Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem.

4 Urodził się ok..570 p.n.e. na greckiej wyspie Samos, pochodził z rodziny kupieckiej, jego żoną była Teano, z którą miał synów: Telangesa i Menezarcha w młodości wiele podróżował, a w wieku ok. 40 lat osiadł w greckiej kolonii na południu Italii w mieście Krotona, założył w 529 p.n.e. szkołę pitagorejską w Krotonie (południe Włoch), był twórcą kierunku filozoficznego (pitagoreizmu), był filozofem, etykiem, politykiem i matematykiem, zmarł ok. 495 roku p.n.e. w Metaponcie.

5 W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. a² + b²= c²

6 Twierdzenie Pitagorasa : Dotyczy trójkąta prostokątnego, to znaczy takiego, który ma jeden kąt prosty. W trójkącie prostokątnym boki, które tworzą kąt prosty, nazywamy przyprostokątnymi, a trzeci bok nazywamy przeciwprostokątną. Oznacza to, że dla każdego trójkąta prostokątnego, możemy zapisać równość:

7 Trójkąt prostokątny Takie ma zwyczaje, że przyprostokątnych kwadraty dodaje. Kiedy już mozolnie wszystko obliczymy przeciwprostokątnej kwadrat w jednej mamy chwili. Pitagoras dawno kwadraty zsumował. Przez jego twierdzenie uczniów boli głowa.

8 Dalekowzroczność Pitagorasa umożliwiała mu przepowiadanie trzęsień ziemi, przypisywano mu także "szybkie oddalanie epidemii, umiejętność natychmiastowego uśmierzania gwałtownych wiatrów i burz, jak też uspokajania wzburzonych fal morskich i rzecznych”. Miał mieć także wpływ na zachowanie zwierząt (podobno przekonał niedźwiedzia, który nękał okoliczną ludność, aby przestał atakować ludzi).

9 Szkoła pitagorejska była bractwem (sektą, zakonem), którego głównym celem było prowadzenie ściśle określonego sposobu życia. Główne dogmaty szkoły pitagorejskiej to: 1. Droga do wstąpienia wiedzie przez oczyszczenie duszy, czyli naukę, ascezę i doświadczenie mistyczne. 2. Pitagorejczycy związani są więzami dozgonnej przyjaźni i lojalności. Gdy zachodzi potrzeba oddają życie jeden za drugiego. 3. Bezwzględnie należy szanować mentora i być mu zawsze posłusznym. 4. Uczniowie Pitagorasa nie składają przysiąg. Każde ich słowo jest prawdziwe. 5. Swoje osiągnięcia naukowe i magiczne przedstawiać należy bez chęci wyróżnienia się, najlepiej anonimowo.

10 Kierunek filozoficzno-religijny i teoretyczno-naukowy założony przez Pitagorasa: Pitagoreizm był pierwszą szkołą filozoficzną, która nie narodziła się w Jonii (a w Italii) ukształtowanym na przełomie VI i V wieku p.n.e.,. Termin ten określał model życia we wspólnocie, dla którego wzorem stały się konkretne wspólnoty pitegorejskie, żyjące według ustanowionych przez mistrza norm i reguł Elementami pitagoreizmu : muzyka, harmonia i liczba

11 * dowód, że suma kątów trójkąta równa jest dwóm kątom prostym, * wprowadzenie średniej arytmetycznej, * konstrukcje wielościanów foremnych i odkrycie dwunastościanu foremnego, * muzyczny strój pitagorejski – harmoniczny interwał w muzyce, który można przedstawić za pomocą prostych stosunków liczbowych. „Tak zwani pitagorejczycy zajęli się pierwsi matematyką i pchnęli ją naprzód” pisał Arystoteles.

12 Umiłowaną figurą geometryczną pitagorejczyków był pentagram, zwany również gwiazdą pitagorejską. Jest to prawidłowy pięciokąt, którego boki przedłużone w obie strony tworzą pięciokąt gwiaździsty. Znakiem tym pitagorejczycy pozdrawiali się i wzajemnie rozpoznawali, kreśląc go na piasku.

13 Pitagoras przekazał nam związek między bokami trójkąta egipskiego: Pole trójkąta egipskiego wynosi 6, a więc liczbie kolejnej po trzech liczbach oznaczających długości boków. 3 4 5 Trójkąt o bokach 3, 4 i 5 uważany był w Starożytności za figurę magiczną. W słynnej piramidzie Cheopsa tak zwana komnata królewska ma wymiary w sposób szczególny związane z liczbami 3, 4, 5.

14

15 * Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera, * Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów, * Wszystko jest liczbą, * Wychwalanie siebie pozostaw innym, * Najkrótsze odpowiedzi "tak" i "nie" wymagają najdłuższego zastanowienia, * Nic w nadmiarze, * Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie, * Trzeba milczeć albo mówić rzeczy lepsze od milczenia, * Zły język zdradza złe serce, * Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­ jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi, * Ostrze miecza odwracać, * Bądź sobą, cho­ciażby in­ni nie byli, * Własnego serca nie zjadać, * Podobizną boga nie zdobić palca.

16

17

18 Prezentację przygotowali: Gabriel Wójcik Kacper Kalinowski Źródło: internet


Pobierz ppt "Grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google