Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin, r.

2 Wynagrodzenia nauczycieli średnie wynagrodzenia od 1 września 2011 będą kształtować się na następujących poziomach: dla nauczyciela stażysty: 2618 zł (171 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), dla nauczyciela kontraktowego: 2906 zł (190 zł więcej), dla nauczyciela mianowanego: 3770 zł (247 zł więcej), dla nauczyciela dyplomowanego: 4817 zł (315 zł więcej). 2

3 Średnie wynagrodzenie nauczycieli Lata 2007 – 2011 (w zł) Rok / stopień awansuStaż.Kontr.Mian.Dypl. Od I Od I Od IX Od IX Od IX

4 Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do roku 2007 (w zł) Rok / stopień awansuStaż.Kontr.Mian.Dypl. Od I Od I Od IX Od IX Od IX

5 Wzrost średniego wynagrodzenia względem roku 2007 (w %) Rok / stopień awansuStaż.Kontr.Mian.Dypl. Od I ,039,9810,0110,00 Od I ,8825,0415,8915,18 Od IX ,9331,3021,6920,95 Od IX ,2840,5130,1929,41 Od IX ,3543,3432,3031,46 5

6 Wzrost średniego wynagrodzenia względem roku 2007 (w %) 6

7 Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do PKB i inflacji 7

8 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Liczba dzieci w wieku 3 lat objętych wychowaniem przedszkolnym Liczba dzieci w wieku 4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym Liczba dzieci w wieku 5 lat objętych wychowaniem przedszkolny

9 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 % trzylatków objętych wychowaniem przedszkolnym 36%37,13%40,9% % czterolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 45%50,78%53,75% % pięciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 58%69,85%79,18% 9

10 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) 10

11 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) PlacówkiRok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Liczba przedszkoli Liczba punktów przedszkolnych Liczba zespołów wychowania przedszkolnego

12 Subwencja oświatowa Lata Standard finansowy 2942,293198,533645,724050,264364,394699,53 Wzrost procentowy 1,06%1.08%1,14%1,11%1.08%1,07%

13 Wzrost subwencji w stosunku do inflacji

14 Programy rządowe „Wyprawka szkolna” Kwota przyznana: zł, wydano: zł dla uczniów 2009 – Kwota przyznana: zł, wydano: zł dla uczniów Kwota przyznana: zł, wydano: ,19 dla uczniów – w tym: zł zasiłku powodziowego dla 906 uczniów (prognozy j.s.t.) dla uczniów 14

15 Programy rządowe „Radosna szkoła” Łączna kwota na lata Z czego przeznaczono: Na zakup pomocy:2009 – (380 szkół) 2010 – (464 szkoły) 2011 – ( 76 szkół) Place zabaw: 2010 – (109 szkół) 2011 – ( 80 szkół) 15

16 Programy rządowe „Moje boisko – Orlik 2012” Rok 2008 – 36 gmin; Rok 2009 – 36 gmin; Rok 2010 – 36 gmin; Rok 2011 – 33 gminy. Łącznie powstało już 108 nowoczesnych kompleksów sportowych przy szkołach/placówkach oświatowych woj. lubelskiego

17 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Kształcenie młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w wysokości: 2008 – zł dla 1004 młodocianych 2009 – zł dla 1016 młodocianych 2010 – zł dla 1265 młodocianych 2011 – zł dla 1626 młodocianych

18 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Monitoring wizyjny Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach/placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego 2008 – kwota zł dla 29 gmin i 7 powiatów (51 zestawów standardowych, 23 zestawy rozszerzone) 2009 – kwota zł dla 30 gmin i 3 powiatów (17 zestawów standardowych, 16 zestawów rozszerzonych, 6 modernizacji)

19 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Pomoc socjalna Środki przekazane 2008 – zł 2009 – zł 2010 – zł 2011 (I-VI)– zł Środki wykorzystane 2008 – zł 2009 – zł zł zł Środki własne gminy ( w latach ) 2010 – zł 2011 – zł 19

20 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2008 (I-VI) – zł dla 246 stypendystów (IX-XII) – zł dla 264 stypendystów 2009 – zł dla 264 stypendystów 2010 (I-VI) – zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – zł dla 266 stypendystów 2011 (I-VI) – zł dla 266 stypendystów

21 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Wypoczynek dzieci i młodzieży 2008 – na sfinansowanie – zł dla 953 dzieci dofinansowanie – zł, w tym – zł dla dzieci pracowników byłych PGR na sfinansowanie – zł dla 1607 dzieci dofinansowanie – zł dla dzieci na sfinansowanie – zł dla dzieci dofinansowanie – zł dla dzieci na sfinansowanie – zł dofinansowanie – zł

22 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Doskonalenie zawodowe nauczycieli („granty LKO”) 2008 – zł oraz zł w ramach projektu „Komputer dla ucznia” dla nauczycieli 2009 – zł dla 1359 nauczycieli 2010 – zł dla 2075 nauczycieli 2011 (plan) – zł

23 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Awans zawodowy nauczycieli Mianowani 2008 – zł dla 163 osób 2009 – zł dla 887 osób 2010 – zł dla 1072 osób 2011 (plan) zł Dyplomowani 2008 – zł dla 1558 osób 2009 – zł dla 1738 osób 2010 – zł dla 1752 osób 2011 (plan) – zł

24 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego i matury poprawkowej 2008 – zł 2009 – zł od 2010 – w subwencji

25 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – uczniów z rodzin byłych pracowników PGR w latach 2006 – 2007; 2008 – pomoc dla 147 uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z 247 szkół w wysokości zł Stypendia dla 402 uczniów z rodzin poszkodowanych w sierpniu 2008 r. podczas nawałnic w wysokości zł

26 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych R ok 2008 (1) Sfinansowanie nauki j. angielskiego od I klasy szkoły podstawowej – zł; Realizacja Programu Rządowego Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach – Kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich – zł, uczniów; Rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła zł, 66 punktów konsultacyjnych dla osób;

27 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych R ok 2008 (2) Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych zł dla dzieci i młodzieży; Program opieki i terapii dla uczniów z niepłynnością mowy – zł na wyposażenie PPP w cyfrowe korektory mowy; Zakup tablic multimedialnych dla Młodzieżowych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – zł; Zakup EEG BIOFEEDBACK dla MOS i MOW – zł na zakup sprzętu do diagnozy i terapii wychowanków; Zakup EEG BIOFEEDBACK dla PPP – zł na zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań przesiewowych narządów zmysłu; Doposażenie PPP w sprzęt – zł na zakup sprzętu do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – zł;

28 OWOCE W SZKOLE DaneRok szkolny 2009/2010 I i II semestr Rok szkolny 2010/2011 I semestr Rok szkolny 2010/2011 II semestr liczba dostawców134 Liczba szkół uczestniczących Liczba dzieci objętych programem Kwota udzielonej pomocy , 98 zł , 02Brak wniosków o dopłatę Dostarczono porcji

29 MLEKO W SZKOLE DaneRok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2010/2011 Liczba szkół uczestniczących Liczba dzieci objętych mechanizmem Liczba dostawców 7776 Ilość dostarczonego do szkół mleka Ok tys. litrów Ok tys. litrów Ok tys. Litrów Brak danych Kwota dopłaty WPR zł zł złBrak danych Kwota dopłaty krajowej zł Brak danych

30 Inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Rok 2008/2009 – Rok Przedszkolaka Rok 2009/2010 – Rok Historii Najnowszej Rok 2010/2011 – Rok Odkrywania Talentów Rok 2011/2012 – Rok Szkoły z Pasją 30

31 Liczba uczniów w SP – woj. lubelskie

32 Rok szkolny/oddziałIIIIIIIVVVI 2006/ / / / /

33 Średnia liczba uczniów w klasach I-VI SP 33

34 Średnia liczba uczniów w klasach I-VI SP Rok szkolny/ Oddział IIIIIIIVVVI 2006/ 07 16,17 17,0817,3218,5618,8218, / 08 15,66 16,8416,7317,9818,5317, / 09 15,57 16,5616,5017,6018,0717, / 10 15,40 16,3216,3517,2317,7217, / 11 15,38 15,8915,8516,7417,2317,09 34

35 Liczba uczniów w klasach I-III w gimnazjach Rok szkolny/oddziałIIIIII 2006/ / / / /

36

37 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych Rok szkolny/oddziałLiczba uczni ó w 2006/ / / / /

38

39 Zmiany w sieci szkół Typ szkołyWnioski organów prowadzących Opinia pozytywna LKO Rok szkolny2008/092009/102010/112008/092009/102010/11 Przedszkole SP (bez filialnych) G Ponadgimnazja lne

40 Zmiany stanu ludności - woj. lubelskie Wiek/ Rok / / Ogółem

41 Zmiany legislacyjne zakładka: „Prawo oświatowe” - „Baza aktów prawnych w BIP SIO – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. nr 139, poz. 814) 41


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google