Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uruchomienie systemu kdpw_otc - rozwiązania techniczne 20 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uruchomienie systemu kdpw_otc - rozwiązania techniczne 20 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Uruchomienie systemu kdpw_otc - rozwiązania techniczne 20 września 2012 r.

2 Agenda spotkania 2 1.Podsumowanie spotkania z dnia 31 lipca 2012 r. 2.Kolejne kroki w projekcie – harmonogram działań 3.Sprawy formalne 4.Techniczne aspekty połączenia z systemem kdpw_otc 5.Rozpoczęcie testów w środowisku testowym 6.Podłączenie do środowiska produkcyjnego 7.Zasady komunikacji z zespołem KDPW/KDPW_CCP 8.Pytania i odpowiedzi

3 Podsumowanie spotkania z dnia 31 lipca 2012 r. 3 Odpowiedzi na zadawane pytania są sukcesywnie zamieszczane na witrynie projektu (http://www.kdpwccp.pl/pl/kdpw_ccp/rozwoj/ccp_otc) w sekcji Pytania i odpowiedzi (FAQ)http://www.kdpwccp.pl/pl/kdpw_ccp/rozwoj/ccp_otc W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie na codzienne raporty został opracowany komunikat generowany na koniec dnia. Dedykowany komunikat zawiera w szczególności: o wykaz wszystkich transakcji przyjętych w danym dniu do rozliczenia, o wykaz wszystkich transakcji zapadających danego dnia, o wycenę wszystkich transakcji, o poziom MTM dla transakcji, o zmiany VM dla transakcji, o listę transakcji, dla których kupon jest wypłacany danego dnia, o poziom wyliczonych kuponów na transakcję. Dokumentacja systemu kdpw_otc została przetłumaczona na język angielski i jest dostępna na witrynie http://www.kdpwccp.pl/en/kdpw_ccp/Development/ccp_otc/Pageshttp://www.kdpwccp.pl/en/kdpw_ccp/Development/ccp_otc/Pages Zmodyfikowano zasady komunikacji z systemem kdpw_otc w oparciu o dostępne kanały komunikacji elektronicznej (SWI), umożliwiając jednoczesne korzystanie z ESDI i ESDK w ramach tego samego kodu uczestnika

4 Kolejne kroki w projekcie – harmonogram działań 4 System SWI jest dostępny na dotychczasowych zasadach Obecnie jest możliwe korzystanie ze środowiska testowego SWI (przed udostępnieniem systemu kdpw_otc, planowanego na dzień 19.11.2012) Na witrynie KDPW_CCP znajdują się dokumenty formalne: o Regulamin rozliczeń transakcji OTC o Szczegółowe zasady działania systemu rozliczeń OTC wraz z załącznikami o Porozumienie SWI (wersja dla Uczestników KDPW_CCP), o Aneks nr 2 rozszerzający zakres zastosowania posiadanego przez Uczestnika Porozumienia SWI o nową usługę 06.11.2012 planowane jest spotkanie robocze w sprawie terminu, procedury uzyskania formalnego członkostwa i szczegółów udostępnienia systemu kdpw_otc. 19.11.2012 planowane jest udostępnienie środowisk testowego i produkcyjnego systemu kdpw_otc. Dostęp do środowiska testowego systemu kdpw_otc jest niezależny od uzyskania formalnego członkowstwa w systemie rozliczeń (natychmiast po udostępnieniu systemu) Dostęp do środowiska produkcyjnego systemu kdpw_otc będzie możliwy po uzyskaniu formalnego członkowstwa w systemie rozliczeń

5 Sprawy formalne 5 W celu przystąpienia do systemu rozliczeń transakcji OTC, należy złożyć formalny wniosek do KDPW_CCP. Termin składania – od momentu zatwierdzenia Regulaminu przez KNF, o czym KDPW_CCP będzie informować. Uzyskanie członkostwa w systemie rozliczeń zostanie potwierdzone uchwałą Zarządu KDPW_CCP W przypadku użytkowników systemu kdpw_otc, którzy są Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP, należy zawrzeć Aneks nr 2 rozszerzający zakres zastosowania posiadanego przez Uczestnika Porozumienia SWI o nową usługę, oferowaną przez KDPW_CCP W przypadku użytkowników systemu kdpw_otc, którzy nie są Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP – należy zawrzeć Porozumienie SWI (wersja dla Uczestników KDPW_CCP). Zawarcie Porozumienia SWI jest jednoznaczne z otrzymaniem od KDPW zestawu certyfikatów elektronicznych, służących do składania podpisów elektronicznych pod przesyłanymi komunikatami.

6 Techniczne aspekty połączenia z systemem kdpw_otc 6 Uczestnik OTC, na podstawie dokumentacji KDPW i wymagań własnych podejmuje decyzję, w jaki sposób chce skomunikować własne rozwiązania IT z systemem kdpw_otc KDPW udostępnia następujące kanały komunikacji elektronicznej, służące do wymiany informacji pomiędzy systemem kdpw_otc i systemami uczestników: o ESDK: (Elektroniczny System Dystrybucji Komunikatów), dedykowany do zautomatyzowanej wymiany komunikatów XML z system kdpw_otc o ESDI: Elektroniczny System Dystrybucji Informacji, dedykowany do manualnej wymiany komunikatów XML, posiadający mechanizmy automatyzacji o XML/SWIFT: kanał komunikacyjny zrealizowany w oparciu o komponenty sieci SWIFT, dedykowany do automatycznej wymiany komunikatów XML, umożliwiający także obsługę manualną Szczegółowe informacje techniczne na temat zasad funkcjonowania kanałów komunikacji elektronicznej znajdują sie na witrynie www.kdpw.pl w sekcji kdpw_streamwww.kdpw.pl

7 Techniczne aspekty połączenia z systemem kdpw_otc cd 7 Zależnie od wybranego sposobu komunikacji z systemem kdpw_otc, Uczestnik OTC powinien dokonać odpowiedniej konfiguracji własnych rozwiązań IT. Weryfikacji poprawności przeprowadzonej konfiguracji należy dokonać w otoczeniu testowym systemu kdpw_otc W przypadku korzystania z kanału komunikacyjnego ESDK wyróżnikiem obsługiwanego systemu (kdpw_stream/kdpw_otc) jest pole „typ komunikatu” w ramce ESDK przesyłanego komunikatu W przypadku korzystania z kanału ESDI wyróżnikiem obsługiwanego systemu (kdpw_stream/kdpw_otc) jest rozszerzenie nazwy pliku przesyłanego tym kanałem: o kdpw_stream -XXXXYYYY.XML o kdpw_otc – XXXXYYYY.OTC W przypadku korzystania z kanału XML/SWIFT wyróżnikiem obsługiwanego systemu (kdpw_stream/kdpw_otc) jest pole „typ komunikatu” w ramce ESDK przesyłanego komunikatu

8 Rozpoczęcie testów w środowisku testowym 8 W celu rozpoczęcia testów w środowisku testowym systemu kdpw_otc należy przesłać na adres e -mail ccp@kdpw.pl stosowną informację, podając planowany termin rozpoczęcia testów oraz wybraną platformę konfirmacji. Po stworzeniu środowiska użytkownika w systemie kdpw_otc Uczestnik otrzyma informację na adres nadawcy o gotowości jego środowiska do testówccp@kdpw.pl Do rozpoczęcia testów w środowisku testowym nie jest konieczne formalne uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC Testy kanału komunikacyjnego (SWI) można rozpocząć w środowisku testowym systemu komunikacji natychmiast, na obecnych zasadach Po poprawnym zestawieniu kanału komunikacyjnego można przystąpić do testów współpracy z systemem kdpw_otc. Zaleca się rozpocząć współpracę z systemem kdpw_otc od obsługi procedury zakładania kont Szczegółowy, indywidualny harmonogram testów należy ustalić z pracownikami KDPW_CCP Stosowne formularze zostaną udostępnione na witrynie KDPW_CCP do czasu udostępnienia systemu kdpw_otc

9 Podłączenie do środowiska produkcyjnego 9 Podłączenie środowiska Uczestnika do środowiska produkcyjnego systemu kdpw_otc będzie możliwe po formalnym przystąpieniu do systemu rozliczeń i zawarciu Porozumienia SWI/Aneksu nr 2

10 Zasady komunikacji z zespołem KDPW/KDPW_CCP 10 Dane kontaktowe: Help desk: ccp@kdpw.plccp@kdpw.pl Dział Informatyki KDPW: DI_Serwis@kdpw.plDI_Serwis@kdpw.pl Obszar procedur zarządzania ryzykiem: Paweł Popławski Pawel.Poplawski@kdpw.pl Pawel.Poplawski@kdpw.pl Obszar procedur prowadzenia rozliczeń: Mariusz KalinowskiMariusz.Kalinowski@kdpw.plMariusz.Kalinowski@kdpw.pl Główny Poręczyciel: Andrzej Szulik Andrzej.Szulik@kdpw.pl Andrzej.Szulik@kdpw.pl Obszar IT: Darosław Siebierski Daroslaw.Siebierski@kdpw.plDaroslaw.Siebierski@kdpw.pl

11 Pytania i odpowiedzi 11 Pytania wraz z odpowiedziami będą sukcesywnie zamieszczane na witrynie projektu (http://www.kdpwccp.pl/pl/kdpw_ccp/rozwoj/ccp_otc) w sekcji Pytania i odpowiedzi (FAQ)http://www.kdpwccp.pl/pl/kdpw_ccp/rozwoj/ccp_otc


Pobierz ppt "Uruchomienie systemu kdpw_otc - rozwiązania techniczne 20 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google