Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY

2 Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt budżetu 2003 Spis prezentacji Dochody ogółem i ich struktura Struktura dochodów podatkowych Struktura subwencji ogólnej Wydatki miasta ogółem Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Struktura wydatków inwestycyjnych Struktura wydatków bieżących Oświata i wychowanie – źródła finansowania Opieka społeczna – struktura wydatków bieżących DOCHODY MIASTA WYDATKI MIASTA BUDŻET OGÓŁEM

3 Budżet ogółem Projekt budżetu 2003 ogółem

4 Budżet ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003

5 Budżet ogółem Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003

6 Dochody ogółem i ich struktura Dochody podatkowe z udziałem w podatkach budżetu państwa 45 % 114.645 tys. zł. Dochody miasta Subwencje 36 % 91.105 tys. zł. Dotacje celowe z funduszy państwa i funduszy celowych 9 % 23.645 tys. zł. Środki ze źródeł pozabudżetowych (LI, PHARE, MENiS) 3 % 7.955 tys. zł. Pozostałe dochody własne 7 % 18.069 tys. zł. 255.418 tys. zł.

7 Struktura dochodów podatkowych Dochody miasta Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 51.210 tys. zł. Podatek od nieruchomości 46.030 tys. zł. Pozostałe 6.666 tys. zł. Podatek od środków transportowych 1.759 tys. zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa 3.880 tys. zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5.100 tys. zł.

8 Struktura subwencji ogólnej Dochody miasta Część oświatowa dla gminy 40.017 tys. zł. Część oświatowa dla powiatu 36.527 tys. zł. Część wyrównawcza 962 tys. zł. Część drogowa (dla powiatu) 6.262 tys. zł. Część podstawowa 83 tys. zł. Część rekompensująca 7.254 tys. zł.

9 Wydatki miasta Wydatki miasta ogółem Wydatki majątkowe 43.127 tys. zł. Wydatki bieżące 234.682 tys. zł. Ogółem: 277.809 tys. zł. 15,5 % 84,5 %

10 Wydatki miasta Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Dochody własne + wolne środki – 29.815 tys. zł Pożyczki, kredyty, obligacje – 4.132 tys. złŚrodki z Phare, dotacje, wpłaty inicjatorów – 9.179 tys. zł Fundusze ochrony środowiska – 3.879 tys. zł 47.005 tys. zł.

11 Struktura wydatków inwestycyjnych Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe (os. Balbina) 10 % 4.626 tys. zł. Wydatki miasta Budowa i modernizacja dróg i parkingów 17 % 7.850 tys. zł. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (budynek WBU ) 23 % 10.904 tys. zł. Pozostałe 20 % 9.494 tys. zł. Inwestycje sportowe 6 % 2.950 tys. zł. 47.005 tys. zł. Inwestycje wodno- kanalizacyjne 14 % Inwestycje oświatowe 10 % 6.526 tys. zł. 4.655 tys. zł.

12 Wydatki miasta Struktura wydatków bieżących Oświata i wychowanie 115.314 tys. zł. Opieka społeczna 30.861 tys. zł. Bezpieczeństwo 4.990 tys. zł. Utrzymanie i remonty dróg 7.634 tys. zł. Kultura 13.140 tys. zł. Administracja publiczna 19.096 tys. zł. Pozostałe 13.536 tys. zł. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 15.030 tys. zł. Miejski Zarząd Komunikacji 15.081 tys. zł. w tym środki Gminy Mikołów 2.271 tys. zł. 49 % 13 % 8 % 6 % 3 % 2 % 6 % 7 % 6 % 1 %

13 Wydatki miasta Oświata i wychowanie – źródła finansowania Subwencje 67 % Dotacje z budżetu państwa 1 % Środki miasta 32 % 76.544 tys. zł. 37.416 tys. zł. 1.354 tys. zł.

14 Wydatki miasta Opieka społeczna – struktura wydatków bieżących Dodatki mieszkaniowe 34 % Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia 22 % MOPS 10 % Rodziny zastępcze 6 % Domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, ośrodki wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom Dziecka 18 % Pozostałe (PUP i inne) 10 %


Pobierz ppt "Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google