Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO UMÓW KAZUSY. UMOWA LEASINGU Food&Fit sp. z o.o. zawarła umowę leasingu z Bankiem Dobre Finanse S.A., której przedmiotem był samochód – chłodnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO UMÓW KAZUSY. UMOWA LEASINGU Food&Fit sp. z o.o. zawarła umowę leasingu z Bankiem Dobre Finanse S.A., której przedmiotem był samochód – chłodnia."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO UMÓW KAZUSY

2 UMOWA LEASINGU

3 Food&Fit sp. z o.o. zawarła umowę leasingu z Bankiem Dobre Finanse S.A., której przedmiotem był samochód – chłodnia. Po około 2 tygodniach użytkowania okazało się, że temperatura w chłodni nie jest zgodna ze wskazaniami właściwych urządzeń, które nie działają prawidłowo. Na skutek tego część przewożonej żywności uległa zepsuciu. Samochód został oddany przez leasingobiorcę do naprawy w autoryzowanym serwisie, która miała trwać ok. 5 dni, jednak z uwagi na konieczność sprowadzenia części czas naprawy przedłużył się do 14 dni. W tym czasie leasingobiorca nie uiścił raty leasingowej, oświadczając, że skoro nie może korzystać z samochodu i ponosi w związku z tym straty w ramach prowadzonej działalności, to nie czuje się zobowiązany wobec leasingodawcy.  Kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC kierowców?  Czy leasingobiorca może korzystać z gwarancji? Czy potrzebuje zgody leasingodawcy na wykonanie naprawy gwarancyjnej?  Czy Bank ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane zepsuciem się przewożonej samochodem żywności?  Czy, w wypadku niemożliwości naprawienia systemu chłodzącego, leasingobiorca może odstąpić od umowy sprzedaży samochodu zgodnie z przepisami o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej?  Czy w związku ze zwłoką w zapłacie jednej raty leasingowej, leasingodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym?

4 UMOWA O DZIEŁO

5 Spółka Kowalski, Malinowski sp. z o.o., w dniu 7.07.2015 r. zawarła umowę z Jadwigą Krzyś, prowadzącą działalność pod firmą Meble Świata, której przedmiotem było wyprodukowanie i zamontowanie mebli składających się na wyposażenie sklepu prowadzonego przez spółkę. Termin wykonania umowy został określony na dzień 1.09.2015 r. i uwzględniał on datę otwarcia nowego punktu handlowego – 7.09.2015 r. W wyniku kontroli 31.08.2015 r. okazało się, że nie wszystkie zamówione meble zostały zamontowane, a wymiary mebli, które już przetransportowano do sklepu nie odpowiadają uzgodnionym przez strony. W związku z tym, do Jadwigi Krzyś skierowano maila z żądaniem usunięcia wad i wykonania umowy w pełnym zakresie do 1.09. Ponieważ w dniu 8.09.2015 r. okazało się, że prace te nie zostały wykonane, pracowników Pani Krzyś wyproszono z pomieszczeń sklepowych spółki. Następnie zaś przedsiębiorstwu Molicki i Syn Meble na wymiar sp.k. powierzono dokończenie umowy. Molicki i Syn za wykonane prace wystawili fakturę na kwotę 10.560 zł. Prace zostały zakończone w dniu 28.09.  Jaka umowa została zawarta przez Kowalski, Malinowski sp. z o.o.? Jakie roszczenia przysługują w zaistniałej sytuacji tej spółce? Czy działanie spółki było prawidłowe?

6 Janusz Matwiej, prowadził do tej pory działalność gospodarczą polegającą na wyszukiwaniu osób, które chcą zawrzeć umowę sprzedaży lad chłodniczych i pośredniczeniu w zawieraniu takich usług. Spółka Iglo-tex sp. z o.o. zwróciła się do niego z propozycją współpracy polegającej na reprezentowaniu spółki na obszarze województw śląskiego i dolnośląskiego od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r. W zamian za wykonane usługi, Pan Matwiej ma otrzymać 12% wartości każdej umowy, która została zawarta przy jego pośrednictwie.  Jaką umowę powinien zawrzeć Pan Matwiej?  Czy Pan Matwiej może odbierać zapłatę za lady sprzedawane przez Iglo-tex sp z o.o.?  Czy Pan Matwiej może zawrzeć umowę sprzedaży w imieniu Iglo-tex sp z o.o.?  Czy Pan Matwiej ponosi odpowiedzialność za to, że klient którego znajdzie nie zapłaci za zamówioną ladę lub nie odbierze jej w umówionym terminie?  W jaki sposób powinien postąpić, gdyby po roku współpracy nie był z niej zadowolony i chciał ją zakończyć?  W jaki sposób Iglo-tex sp z o.o. może uchronić się przed ty, że po zakończeniu umowy Pan Matwiej zacznie świadczyć usługi dla innego podmiotu działającego w tej samej branży?

7 Lekarz dietetyk - Czesław Jasiński zawarł umowę z SlowFood S.A. z siedzibą w Kaliszu, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz klientów spółki, polegających na doradztwie w zakresie dietetyki. Umowa została zawarta na czas określony - do 31.12.2015 r. oraz przewidywała wynagrodzenie dla zleceniobiorcy w kwocie 5.000 zł. miesięcznie W sierpniu 2015 r., członek zarządu SlowFood S.A. przypadkowo odnalazł w Internecie stronę przychodni Dla Zdrowia Rodziny w Kaliszu, w której syn Czesława Jasińskiego – Ksawery Jasiński, także lekarz dietetyk oferował swoje usługi w zakresie doboru diety dla osób chcących schudnąć. Pismem z 31.08.2015, SlowFood S.A. wypowiedziała Czesławowi Jasińskiemu umowę ze skutkiem natychmiastowym, powołując się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania umowy w związku z podjęciem działalności konkurencyjnej przez jego syna. Czesław Jasiński zażądał wobec tego zapłaty 20.000 zł.  Jaką umowę zawarł Czesław Jasiński?  Czy spółka prawidłowo dokonała wypowiedzenia umowy?  Czy zasadne jest roszczenie Czesława Jasińskiego o zapłatę?  Czy strony mogły wprowadzić do umowy jakieś klauzule, aby uchronić się przed taką sytuacją?

8 Pani Matylda jest dyplomowaną pielęgniarką anestezjologiczną i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą MAT-MED z siedzibą w Łodzi. W dniu 1.03.2009 roku zawarła z NZOZ Pod Topolami umowę opatrzoną tytułem kontrakt pielęgniarski, zgodnie z którą zobowiązała się do świadczenia usług w zakresie wykonywanego zawodu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania za porozumieniem stron oraz za wypowiedzenie – przez każdą ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 22.01.2015 Pani Matylda odebrała telefon od w-ce dyrektora NZOZ, w którym poinformowano ją o zakończeniu współpracy z końcem stycznia. Pani Matylda przestała przychodzić do pracy od 1.02.2015. Ponieważ w ciągu kolejnych tygodni Pani Matylda nie otrzymała żadnego dokumentu wystosowała pismo do w-ce dyrektora, w odpowiedzi otrzymała pismo o tytule „rozwiązanie umowy za porozumieniem”, podpisane przez dyrektora i z wolnym miejscem na jej podpis.  Jaką umowę zawarła Pani Matylda?  Jakie roszczenia względem NZOZ jej przysługują?

9 UMOWA SPÓŁKI

10 Bracia – Janusz i Arkadiusz Kowalscy zawarli umowę spółki cywilnej po to, aby wspólnie prowadzić szkółkę ogrodniczą i leśną Arkadia. Arkadiusz Kowalski wniósł do spółki prawo własności nieruchomości, a Janusz Kowalski zobowiązał się do osobistego prowadzenia księgowości. Ponieważ bracia nie są w stanie podołać samodzielnemu prowadzeniu dzielności chcą zawrzeć umowę z Bertrandem Malkiewiczem, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i powierzyć mu transport swoich wyrobów do kontrahentów. Pan Malkiewicz ma wykonywać prace własnym samochodem.  Czy na zawarcie umowy z Panem Malkiewiczem potrzebna jest zgoda obu wspólników?  Kto ponosi odpowiedzialność wobec kontrahentów w wypadku dostarczenia im sadzonek uszkodzonych w transporcie?  Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku potrącenia przez Pana Malkiewicza pieszej na pasach w czasie, gdy rozwoził on sadzonki do klientów spółki?  Kogo powinien pozwać Pan Malkiewicz, gdyby chciał dochodzić zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej?  Czy w czasie, gdy jeden z braci przebywa na urlopie, drugi może sam podjąć decyzję o przyjęciu zamówienia na 5000 sadzonek brzozy?  Po zawarciu umowy spółki, wspólnicy powiększyli majątek o drugą nieruchomość. Po pewnym czasie Janusz Kowalski rozwiódł się i jego żona zażądała połowy wartości tej nieruchomości argumentując, że została nabyta w czasie małżeństwa. Czy ma do tego prawo?


Pobierz ppt "PRAWO UMÓW KAZUSY. UMOWA LEASINGU Food&Fit sp. z o.o. zawarła umowę leasingu z Bankiem Dobre Finanse S.A., której przedmiotem był samochód – chłodnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google