Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyr. Karina Milan DZIAŁANIE 6.4. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) „INWESTYCJE W PRODUKTY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyr. Karina Milan DZIAŁANIE 6.4. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) „INWESTYCJE W PRODUKTY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM”"— Zapis prezentacji:

1 dyr. Karina Milan DZIAŁANIE 6.4. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) „INWESTYCJE W PRODUKTY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM” dyr. Karina Milan Departament Wdrażania Funduszy Strukturalnych Polska Organizacja Turystyczna

2 Polska Organizacja Turystyczna, działając jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, prowadzi nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” (138 mln euro) Cel wsparcia: wsparcie najważniejszych, unikatowych przedsięwzięć turystycznych, które mogą stworzyć atrakcyjną ofertę w zw. z organizacją przez Polskę Mistrzostw Euro 2012. Potencjalni projektodawcy: administracja samorządowa i rządowa organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia non–profit przedsiębiorcy

3 Działanie 6.4 PO IG „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” 138 mln euro Rodzaje projektów: 1. kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym, projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych 2. wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Całkowita wartość projektu minimum 10 mln PLN. Z dofinansowania wyłączone są inwestycje w infrastrukturę noclegową i gastronomiczną.

4 Działanie 6.4 PO IG „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Aby zgłosić projekt: fiszkę należy wypełnić tzw. fiszkę i przesłać ją do Polskiej Organizacji Turystycznej. formularz dostępny jest na stronie www.pot.gov.p/fundusze Spośród zgłoszonych propozycji projektów, w porozumieniu z MSiT, MG i MRR wyłonione zostaną przedsięwzięcia o największym strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. indykatywną listę indywidualnych projektów kluczowych z Wykaz tych inwestycji utworzy indykatywną listę indywidualnych projektów kluczowych z Działania 6.4, Działania 6.4, na których realizację warunkowo zostaną zarezerwowane środki z budżetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

5

6 WIĘCEJ INFORMACJI: www.pot.gov.pl/fundusze Polska Organizacja Turystyczna Departament Wdrażania Funduszy Strukturalnych ul. Chałubińskiego 8, 00-6013 Warszawa Infolinia 0801-121-122 tel. 22/536-7080, faks 22/536-7055 fundusze@pot.gov.pl Termin zgłaszania projektów do POT mija 20 maja 2008 r. (dla przedsiębiorców – 30 maja 2008r.)

7 budowa lub przebudowie ogólnodostępnej publicznej infrastruktury turystycznej oraz obiektów ogólnodostępnej publicznej infrastruktury rekreacyjnej promocja i rozpowszechnianie informacji turystycznej zapewnienie bezpieczeństwa turystów, monitoring, zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń, Dofinansowanie projektów tego rodzaju środkami programów operacyjnych nie stanowi pomocy publicznej, o ile korzystanie z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu lub z usług informacyjnych oferowanych w ramach projektu jest nieodpłatne.

8 Działalność polegająca na odpłatnym oferowaniu usług turystycznych (np. usług hotelowych, gastronomicznych, rekreacyjnych) stanowi działalność wykonywaną w warunkach konkurencji. Dofinansowanie projektów dotyczących takiej działalności środkami programu operacyjnego będzie stanowiło pomoc publiczną.

9 Małe przedsiębiorstwa (< 50 zatrudnionych i < 10 mln euro rocznego obrotu) + 20 % Średnie przedsiębiorstwa (< 250 zatrudnionych i < 50 mln euro rocznego obrotu) + 10 %


Pobierz ppt "Dyr. Karina Milan DZIAŁANIE 6.4. PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG) „INWESTYCJE W PRODUKTY TURYSTYCZNE O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google