Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r.

2 Wynagrodzenia nauczycieli średnie wynagrodzenia od 1 września 2011 będą kształtować się na następujących poziomach: dla nauczyciela stażysty: 2618 zł (171 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej), dla nauczyciela kontraktowego: 2906 zł (190 zł więcej), dla nauczyciela mianowanego: 3770 zł (247 zł więcej), dla nauczyciela dyplomowanego: 4817 zł (315 zł więcej). 2

3 Średnie wynagrodzenie nauczycieli Lata 2007 – 2011 (w zł) Rok / stopień awansuStaż.Kontr.Mian.Dypl. Od I 20081701212629773827 Od I 20092178241731364006 Od IX 20092287253832934208 Od IX 20102447271635234502 Od IX 20112618290637704817 3

4 Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w stosunku do roku 2007 (w zł) Rok / stopień awansuStaż.Kontr.Mian.Dypl. Od I 2008155193271348 Od I 2009632484430528 Od IX 2009741605587729 Od IX 20109017838171023 Od IX 2011107297310641338 4

5 Wzrost średniego wynagrodzenia względem roku 2007 (w %) Rok / stopień awansuStaż.Kontr.Mian.Dypl. Od I 200810,039,9810,0110,00 Od I 200940,8825,0415,8915,18 Od IX 200947,9331,3021,6920,95 Od IX 201058,2840,5130,1929,41 Od IX 201162,3543,3432,3031,46 5

6 Wzrost średniego wynagrodzenia względem roku 2007 (w %) 6

7 Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do PKB i inflacji 7

8 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Liczba dzieci w wieku 3 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 78827798 8884 Liczba dzieci w wieku 4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 9509 10 539 11 296 Liczba dzieci w wieku 5 lat objętych wychowaniem przedszkolny 1269414 062 16 036 8

9 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 % trzylatków objętych wychowaniem przedszkolnym 36%37,13%40,9% % czterolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 45%50,78%53,75% % pięciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym 58%69,85%79,18% 9

10 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) 10

11 Edukacja przedszkolna (woj. lubelskie) PlacówkiRok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Liczba przedszkoli 366390422 Liczba punktów przedszkolnych 24888 Liczba zespołów wychowania przedszkolnego 267 11

12 Subwencja oświatowa Lata 200620072008200920102011 Standard finansowy 2942,293198,533645,724050,264364,394699,53 Wzrost procentowy 1,06%1.08%1,14%1,11%1.08%1,07%

13 Wzrost subwencji w stosunku do inflacji

14 Programy rządowe „Wyprawka szkolna” 2008 - Kwota przyznana: 2 939 312 zł, wydano: 2 355 650 zł dla 17 638 uczniów 2009 – Kwota przyznana: 3 772 600 zł, wydano: 3 610 628 zł dla 19 428 uczniów 2010 - Kwota przyznana: 4 489 028 zł, wydano: 3 752 353,19 dla 33 408 uczniów – w tym: 906 000 zł zasiłku powodziowego dla 906 uczniów 2011 - (prognozy j.s.t.) 6 173 565 dla 27 024 uczniów 14

15 Programy rządowe „Radosna szkoła” Łączna kwota na lata 2009-2011 - 23 397 370 Z czego przeznaczono: Na zakup pomocy:2009 – 2 997 235 (380 szkół) 2010 – 3 372 463 (464 szkoły) 2011 – 989 695 ( 76 szkół) Place zabaw: 2010 – 9 438 391 (109 szkół) 2011 – 6 599 568 ( 80 szkół) 15

16 Programy rządowe „Moje boisko – Orlik 2012” Rok 2008 – 36 gmin; Rok 2009 – 36 gmin; Rok 2010 – 36 gmin; Rok 2011 – 33 gminy. Łącznie powstało już 108 nowoczesnych kompleksów sportowych przy szkołach/placówkach oświatowych woj. lubelskiego

17 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Kształcenie młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia w wysokości: 2008 – 6 565 256 zł dla 1004 młodocianych 2009 – 7 388 124 zł dla 1016 młodocianych 2010 – 8 460 474 zł dla 1265 młodocianych 2011 – 10 970 195 zł dla 1626 młodocianych

18 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Monitoring wizyjny Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach/placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego 2008 – kwota 592 489 zł dla 29 gmin i 7 powiatów (51 zestawów standardowych, 23 zestawy rozszerzone) 2009 – kwota 327 000 zł dla 30 gmin i 3 powiatów (17 zestawów standardowych, 16 zestawów rozszerzonych, 6 modernizacji)

19 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Pomoc socjalna Środki przekazane 2008 – 39 565 602 zł 2009 – 31 822 104 zł 2010 – 30 886 931 zł 2011 (I-VI)– 18 127 639 zł Środki wykorzystane 2008 – 34 924 431 zł 2009 – 29 776 840 zł 2010 - 26 842 926 zł 2011- 14 462 495 zł Środki własne gminy ( w latach 2010-2011) 2010 – 5 851 418 zł 2011 – 2 400 876 zł 19

20 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2008 (I-VI) – 380 808 zł dla 246 stypendystów (IX-XII) – 272 448 zł dla 264 stypendystów 2009 – 681 120 zł dla 264 stypendystów 2010 (I-VI) – 408 672 zł dla 264 stypendystów (IX-XII) – 274 512 zł dla 266 stypendystów 2011 (I-VI) – 411 768 zł dla 266 stypendystów

21 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Wypoczynek dzieci i młodzieży 2008 – na sfinansowanie – 656 000 zł dla 953 dzieci dofinansowanie – 1 395 091 zł, w tym – 898 893 zł dla dzieci pracowników byłych PGR 2009 - na sfinansowanie – 1 191 080 zł dla 1607 dzieci dofinansowanie – 556 430 zł dla 2 966 dzieci 2010 - na sfinansowanie – 1 700 999 zł dla 2 172 dzieci dofinansowanie – 480 501 zł dla 2 402 dzieci 2011 - na sfinansowanie – 1 741 000 zł dofinansowanie – 540 000 zł

22 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Doskonalenie zawodowe nauczycieli („granty LKO”) 2008 – 431 780 zł oraz 1 000 000 zł w ramach projektu „Komputer dla ucznia” dla 2 202 nauczycieli 2009 – 298 126 zł dla 1359 nauczycieli 2010 – 308 202 zł dla 2075 nauczycieli 2011 (plan) – 357 000 zł

23 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Awans zawodowy nauczycieli Mianowani 2008 – 22 548 zł dla 163 osób 2009 – 122 708 zł dla 887 osób 2010 – 117 394 zł dla 1072 osób 2011 (plan) 94 908 zł Dyplomowani 2008 – 302 000 zł dla 1558 osób 2009 – 265 473 zł dla 1738 osób 2010 – 221 485 zł dla 1752 osób 2011 (plan) – 237 204 zł

24 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego i matury poprawkowej 2008 – 978 885 zł 2009 – 1 008 853 zł od 2010 – w subwencji

25 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 53 093 uczniów z rodzin byłych pracowników PGR w latach 2006 – 2007; 2008 – pomoc dla 147 uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z 247 szkół w wysokości 119 200 zł Stypendia dla 402 uczniów z rodzin poszkodowanych w sierpniu 2008 r. podczas nawałnic w wysokości 342 000 zł

26 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych R ok 2008 (1) Sfinansowanie nauki j. angielskiego od I klasy szkoły podstawowej – 5 356 479 zł; Realizacja Programu Rządowego Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013 – Kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich – 356 600 zł, 4 824 uczniów; Rządowy program na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła 459 769 zł, 66 punktów konsultacyjnych dla 4 715 osób;

27 Pomoc państwa w realizacji zadań oświatowych R ok 2008 (2) Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2008 r. Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych 2 948 800 zł dla 42 253 dzieci i młodzieży; Program opieki i terapii dla uczniów z niepłynnością mowy – 30 000 zł na wyposażenie PPP w cyfrowe korektory mowy; Zakup tablic multimedialnych dla Młodzieżowych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 111 550 zł; Zakup EEG BIOFEEDBACK dla MOS i MOW – 70 060 zł na zakup sprzętu do diagnozy i terapii wychowanków; Zakup EEG BIOFEEDBACK dla PPP – 140 120 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań przesiewowych narządów zmysłu; Doposażenie PPP w sprzęt – 201 600 zł na zakup sprzętu do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 201 600 zł;

28 OWOCE W SZKOLE DaneRok szkolny 2009/2010 I i II semestr Rok szkolny 2010/2011 I semestr Rok szkolny 2010/2011 II semestr liczba dostawców134 Liczba szkół uczestniczących 328513557 Liczba dzieci objętych programem 20 42431 03833 458 Kwota udzielonej pomocy 777 106, 98 zł972 561, 02Brak wniosków o dopłatę Dostarczono 669 160 porcji

29 MLEKO W SZKOLE DaneRok szkolny 2007/2008 Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2010/2011 Liczba szkół uczestniczących 125013819981052 Liczba dzieci objętych mechanizmem 216 698213 209155 685160 927 Liczba dostawców 7776 Ilość dostarczonego do szkół mleka Ok. 4 364 tys. litrów Ok. 6 990 tys. litrów Ok. 4 105 tys. Litrów Brak danych Kwota dopłaty WPR 3 461 172 zł3 461 172 zł.3 461 172 złBrak danych Kwota dopłaty krajowej 10 065 902 zł Brak danych

30 Inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Rok 2008/2009 – Rok Przedszkolaka Rok 2009/2010 – Rok Historii Najnowszej Rok 2010/2011 – Rok Odkrywania Talentów Rok 2011/2012 – Rok Szkoły z Pasją 30

31 Liczba uczniów w SP – woj. lubelskie

32 Rok szkolny/oddziałIIIIIIIVVVI 2006/07222222295124124251262575127782 2007/08217002194222886240712500625605 2008/09210032159021863228262404824846 2009/10201292094421448219322284923937 2010/11205612005620780215042190122679

33 Średnia liczba uczniów w klasach I-VI SP 33

34 Średnia liczba uczniów w klasach I-VI SP Rok szkolny/ Oddział IIIIIIIVVVI 2006/ 07 16,17 17,0817,3218,5618,8218,84 2007/ 08 15,66 16,8416,7317,9818,5317,90 2008/ 09 15,57 16,5616,5017,6018,0717,99 2009/ 10 15,40 16,3216,3517,2317,7217,63 2010/ 11 15,38 15,8915,8516,7417,2317,09 34

35 Liczba uczniów w klasach I-III w gimnazjach Rok szkolny/oddziałIIIIII 2006/07 294303130732409 2007/08 283262919730541 2008/09 262232819828570 2009/10 255192615027574 2010/11 245922535525449

36

37 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych Rok szkolny/oddziałLiczba uczni ó w 2006/07 105969 2007/08 105520 2008/09 105209 2009/10 102790 2010/11 100556

38

39 Zmiany w sieci szkół Typ szkołyWnioski organów prowadzących Opinia pozytywna LKO Rok szkolny2008/092009/102010/112008/092009/102010/11 Przedszkole100000 SP (bez filialnych) 1910239518 G123022 Ponadgimnazja lne 312623312423

40 Zmiany stanu ludności - woj. lubelskie Wiek/ Rok20082009201020152020202520302035 0-2 1 7881 8051 568-966-6 319-9 001-7 902-3 683 3-6 -6065865557 945-3 511-9 797-12 052-8 867 7-12 -5 278-5 613-4 132-4 5519 897-5 140-14 576-17 639 13-15 -5 007-3 653-3 500-13 244-7975 385-3 280-7 751 16-18 -2 522-4 400-4 912-18 173-9 7095 3841 203-5 399 19-24 -8 594-7 563-7 494-33 944-33 145-15 5838 838926 18-59/64 486-950-4 092-57 363-81 624-67 589-41 199-46 271 60+/65+ 3 6984 1395 28140 44045 97530 65613 90412 635 Ogółem -7 329-7 368-7 541-39 213-41 716-51 149-65 289-75 499

41 Zmiany legislacyjne www.men.gov.pl zakładka: „Prawo oświatowe” - „Baza aktów prawnych w BIP www.men.gov.pl SIO – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. nr 139, poz. 814) 41


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Działania MEN. Kluczowe problemy edukacji 1 Lublin,01.09 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google