Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy drogowego regionalnego transportu publicznego materiał na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy drogowego regionalnego transportu publicznego materiał na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Problemy drogowego regionalnego transportu publicznego materiał na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w dniu 20 marca 2013

2 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
- ustalenie, że za organizację publicznego transportu zbiorowego odpowiada JTS a nie realizujący taką działalność przedsiębiorca, - wprowadzenie specjalnej formy realizacji usług w ramach publicznego transportu zbiorowego – „usługi o charakterze użyteczności publicznej”, - określenie, że obecnie obowiązujący system wykonywania działalności gospodarczej w transporcie osób obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2016 r., - ustalenie, że uprawnienia Obywateli do ulg w przejazdach publicznymi środkami transportu zbiorowego, od 1 stycznia 2017 r. będą mogły być realizowane w środkach publicznego transportu zbiorowego wykonującego usługę o charakterze użyteczności publicznej.

3 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
1) Totalna niechęć do podejmowania funkcji organizatora: - różnorodna interpretacja zapisów ustawy i rozporządzenia 1370;

4 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
1) Totalna niechęć do podejmowania funkcji organizatora: - różnorodna interpretacja zapisów ustawy i rozporządzenia 1370; - utrzymywanie, że regulacje prawne dają możliwość podjęcia funkcji organizatora, a nie nakładają obowiązku;

5 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
1) Totalna niechęć do podejmowania funkcji organizatora: - różnorodna interpretacja zapisów ustawy i rozporządzenia 1370; - utrzymywanie, że regulacje prawne dają możliwość podjęcia funkcji organizatora, a nie nakładają obowiązku; - brak wskazania źródeł finansowania ptz;

6 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
1) Totalna niechęć do podejmowania funkcji organizatora: - różnorodna interpretacja zapisów ustawy i rozporządzenia 1370; - utrzymywanie, że regulacje prawne dają możliwość podjęcia funkcji organizatora, a nie nakładają obowiązku; - brak wskazania źródeł finansowania ptz; - „wiara” że drogowy transport publiczny zapewnią przewoźnicy bez wspomagania finansowego ze strony JST.

7 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
2) Niechęć do porządkowania zasad korzystania z infrastruktury przystankowej: - podejmowanie uchwał przez niewielko część JST; - uchwały głównie w celu ustalania podstawy prawnej do pobierania opłaty za korzystanie z infrastruktury; - bezwzględne wymaganie przestrzegania przepisów praw w zakresie infrastruktury, pomimo niepodejmowania przez JST stosownych uchwał.

8 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
3) Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o PTZ w przypadku podejmowania funkcji organizatora: - powierzanie zadania wykonywania przewozów w ramach ptz wyłącznie podmiotom własnym;

9 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
3) Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o PTZ w przypadku podejmowania funkcji organizatora: - powierzanie zadania wykonywania przewozów w ramach ptz wyłącznie podmiotom własnym; - niepublikowanie informacji o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego przez z JST, lub nieprzestrzeganie wymaganego terminu:

10 Wdrażanie ustawy o PTZ przez JST w zakresie drogowych przewozów osób
3) Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o PTZ w przypadku podejmowania funkcji organizatora: - powierzanie zadania wykonywania przewozów w ramach ptz wyłącznie podmiotom własnym; - niepublikowanie informacji o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego przez z JST, lub nieprzestrzeganie wymaganego terminu: - niepodawanie do publicznej wiadomości zasad przyznaniu rekompensaty oraz jej wysokości.

11 Liczba pasażerów korzystających z transportu drogowego i kolejowego
(dane GUS)

12 Dostępność drogowej komunikacji publicznej
(dane GUS) Linie komunikacyjne r r spadek o 23,26 % Liczba kursów r r spadek o 31,10 %

13 Kształtowania się kosztów jednostkowych w porównaniu do wpływów w przedsiębiorstwach

14 Wysokość środków publicznych zaangażowanych w realizacji przewozów
w roku 2010 wg danych własnych PIGTSiS Drogowe przewozy autobusowe - wydatki zł; - dochody zł; - w tym dopłaty zł; tj. 19,15% - dofinansowanie do 1 pasażera 0,7125 zł

15 Wysokość środków publicznych zaangażowanych w realizacji przewozów
w roku 2010 wg danych MF Przewozy Lokalne (Komunikacja miejska) - wydatki zł; - dochody zł; - dofinansowanie zł , tj. 59,34% - dofinansowanie do 1 pasażera 0,9724 zł

16 Wysokość środków publicznych zaangażowanych w realizacji przewozów
w roku 2010 wg danych MF Przewozy Regionalne – kolejowe (UM) - wydatki zł; - dochody zł; - dofinansowanie zł , tj. 78,06% - dofinansowanie do 1 pasażera ,0594 zł

17 Jaką pomoc otrzymują Przedsiębiorcy realizujący publiczny transport osób w tzw. komunikacji miejskiej i regionalnej kolejowej 1. Pokrycie strat z działalności operacyjnej;

18 Jaką pomoc otrzymują Przedsiębiorcy realizujący publiczny transport osób w tzw. komunikacji miejskiej i regionalnej kolejowej 1. Pokrycie strat z działalności operacyjnej; 2. Finansowanie całkowite lub częściowe taboru;

19 Jaką pomoc otrzymują Przedsiębiorcy realizujący publiczny transport osób w tzw. komunikacji miejskiej i regionalnej kolejowej 1. Pokrycie strat z działalności operacyjnej; 2. Finansowanie całkowite lub częściowe taboru; 3. Finansowanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym dworców;

20 Bariery dla drogowego transportu publicznego
Prawne Tolerowanie przez Państwo nieuczciwej konkurencji, Nierówne traktowanie w przepisach przewoźników w zależności od ich wielkości i formy organizacyjnej, Niepełnienie funkcji organizatora rynku przez organy samorządu terytorialnego,

21 Bariery dla drogowego transportu publicznego
Ekonomiczne Wzrost kosztów działalności – paliwo, płace, materiały, Brak mechanizmów wsparcia ekonomicznego komunikacji publicznej, Starzenie się posiadanego taboru – brak środków na jego odnowę, Nierówność obciążeń podatkowych i innych publiczno- prawnych dla różnych przewoźników.

22 Postulaty środowiska Wprowadzenie niezwłocznie wzorem innych krajów UE wspomagania finansowego transportu publicznego poprzez: - wprowadzenie jednakowych z koleją uprawnień dla pasażerów do ulg przy korzystaniu z usług przewozowych;

23 Postulaty środowiska Wprowadzenie niezwłocznie wzorem innych krajów UE wspomagania finansowego transportu publicznego poprzez: - wprowadzenie jednakowych z koleją uprawnień dla pasażerów do ulg przy korzystaniu z usług przewozowych; - zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do wykonywania komunikacji publicznej,

24 Postulaty środowiska Wprowadzenie niezwłocznie wzorem innych krajów UE wspomagania finansowego transportu publicznego poprzez: - wprowadzenie jednakowych z koleją uprawnień dla pasażerów do ulg przy korzystaniu z usług przewozowych; - zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do wykonywania komunikacji publicznej; - wspieranie zakupu taboru autobusowego przeznaczonego do realizacji publicznego transportu zbiorowego;

25 Postulaty środowiska Wprowadzenie niezwłocznie wzorem innych krajów UE wspomagania finansowego transportu publicznego poprzez: - wprowadzenie jednakowych z koleją uprawnień dla pasażerów do ulg przy korzystaniu z usług przewozowych; - zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do wykonywania komunikacji publicznej; - wspieranie zakupu taboru autobusowego przeznaczonego do realizacji publicznego transportu zbiorowego; - zwolnienie przewozów publicznych z opłat za korzystanie z dróg publicznych innych niż autostrady,

26 Komisja Infrastruktury 20 marca 2013 r.
Opracował Zdzisław Szczerbaciuk


Pobierz ppt "Problemy drogowego regionalnego transportu publicznego materiał na posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google