Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyka zarządzania wiedzą Kodyfikacja, czy personalizacja – zastosowania, wnioski z badań Kluczowe procesy zarządzania wiedzą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyka zarządzania wiedzą Kodyfikacja, czy personalizacja – zastosowania, wnioski z badań Kluczowe procesy zarządzania wiedzą."— Zapis prezentacji:

1 Praktyka zarządzania wiedzą Kodyfikacja, czy personalizacja – zastosowania, wnioski z badań Kluczowe procesy zarządzania wiedzą

2 Rozwiązania przypadku 1.Czy cele proponowanych działań spełniają kryteria SMART? 2.Jaki jest harmonogram wprowadzania zmian? 3.Dlaczego wybrano właśnie te rozwiązania (argumenty)? 4.Jakie zmiany będą efektem wprowadzonych działań? 5.Jakie ryzyko jest związane z wprowadzeniem określonego rozwiązania? 6. Jak można zredukować to ryzyko?

3 Przykład kodyfikacji – zarządzanie projektami 1. Lesson learned, przegląd projektu Kodyfikacja ułatwi prowadzenie podobnego projektu w przyszłości. Przegląd ukończonego projektu (post-project review, post mortem).  Jakie były problemy i jak im zapobiegać?  Czy wynik projektu można jeszcze inaczej wykorzystać?  Czy chcemy realizować takie projekty? Dokument podsumowujący doświadczenia z projektu (lessons learned)  Spisany z myślą o innych pracownikach

4 Kodyfikacja - praktyka 2. Firmy doradcze prowadzą kompleksową kodyfikację doświadczeń z projektów w skomputeryzowanych bazach wiedzy. -np. firma KMPG – system Kworld -np. firma Infovide- Matrix – Microsoft Share Point. Pracownicy na całym świecie mają dostęp do dokumentów, mogą odszukać projekty realizowane dla podobnych klientów lub dotyczące analogicznych problemów.

5 Kodyfikacja – najlepsze praktyki 3. Transfer praktyk organizacyjnych – powielanie sposobów pracy – Przykład: Przejęcie (fuzja) Banku Handlowego przez Citi Group. Język, systemy księgowania, obieg dokumentów, kultura organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi

6 Kodyfikacja - najlepsze praktyki 4. Wykorzystanie wzorów „najlepszych firm” „In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies” (Peters, Waterman, 1982). – 8 podstawowych reguł zarządzania, na podstawie badań 43 najlepszych firm amerykańskich

7 Kodyfikacja – koncepcje, metody 5. Benchmarking 6. Metody zarządzania jakością (ISO 9001) 7. Reinżynieria procesów gospodarczych (Business process reengineering) - uproszczenie, skrócenie procesów biznesowych

8 O ile personalizacja jest wyborem, kodyfikacja często jest przymusem! Formalizacja w kodyfikacji Przepisy prawa wymagają przechowywania określonych dokumentów przez określony czas  dokumenty w administracji publicznej  dokumentacja pracownicza w firmach  wyciągi z kont w bankach Przykłady niszczenia dokumentów (WordCom) Sarbanes-Oxley Act (SOX) w USA – dotyczy firm notowanych na giełdach USA – kosztowne, wieloletnie przechowywanie dokumentów wewnętrznych, dotyczących zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe firmy (w tym e-maile)

9 Personalizacja - przykłady Mc Kinsey, Bain & Company (Hansen, Nohira)  przypadek Marci Blanko – – wewnętrzna „baza ekspertów” Identyfikacja ekspertów w firmie – Baza danych – tylko, jako źródło informacji, kto uczestniczył w projekcie.

10 Personalizacja - przykłady – Zarządzanie wiedzą poprzez budowę sieci kontaktów pomiędzy ekspertami. – Umożliwienie pracownikom kontaktu z ekspertami – Burze mózgów, rozmowy indywidualne @

11 Kodyfikacja czy personalizacja – wyniki badań Badania Maxa von Zedtwitza ●12% respondentów korzysta z lessons learned (strategia kodyfikacji) Częściej do nowego projektu przeznacza się osoby o podobnych doświadczeniach (strategia personalizacji)

12 Kodyfikacja w praktyce Wiadomość wieczorna: W Agencji Wywiadu, pomimo święta, trwa gorączkowe niszczenie dokumentów. Trzeba będzie odtwarzać te dotyczące Amber Gold i podsłuchiwania opozycji za pomocą amerykańskiego sprzętu. Niszczą też stenogramy nagrań rozmów polityków. Ciekawe czy gen. Maciej Hunia (szef Agencji Wywiadu - red.) będzie usiłował wyjechać z Polski?

13 Repetitio est mater studiorum … Jesteś kierownikiem działu HR w ogólnopolskiej firmie działającej na rynku doradztwa prawnego. Od pewnego czasu w oddziale firmy w Warszawie można zauważyć liczne rezygnacje z pracy. Jak mógłbyś wytłumaczyć to zjawisko posługując się pojedynczą pętla uczenia się. A jak stosując podwójną pętlę uczenia się?

14 Kluczowe procesy zarządzania wiedzą (Probst i in.) Zdobywanie wiedzy Ochrona wiedzy Rozwój wiedzy Identyfikacja wiedzy Dzielenie się wiedzą Wykorzystywanie wiedzy Cele zarządzania wiedzą Ocena wiedzy Informacja zwrotna

15 Kluczowe procesy zarządzania wiedzą Identyfikacja wiedzy Określenie źródeł i przedmiotu wiedzy Jaka wiedza jest dla nas istotna – czy jest spisana, który pracownik ją posiada? Zdobywanie wiedzy Zaspokajanie potrzeb informacyjnych i wypełnianie luk kompetencyjnych Headhunting, akwizycje firm, zakup usług doradczych, licencjonowanie technologii, wywiad gospodarczy, badania rynku. Rozwój wiedzy Budowa kompetencji, B&R, innowacje Por. perspektywa wiedzy jako produktu.

16 Kluczowe procesy zarządzania wiedzą Dzielenie się wiedzą Zagwarantowanie dostępu pracowników do zasobów wiedzy. Stymulowanie komunikacji i współpracy. Wykorzystywanie wiedzy Wykonywanie pracy opartej na wiedzy Uczenie się organizacyjne Por. perspektywa wiedzy jako ograniczenia. Ochrona wiedzy Zabezpieczenie wiedzy przed nieprzewidzianymi zdarzeniami – odejściem pracowników, działaniami konkurencji.


Pobierz ppt "Praktyka zarządzania wiedzą Kodyfikacja, czy personalizacja – zastosowania, wnioski z badań Kluczowe procesy zarządzania wiedzą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google