Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁKI CYWILNE – art. 860 – 875 k.c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁKI CYWILNE – art. 860 – 875 k.c."— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁKI CYWILNE – art. 860 – 875 k.c.
Umowa spółki: osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego; działanie w sposób oznaczony; działanie w szczególności przez wniesienie wkładów, możliwość zawarcia umowy w formie ustnej.

2 Spółki cywilne Nie są przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami są wspólnicy.
Majątek do prowadzenia działalności jest współwłasnością łączną wspólników a nie spółki. Spółka cywilna jest umową pomiędzy przedsiębiorcami.

3 wniesienie do spółki własności; innych praw; świadczenie usług.
SPÓŁKI CYWILNE: Wkład wspólnika: wniesienie do spółki własności; innych praw; świadczenie usług.

4 Spółki cywilne: Zobowiązanie wniesienia do spółki własności rzeczy:
wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy - przepisy o sprzedaży; wniesienie rzeczy tylko do używania - przepisy o najmie.

5 SPÓŁKI CYWILNE: Ograniczenia: wspólnik nie może rozporządzać udziałem:
we wspólnym majątku wspólników; udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. (współwłasność łączna)

6 Spółka cywilna: W czasie trwania spółki wspólnik nie może:
domagać się podziału wspólnego majątku wspólników; a wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani udziału w poszczególnych składnikach tego majątku; (odpowiedzialność solidarna wspólników za zobowiązania spółki)

7 Prowadzenie spraw spółki:
uprawnienie i zobowiązanie każdego współnika; bez uchwały wspólników sprawy z zakresu zwykłych czynności spółki; prawo sprzeciwu chociażby jednego z pozostałych wspólników (przed zakończeniem sprawy) – potrzebna uchwała wspólników; czynności nagłe, narażenie spółki na niepowetowane straty – bez uchwały.

8 Spółka cywilna: Reprezentacja:
każdy wspólnik reprezentuje spółkę w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw .

9 SPÓŁKI CYWILNE Udział w zyskach i stratach:
równy udział w zyskach i w stratach; regulacje zawarte w umowie spółki; zwolnienie niektórych wspólników od udziału w stratach; zakaz wyłączenia wspólnika od udziału w zyskach.

10 Spółka cywilna: Podział i wypłata zysków:
dopiero po rozwiązaniu spółki; spółka zawarta na czas dłuższy niż rok - wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

11 SPÓŁKI CYWILNE Wypowiedzenie udziału:
spółka zawarta na czas nie oznaczony - każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego (spółka trwa nadal); z ważnych powodów bez zachowania terminów wypowiedzenia (chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony).

12 Spółka cywilna: Wypowiedzenie udziału przez wierzyciela osobistego:
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika; wierzyciel osobisty - może wypowiedzieć udział wspólnika, w spółce na trzy miesiące naprzód (lub w terminie przewidzianym w umowie spółki),

13 SPÓŁKI CYWILNE Rozliczenie z występującym wspólnikiem:
zwrot w naturze rzeczy, które wniósł do używania; wypłata w pieniądzu wartości jego wkładu oznaczonego w umowie spółki (w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia);

14 Spółki cywilne: Rozliczenie z występującym wspólnikiem:
nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika; Wypłata występującemu wspólnikowi w pieniądzu;

15 SPÓŁKI CYWILNE Śmierć wspólnika: rozwiązanie spółki;
spadkobiercy wspólnika wchodzą do spółki na jego miejsce (wskazują spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa).

16 SPÓŁKI CYWILNE Śmierć wspólnika: rozwiązanie spółki;
spadkobiercy wspólnika wchodzą do spółki na jego miejsce (wskazują spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa).

17 SPÓŁKI CYWILNE Rozwiązanie spółki: porozumienie wspólników;
zaistnienie okoliczności przewidzianych w umowie; wystąpienie lub śmierć jednego z dwóch wspólników; orzeczenie sądu - z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd; zmiana współwłasności łącznej na ułamkową.


Pobierz ppt "SPÓŁKI CYWILNE – art. 860 – 875 k.c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google