim możemy podzielić na: komunikację międzyregionalną: połączenia powiatu wodzisławskiego z miastami spoza województwa śląskiego Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

10

11 komunikację regionalną: połączenia miejscowości położonych w powiecie wodzisławskim z miejscowościami położonymi w innych powiatach w województwie śląskim Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

12

13 komunikację lokalną: linie komunikacyjne w granicach powiatu oraz wykraczające do powiatów ościennych (Jastrzębie-Zdrój, powiat raciborski, powiat rybnicki) Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

14 Obecnie pasażerski przewóz regularny na liniach komunikacyjnych o zasięgu lokalnym wykonują: Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

15 Większą część rynku przewozowego obsługuje Międzygminny Związek Komunikacyjny (gminy: Pszów, Rydułtowy, Radlin, Marklowice, Mszana). Gminy Godów, Gorzyce i Lubomia są obsługiwane przez PKS Racibórz, który jest operatorem wyznaczonym przez Starostę Wodzisławskiego (organizatora transportu). Od 1 stycznia 2013 roku działanie rozpoczął nowy organizator transportu – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, który do obsługi linii komunikacyjnych na obszarze miasta wyznaczył Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Uzupełnieniem oferty komunikacyjnej jest transport wykonywany w mieście Radlin, Pszów i Rydułtowy przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku i Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu. Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

16 Obszar działania poszczególnych organizatorów Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

17 Ofertę przewozów realizowanych przez operatorów wyłonionych przez jednostki samorządowe uzupełniają przedsiębiorcy, którzy wykonują przewozy na zasadach komercyjnych (rynkowych). Takie przewozy są wykonywane między innymi na liniach z Wodzisławia Śląskiego do: Katowic, Gliwic, Krakowa, Nysy. Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna autobusowa

18 Kolejowe przewozy odbywają się na linii nr 158 prowadzącej z Rybnika do Chałupek (granica państwa) oraz linii nr 140 prowadzącej z Katowic przez Rydułtowy do Nędzy Przewóz pasażerski na linii nr 158 na obszarze powiatu wodzisławskiego wykonywany jest na odcinku Radlin – Wodzisław Śląski Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna szynowa

19 Obecnie trwają przygotowania do generalnego remontu odcinka Wodzisław Śląski – Chałupki, dzięki któremu znacznie podwyższone zostaną parametry techniczne linii, a także dopuszczalna prędkość pociągów W ramach remontu w centrum Wodzisławia Śląskiego zostanie wybudowany peron do obsługi ruchu pasażerskiego, co pozwoli na integrację transportu kolejowego z autobusowym Środki na remont zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego przez Unię Europejską Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna szynowa

20 Na obszarze powiatu istnieją również linie kolejowe towarowe obsługujące przedsiębiorstwa zajmujące się wydobywaniem kruszyw i odzyskiem węgla w gminie Lubomia (linie nr 176 i 192) oraz Kopalnię Węgla Kamiennego Marcel w Radlinie i Marklowicach (linie nr 215 i 216) Przebieg linii kolejowych przedstawiono poniżej Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Komunikacja publiczna szynowa

21

22 Największymi generatorami ruchu pasażerskiego w powiecie wodzisławskim są: obiekty edukacyjne, obiekty administracyjne, szpitale, przychodnie specjalistyczne, obiekty sportowe i targowiska Obiekty edukacyjne generują największe zapotrzebowanie transportowe Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Generatory ruchu pasażerskiego

23 Wśród obiektów edukacyjnych największe znaczenie mają szkoły ponadgimnazjalne (których jest 11, z czego 7 w Wodzisławiu Śląskim) Kształcą one około 6,2 tys. uczniów, z czego 5,6 tys. stanowią mieszkańcy powiatu wodzisławskiego Charakterystyka powiatu wodzisławskiego Generatory ruchu pasażerskiego

24 Powiat Wodzisławski organizuje powiatowe przewozy użyteczności publicznej na obszarze następujących gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia. Głównym zadaniem przewozów jest zapewnienie mieszkańcom tych gmin dojazdu do szkół i obiektów użyteczności publicznej położonych w Wodzisławiu Śląskim. Przewozy wykonuje podmiot wewnętrzny powiatu - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Organizator ma możliwość dokonywania interwencji na rynku przewozów (np. poprzez dofinansowanie), tak by zapewnić świadczenie usług niezbędnych z punktu widzenia interesu społecznego, których wykonywanie na zasadach rynkowych jest nieopłacalne. Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego

25 Finansowanie publicznego transportu zbiorowego realizowanego w ramach użyteczności publicznej polega na: pobieraniu opłat ze sprzedaży biletów i innych opłat dodatkowych, przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Finansowanie przewozów

26 Źródłem finansowania przewozów są środki własne jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na nierentowność przewozów rekompensata jest finansowana zarówno przez Powiat Wodzisławski, jak również przez gminy, na obszarze których komunikacja powiatowa jest organizowana. Kwota rekompensaty została podzielona na poszczególne gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów wykonanych przez operatora na obszarze danej gminy. Wysokość rekompensaty jest waloryzowana corocznie. Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Finansowanie przewozów

27 W celu zwiększenia rentowności przewozów pasażerskich Starosta Wodzisławski na bieżąco monitoruje frekwencję w autobusach i optymalizuje trasy oraz rozkłady jazdy. Prowadzone są również badania i analizy popytu na usługi przewozowe. Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Finansowanie przewozów

28 Dużą uwagę przywiązuje się do potrzeb uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjów. Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w znacznym stopniu wpływa na poprawę efektywności linii i generuje większość przychodów operatora. Stosowane są preferencyjne ceny biletów miesięcznych oraz ułatwienia związane z dystrybucją biletów (np. sprzedaż biletów w szkołach) Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Charakterystyka przewozów

29 Praca przewozowa wykonywana miesięcznie wynosi od 40 tys. km (miesiące lipiec – sierpień) do 70 tys. km (miesiące wrzesień – maj) Sprzedaż biletów jednorazowych sięga 23 tys. miesięcznie, biletów okresowych 1 300 (98% stanowią bilety szkolne uczniowskie). Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Charakterystyka przewozów

30 Najbardziej efektywnymi miesiącami pod względem ilości przewożonych pasażerów są: marzec, kwiecień, wrzesień i październik. W tym okresie napełnienie taboru sięga poziomu 72 000 osób miesięcznie Najmniej pasażerów przewożonych jest w miesiącach od czerwca do sierpnia. Z usług przewoźnika korzysta wówczas około 20 000 – 21 000 pasażerów miesięcznie W pozostałych miesiącach roku liczba pasażerów kształtuje się na poziomie około 55 000 – 60 000 osób miesięcznie Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Charakterystyka przewozów

31 Usługi przewozowe świadczone są za pomocą taboru autobusowego, w skład którego wchodzi 58 autobusów. Na terenie powiatu wodzisławskiego używane są pojazdy marki MAN, Mercedes oraz Autosan Solina i Tramp nie starsze niż 10 lat. Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Charakterystyka przewozów

32

33 Przewozy powiatowe są wykonywane na 8 liniach komunikacyjnych Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Sieć komunikacyjna

34

35 W najbliższej przyszłości planuje się stworzenie następujących udogodnień dla pasażerów: wyposażenie pojazdów w system lokalizacji GPS, co umożliwi prowadzenie nadzoru nad realizacją zleconych zadań przewozowych stopniowa wymiana pojazdów na spełniające surowsze normy ochrony środowiska modernizacja systemu informacji dla pasażerów (montaż tablic elektronicznych na budowanym dworcu autobusowym w Wodzisławiu Śląskim) Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Plany i zamierzenia

36 poprawa dostępności osób o ograniczonej sprawności ruchowej do systemu transportowego (wymiana części autobusów na dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) integracja rozkładów jazdy różnych operatorów wykonujących przewozy na obszarze powiatu, wprowadzenie jednego biletu elektronicznego dla wszystkich rodzajów komunikacji publicznej (autobusowej) na terenie powiatu Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Plany i zamierzenia

37 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Dziękuję za uwagę Powiat Wodzisławski jako organizator transportu zbiorowego Zakończenie


Pobierz ppt "POWIATOWE PRZEWOZY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE WODZISŁAWSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google