Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY

2 Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem Pożyczki, kredyty, obligacje Projekt budżetu 2003 Spis prezentacji Dochody ogółem i ich struktura Struktura dochodów podatkowych Struktura subwencji ogólnej Wydatki miasta ogółem Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Struktura wydatków inwestycyjnych Struktura wydatków bieżących Oświata i wychowanie – źródła finansowania Opieka społeczna – struktura wydatków bieżących DOCHODY MIASTA WYDATKI MIASTA BUDŻET OGÓŁEM

3 Budżet ogółem Projekt budżetu 2003 ogółem

4 Budżet ogółem Projekt budżetu ogółem

5 Budżet ogółem Pożyczki, kredyty, obligacje

6 Dochody ogółem i ich struktura Dochody podatkowe z udziałem w podatkach budżetu państwa 45 % tys. zł. Dochody miasta Subwencje 36 % tys. zł. Dotacje celowe z funduszy państwa i funduszy celowych 9 % tys. zł. Środki ze źródeł pozabudżetowych (LI, PHARE, MENiS) 3 % tys. zł. Pozostałe dochody własne 7 % tys. zł tys. zł.

7 Struktura dochodów podatkowych Dochody miasta Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych tys. zł. Podatek od nieruchomości tys. zł. Pozostałe tys. zł. Podatek od środków transportowych tys. zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa tys. zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych tys. zł.

8 Struktura subwencji ogólnej Dochody miasta Część oświatowa dla gminy tys. zł. Część oświatowa dla powiatu tys. zł. Część wyrównawcza 962 tys. zł. Część drogowa (dla powiatu) tys. zł. Część podstawowa 83 tys. zł. Część rekompensująca tys. zł.

9 Wydatki miasta Wydatki miasta ogółem Wydatki majątkowe tys. zł. Wydatki bieżące tys. zł. Ogółem: tys. zł. 15,5 % 84,5 %

10 Wydatki miasta Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Dochody własne + wolne środki – tys. zł Pożyczki, kredyty, obligacje – tys. złŚrodki z Phare, dotacje, wpłaty inicjatorów – tys. zł Fundusze ochrony środowiska – tys. zł tys. zł.

11 Struktura wydatków inwestycyjnych Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe (os. Balbina) 10 % tys. zł. Wydatki miasta Budowa i modernizacja dróg i parkingów 17 % tys. zł. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (budynek WBU ) 23 % tys. zł. Pozostałe 20 % tys. zł. Inwestycje sportowe 6 % tys. zł tys. zł. Inwestycje wodno- kanalizacyjne 14 % Inwestycje oświatowe 10 % tys. zł tys. zł.

12 Wydatki miasta Struktura wydatków bieżących Oświata i wychowanie tys. zł. Opieka społeczna tys. zł. Bezpieczeństwo tys. zł. Utrzymanie i remonty dróg tys. zł. Kultura tys. zł. Administracja publiczna tys. zł. Pozostałe tys. zł. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa tys. zł. Miejski Zarząd Komunikacji tys. zł. w tym środki Gminy Mikołów tys. zł. 49 % 13 % 8 % 6 % 3 % 2 % 6 % 7 % 6 % 1 %

13 Wydatki miasta Oświata i wychowanie – źródła finansowania Subwencje 67 % Dotacje z budżetu państwa 1 % Środki miasta 32 % tys. zł tys. zł tys. zł.

14 Wydatki miasta Opieka społeczna – struktura wydatków bieżących Dodatki mieszkaniowe 34 % Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia 22 % MOPS 10 % Rodziny zastępcze 6 % Domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, ośrodki wsparcia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom Dziecka 18 % Pozostałe (PUP i inne) 10 %


Pobierz ppt "Projekt budżetu 2003 Prezydent Miasta TYCHY. Projekt budżetu 2003 ogółem Projekt budżetu ogółem 1999-2003 Pożyczki, kredyty, obligacje 1999-2003 Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google