Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU KRAJOWEGO TOWARÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU KRAJOWEGO TOWARÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU KRAJOWEGO TOWARÓW
WZÓR OFERTY ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU KRAJOWEGO TOWARÓW FARMADA TRANSPORT SP. Z O.O. UL. SZOSA BYDGOSKA 58 TORUŃ Tel. 56  / Fax 56  Mamy doświadczenie w branży farmaceutycznej. Jesteśmy profesjonalnym i przyjaznym partnerem w biznesie dla naszych Kontrahentów. Ustalamy z Państwem terminy stałych dostaw. Proponujemy elastyczne godziny dostaw. Odbieramy należności za zamówiony towar.

2 WZÓR OFERTY Jesteśmy firmą dedykowaną do świadczenia usług transportowych. Naszą misją jest wdrażanie najwyższych standardów transportu leków oraz innych towarów dla naszych Klientów. Jesteśmy konkurencyjnym, profesjonalnym, wiarygodnym i przyjaznym partnerem w biznesie dla naszych Kontrahentów. Zapewniamy wysoką jakość serwisu zgodną z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, elastyczność wynikającą z indywidualnych potrzeb Klienta oraz efektywność kosztową. Procesy i rozwiązania biznesowe stosowane do obsługi naszych Klientów mają na celu maksymalizację jakości usług w każdej dziedzinie naszej działalności. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z następujących usług: • dostawę przesyłek drobnicowych • dostawę przesyłek paletowych • przewozy dedykowane • przewozy z zachowaniem temperatury + 15 do + 20 stopni C • przewozy z zachowaniem temperatury + 2 do + 8 stopni C • przewozy z gwarantowany czasem dostawy • przewozy w systemie od drzwi do drzwi • przewozy z ciągłą rejestracja temperatury • możliwość odbioru przesyłek z miejsc wskazanych • możliwość przewozu przesyłek lodówkowych • zwrot potwierdzonych dokumentów • potwierdzenie danych dostawy • pobranie i zwrot należności • dostawę i odbiór w sobotę • opakowania firmowe Realizujemy projekty pełnej obsługi logistycznej z dostawą bezpośrednią i obsługą sprzedaży. Dysponujemy nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi zapewniającymi kontrolowaną temperaturę.

3 Warunki współpracy z firmą FARMADA
Akceptacja oferty poprzez jej podpisanie przez osoby upoważnione z Państwa strony oznacza podstawę do stworzenia umowy w przedmiocie świadczenia przez Farmada Transport Sp. z o.o. usług przewozowych na terenie RP. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje na podstawie wykonanych operacji. Zlecona usługa realizowana jest na podstawie warunków określonych przez zleceniobiorcę. Odpłatność za usługi świadczone przez Farmada Transport Sp. z o.o. będzie ustalana na podstawie obowiązującego na dzień nadania przesyłki cennika z uwzględnieniem rabatów określonych w niniejszej ofercie oraz wyrażonej procentowo opłaty paliwowej, która będzie powiększać podstawową cenę usługi (bez usług dodatkowych). Na naszej stronie internetowej, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem publikowana jest wysokość tej opłaty w poszczególnych miesiącach oraz informacja o sposobie jej obliczania. Warunki cenowe określone w niniejszej ofercie obowiązują Państwa jedynie przy płatności przelewem; przy płatności gotówką ceny zostaną naliczone zgodnie z aktualnym Cennikiem Farmada Transport Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie, należności za usługi będą regulowane przez Państwa przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na podstawie faktur zbiorczych wystawianych raz w tygodniu. Wszelkie płatności dokonywane przez Farmada Transport Sp. z o.o. na rzecz Państwa i z tytułu obowiązku zwrotu kwoty pobrań są dokonywane na konto: Bank Nr rachunku…..… w terminie zgodnym z warunkami cennika aktualnego w dniu nadania przesyłki, przy czym za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu przez Farmada Transport Sp. z o.o. Wymieniony rachunek bankowy jest jedynym rachunkiem, na jaki mają być przekazywane pobrania. Wyłącza się możliwość zmiany niniejszego zapisu dokonaną treścią listu przewozowego.

4 Usługi objęte niniejszą ofertą świadczone będą zgodnie z aktualnym na dzień nadania przesyłki „Regulaminem Świadczenia Usług przez Farmada Transport Sp. z o.o." dostępnym na naszej stronie WWW. W razie Państwa zwłoki w płatności Farmada Transport Sp. z o.o. uprawniona jest do żądania zapłaty za świadczone usługi w formie gotówki. Umowa zawarta na podstawie niniejszej oferty obowiązywać będzie do …………………………….…….. Każda ze stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy, stosując się do dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W razie akceptacji niniejszej oferty, przekażą Państwo Farmada Transport Sp. z o.o. stosowne dokumenty rejestrowe (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopię decyzji REGON i NIP).   data i podpis przedstawiciela data i podpis przedstawiciela Klienta Farmada Transport Sp. z o.o.


Pobierz ppt "ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU KRAJOWEGO TOWARÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google